AKTUALITY

28
SRPEN 2009


Pietní akt u hrobu Bohuslava Martinů dne 28. 8. 2009 v Poličce

Pietního aktu u hrobu hudebního skladatele Bohuslava Martinů na poličském hřbitově, v den kdy uplynulo právě 50. let od umělcova úmrtí -  28. 8. 2009, se zúčastnili zástupci vedení města, v čele s panem starostou Městského úřadu v Poličce, p. Jaroslavem  Martinů,  pí. místostarostkou JUDr. Marií  Tomanovou,  Ph. D., dále předseda pražské Nadace Bohuslava Martinů (NBM) a známý houslový pedagog na HAMU, prof. Ivan Štraus, tajemnice Nadace Bohuslava Martinů, pí. Marie Řezníčková, dlouholetý martinůovský badatel a skladatelův životopisec, prof. PhDr. Jaroslav Mihule, CSc., ředitel poličského Městského muzea a galerie - Centra Bohuslava Martinů, PhDr. David Junek, umělecký ředitel Festivalu Smetanova Litomyšl, Vojtěch Stříteský, zástupkyně pražského Národního muzea - Českého muzea hudby, PhDr. Kateřina Maýrová, Mgr. Taťána Součková a Marie Slezáková a řada dalších hostů. Po položení věnců a kytic na hrob skladatele Bohuslava Martinů, jeho choti Charlotty Martinů, umělcových rodičů a sourozenců připomněli ve svých proslovech význam umělcovy tvorby pro XXI. století pan starosta města Poličky, pan Jaroslav Martinů a prof. Ivan Štraus. Toto významné martinůovské jubileum je pro léta 2009 - 2010 zařazeno do kalendaria UNESCA.

Od 19 hodin se pak v místním kostele sv. Jakuba konal slavnostní "Mimořádný externí koncert v Poličce"  k poctě Bohuslava Martinů, v den 50. výročí jeho úmrtí, s programem z jeho děl, v rámci 51. ročníku MOF Smetanova Litomyšl ´ 09.
Po skončení koncertu byli pak hosté přijati p. starostou města v prostorách staré radnice na náměstí a následovala recepce.

Kateřina Maýrová

Více informací o koncertu http://www.martinu.cz/cz/aktuality/398-slavnostni-koncert-k-50-vyroci-umrti-bohuslava-martinu/.