AKTUALITY

01
PO
ZÁŘÍ 2014


Přednáška prof. Jarmily Gabrielové na téma Řecké pašije 10. září 2014

Kabinet hudební historie Etnologického ústavu AV ČR vás zve na přednášku prof. PhDr. Jarmily Garbielové, CSc. s názvem "Bohuslav Martinů: Řecké pašije (The Greek Passion) H. 372 I a H. 372 II", která se koná ve středu 10. září 2014 v sále knihovny na Puškinově náměstí č.9 v Praze 6. Jedná se o devátou část z cyklu "Hudba v českých zemích – hudba z českých zemí", pořádaného k příležitosti Roku české hudby 2014.        

Více informací: viz www.imus.cz