AKTUALITY

23
ST
BŘEZEN 2011


Nová publikace: Continuity of Change. Bohuslav Martinu in Twentieth-Century Music History

Nová publikace: Continuity of Change. Bohuslav Martinu in Twentieth-Century Music History - Sborník z konference, konané v rámci Pražského jara v roce 2009. Vydal Peter Lang, Bern, 2010.

Continuity of Change. Bohuslav Martinu in Twentieth-Century Music History/
Kontinuitaet des Wandels. Bohuslav Martinu in der Musikgeschichte des 20. Jahrhunderts

edited by Ales Brezina and Ivana Rentsch 
Martinu Studien 3, Peter Lang AG, International Academic Publishers, Bern 2010 
Obsahuje příspěvky z konference Pražské jaro 2010
434 pages
ISSN 1662-5366
ISBN 978-3-0343-0403-0

www.peterlang.com.