AKTUALITY

23
ST
ZÁŘÍ 2015


Pocta Martinů na Svatováclavských slavnostech 23. září 2015

Svatováclavské slavnosti - Pocta jubilantům Bohuslavu Martinů a Janu Hanušovi

23. září 2015, 19:30 Svár a smír
Sál Martinů, Lichtenštejnský palác, Praha
Dvojkoncert pro dva smyčcové orchestry, klavír a tympány, H 271
Čtyři písně o Marii, H 235

Piccolo Coro & Piccola Orchestra, Collegium Paedagogicum PedF UK, Marek Valášek (dirigent), Jana Palkovská (klavír)

http://www.svatovaclavske.cz/products/st-23-9-svar-a-smir/