AKTUALITY

08
ČERVEN 2012


Německý prezident Joachim Gauck zmiňuje Bohuslava Martinů

Německý prezident Joachim Gauck v omluvě zaslané Václavu Klausovi ohledně vyhlazení Lidic a Ležáků zmiňuje Bohuslava Martinů a jeho skladbu Lidice.

"Česká republika si připomíná vyhlazení Lidic a Ležáků, zastřelení jejich mužů a zavlečení a zavraždění žen a dětí. Chtěl bych ujistit Vás i český národ, že bolest nad oběťmi sdílíme a že soucítíme s přeživšími.

70. výročí odvážného atentátu na Hitlerova místodržitele v Praze a jednoho z hlavních viníků za holokaust, Reinharda Heydricha, je také důležitým památným dnem. Po smrti Reinharda Heydricha následovala krutá msta nacistického režimu s nesčetnými oběťmi.

Brutální masakry Lidic a Ležáků se navždy vtiskly do kolektivní paměti lidstva. Na nelítostné zločiny a nevýslovné utrpení, které Němci spáchali na lidických a ležáckých mužích, ženách, dětech, nikdy nezapomeneme. A uchováme také vzpomínku na odvahu Josefa Gabčíka, Jana Kubiše, Adolfa Opálky, Josefa Valčíka, Jana Hrubého, Jaroslava Švarce, Josefa Bublíka a jejich pomocníků. Jejich život a jejich odpor proti okupaci a brutální diktatuře jsou povzbuzením pro náš život. Svět potřebuje takové příklady.

Myšlenka na opovrženíhodné teroristické činy z Lidic a Ležáků mne naplňuje hlubokým zármutkem a studem. Německo je si vědomo své historické odpovědnosti. Proto musí být nejvyšším přikázáním veškerého politického jednání zabránit opakování války a teroru.

Zločinné plány nacistického teroristického režimu, aby se z paměti lidstva vymazala dokonce i jména obcí, se nenaplnily. Lidice žijí dále. Jméno Lidice si zvolily obce po celém světě, umělci jako Bohuslav Martinů nebo Heinrich Mann se chopili martyria Lidic a uchovali vzpomínku na osud obětí. To, že hrubé násilí nezvítězilo, nás naplňuje nadějí.

Hrůzy druhé světové války vycházející z Německa zanechaly hluboké rány. Máme však i naději, protože Němci a Češi jsou dnes partnery a přáteli ve svobodné a sjednocené Evropě, která se cítí být zavázaná lidským právům a svobodě"

                           Joachim Gauck