AKTUALITY

15
ÚNOR 2013


Dne 19. února 2013 oslaví své 80. narozeniny PhDr Iša Popelka, muzikolog a odborník na Martinů! Blahopřejeme!

Jubileum PhDr. Iši Popelky

PhDr. Iša Popelka je Poličák, žijící dlouhá léta v Praze, kam ho přivedla jeho profese muzikologa. Hudební vědu studoval na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a ukončil v roce 1957 diplomovou prací Česká léta Bohuslava Martinů. S dílem Martinů a vědeckým zájmem jeho životních peripetií je spjat jeho život. Byl redaktorem knižní edice hudebního vydavatelství Supraphonu v Praze.

Byl však stále spojen s děním v Poličce. Byl dramaturgem prvních ročníků festivalů Martinů Fest a Polička *555. Jako absolvent muzikologie koncipoval v r. 1957 první velkou expozici o Martinů v poličském muzeu a v r. 1973 a 1984 připravil její moderní podobu. Podílel se i na řadě výstav: Divadlo B. Martinů, Tři přání B. Martinů. Na zpracování sbírky o Bohuslavu Martinů v poličském muzeu se podílel významným způsobem.

Je podepsán pod mnoha recenzemi a referáty, jež psal pro odborný měsíčník Hudební rozhledy. Dílo a život B. Martinů se odráží i v jeho článcích, statích a knihách. Jsou to na příklad Česká léta Bohuslava Martinů, Martinů a Polička. Významnou prací pak jsou Dopisy domů. Iša Popelka uspořádal kolekci 121 dopisů, které za 50 let napsal Martinů za svých studií v Praze, pak z Paříže a za doby okupace z USA a po ní ze Švýcarska své rodině a přátelům. Tato kniha vyšla v roce 1996 v Mladé frontě a nakladatelství Toccata Press ji vydá v anglickém jazyce 15. února.

Je to významný dárek k jeho 80. narozeninám, které 19. února oslaví.

Vše nejlepší a hodně zdraví!

Článek Adolfa Kleina je převzat z časpisu Jitřenka, č. 2, 2013, strana 3