AKTUALITY

24
KVĚTEN 2013


Benefiční koncert ve prospěch indiánských dětí s českou krví

Otvírání studánek s Kvartetem Martinů a hosty ze Slovenska

30. května od 18 hodin - České muzeum hudby – Karmelitská 2, Praha 1

vstupné dobrovolné

Ženský sbor Českého spolku v Košicích (SR) a Kvarteto Martinů (ČR) přednesou spolu se sólisty opery Státního divadla v Košicích Otvírání studánek Bohuslava Martinů. Dále zazní písně Antonína Dvořáka, Leoše Janáčka a lidové písně. Diriguje Igor Dohovič, dirigent opery Státního divadla v v Košicích. Role recitátora se symbolicky ujal Ivan Štraus, předseda Nadace B. Martinů a profesor na pražské HAMU. Koncert se koná ve prospěch občanského sdružení Checomacoco. Toto sdružení podporuje indiánskou komunitu v Paraguayi, kde žijí potomci českého cestovatele A. V. Friče a dlouhodobě spolupracuje s Mezinárodním českým klubem v Praze, který tento benefiční koncert pořádá. Vybrané prostředky posluží jako přímá podpora studentů – dětí indiánského kmene Chamakoko s českým původem. Vstupné dobrovolné. Srdečně zveme ke krásnému zážitku. Za spolupráci patří dík Národnímu muzeu - Českému muzeu hudby.