AKTUALITY

02
ÚT
PROSINEC 2014


Dny Bohuslava Martinů 2014

DNY BOHUSLAVA MARTINŮ 2014

30. listopadu 2014, 19:30
HAMU, Sál Bohuslava Martinů

 Bohuslav Martinů: Trio č.2 d moll, H 327
Allegro moderato – Andante - Allegro
Quasi trio                                        

Bohuslav Martinů: Bergerettes, H 275
Poco allegro – Allegro con brio – Andantino –
Allegro - Moderato

Kalliopé trio Prague             
                              

Bohuslav Martinů: Smyčcový kvartet č.4, H 256
(Allegro poco  moderato -  Allegretto scherzando -  Adagio Allegro) 
        
Sedláčkovo kvarteto            

2. prosince 2014, 17:00
Koncert ke 40. výročí The Dvořák Society for Czech and Slovak Music ve Velké Británii

Sál Pražské konzervatoře, Na Rejdišti 1, Praha
Karel Janovický: Preludium a dvojitá fuga pro smyčcový orchestr (světová premiéra)
Antonín Dvořák: Trio g moll, op. 26
Bohuslav Martinů: Trio č. 2 d moll
, H 327
Pavel Trojan: Romantické kusy pro housle a klavír
Karel Janovický: Capriccio pro violoncello a klavír
Jan Hanuš: Sonáta quasi una fantasia pro hoboj a klavír, op. 61
Antonín Dvořák: Serenáda

Komorní orchestr Quattro, Marek Štilec (dirigent), Orbis trio, D. Foltýnová, S. Gallin, M. Hasoňová, M. Kasík, V. Veverka, J. Vlašánková


2. prosince 2014, 19:30
HAMU, Sál Martinů, Praha
Jan Novák: Gloria pro dětský sbor a varhany
Jan Novák: Ave Maria pro dětský sbor a varhany
Ivan Kurz: Jsem tvoje naděje pro dětský sbor a varhany (premiéra)
Otmar Mácha: Ohlasy písní slezských pro dětský sbor a klavír
Jiří Teml: Travačky pro dětský sbor a cappella

Bohuslav Martinů: Tři legendy, H 339
Bohuslav Martinů: Otvírání studánek, H 354
Kühnův dětský sbor, Jiří Chvála (sbormistr), Petr Louženský (sbormistr) 
 

5. prosince 2014, 19:30
HAMU, Sál Martinů, Praha
Jaroslav Šaroun: Světla
Jindřich Feld: Koncert pro violoncello a orchestr
Nicolai von Wilm: Konzertstück für Harfe und Orchester op. 122 

Bohuslav Martinů: Toccata e due canzoni, H 311
Akademičtí komorní sólisté, Leoš Svárovský (dirigent)
 

10. - 11. prosince 2014, 19:30
Obecní dům, Smetanova síň, Praha
Jan Klusák: Hořkosti
Bohuslav Martinů: Koncert pro violoncello a orchestr č. 1, H 196
Antonín Dvořák: Symfonie č. 7 d moll, op. 70
Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, Tomáš Brauner (dirigent), Tomáš Jamník (violoncello)

15. prosince 2014, 19:30
Kostel sv. Vavřince, Praha
Viktor Ullmann: Píseň o lásce a smrti korneta Kryštofa Rilka
Rafael Kubelík: Sonatina pro klavír
Bohuslav Martinů: Film v miniatuře, H 148

Bohuslav Martinů: Kuchyňská revue, H 161
Soňa Červená (recitace), Karel Košárek (klavír)


17. - 19. prosince 2014, 19:30
Rudolfinum, Dvořákova síň, Praha
Bohuslav Martinů: Čím lidé žijí, H 336 - koncertní provedení
Antonín Dvořák: Slovanské tance op. 46
Antonín Dvořák: Slovanské tance op. 72
Česká filharmonie, Jiří Bělohlávek (dirigent), Martinů Voices
sólisté: Lucie Silkenová, Ester Pavlů, Ivan Kusnjer, Jan Martiník a další.