AKTUALITY

21
ČT
ÚNOR 2013


Balet pro děti Kdo je na světě nejmocnější v nastudování Pražského komorního baletu

Novinkou na repertoáru Pražského komorního baletu je pohádka pro nejmenší diváky „Kdo je na světě nejmocnější?“ ve spolupráci s českou herečkou Bárou Hrzánovou. 
    
Že tanec a hudba patří k sobě, věděl nejen Bohuslav Martinů, geniální český skladatel, který napsal i několik baletů. Mezi nimi vyniká indická pohádka Kdo je na světě nejmocnější? s hlubokým morálním podtextem. Balet Bohuslava Martinů z roku 1923 je ve skladatelově vývoji významný, protože bývá chápán jako dílo, ve kterém opouští staré kompoziční postupy a nachází si nový vlastní styl.

V choreografii a režii Hany Polanské Turečkové ožijí postavy této orientální pohádky ve spolupráci s populární českou herečkou Bárou Hrzánovou, která se ujme mluveného slova. K návrhu scény a kostýmů byli přizváni umělci Vladimír Houdek (laureát Ceny Jindřicha Chalupeckého za rok 2012) a Monika Žáková, které podpoří promyšleným a citlivým světelným designem Pavel Kotlík. Vladimír Houdek se dlouhodobě zabývá vztahem k modernistické tradici, ve svých obrazech se jí inspiruje a to baletu, jehož hudba a libreto vzniklo ve 20. letech, sedí.  Dominantou scény jsou geometrické motivy kruhu či obdélníkové motivy a dynamickým prvkem scény je např. princeznina stuha, se kterou tančí.

Pohádková inscenace nechce podcenit malého diváka, ale naopak mu dát prostor pro fantazii a rozvoj jeho estetického a hudebního cítění.  Hudba, tanec a výtvarná stránka  jsou zde rovnocenné složky, které tvůrci tvořili v hluboké interakci. 
"Libreto, režie a choreografie se inspiruje a vychází jak z hudby Martinů, tak i z děl Houdka a Žákové, jejichž obrazy mne vedly k inspiraci upravit libreto tohoto dílka, kdy je děj místo o myší rodince zasazen do rodiny cirkusové. 

Choreografie se nevzdává  tanečních reminiscencí – používá akrobatické a gymnastické prvky, či prvky z jiných tanečních kultur. Je zde prostor i pro humor, zvláště v postavách rodičů, kteří jsou tak potrhlí, že by v honbě za nejmocnějším ženichem princeznu málem provdali za slunce, mrak, vítr či zeď. Nakonec vše dobře dopadne a zvítězí láska – nejmocnější na světě.", přibližuje choreografka Hana Turečková.

Přijďte s námi objevit magický pohádkový svět, kde ožijí různé živly, zlaté slunce, temné mraky nebo i silný vítr. Termíny představení v Praze: 27. 2., 28.2., 19.3. vždy v dopoledních hodinách - další informace na http://prazskykomornibalet.cz/repertoar/kdo-je-na-svete-nejmocnejsi/