AKTUALITY

13
ST
SRPEN 2014


"Kytice - Mezigenerační dialog" v září na Malostranském hřbitově

V historické lokalitě Malostranského hřbitova se uskuteční ve dnech 14.-16. září 2014 taneční představení Kytice na hudbu Bohuslava Martinů s texty Sušila a Erbena, které je ztvárněno ojedinělým způsobem. Odehraje se na více místech hřbitova, což souvisí s obsahem skladby, jejím filosofickým vyzněním. Na hřbitově jsou rozmístěny sochy Olbrama Zoubka. Choreografické ztvárnění podtrhuje kontrast mezi reálným a symbolickým, mezi zjevným a tajemným, mezi vnějším a vnitřním.

Hudba Kytice Bohuslava Martinů na Sušilovy a Erbenovy lidové balady tedy není ztvárněna, jak je obvyklé, v duchu folklorismu, ale s existenciálním rozměrem.

Tvůrci a umělci:

Choreografie a režie: Eva Blažíčková

Tančí: Dora Sulženko Hoštová, Dagmar Chaloupková, Radim Klásek, Zuzana Sýkorová a sbor tanečníků čtyř generací

Představení jsou prologem k festivalu Dny Bohuslava Martinů 2014 a budou zařazena do sběrného dokumentu natáčeného Českou televizí o ROKU ČESKÉ HUDBY.