AKTUALITY

15
PO
ČERVEN 2009


Pozvánka na Festival Bohuslava Martinů ve Vídni a v Olomouci

Festival Bohuslava Martinů ve Vídni

15. - 21. června 2009

Katedra muzikologie Palackého Univerzity v Olomouci ve spolupráci s Universität für Musik und darstellende Kunst Wien, s organizací exil.arte, Institutem Bohuslava Martinů v Praze, Českým centrem ve Vídni, Haus der Musik ve Vídni a Internationalen Musikforschungsgesellschaft (IMFG) připravuje Festival Bohuslava Martinů ve Vídni, jež se řadí k akcím projektu „Martinů Revisited“. 

Festival začne 15. června koncertem v čítárně univerzitní knihovny na Lothringerstraße 18, kde budou vystupovat studenti a vyučující hudební univerzity.

16. června si návštěvníci mohou vychutnat koncert v Haus der Musik s českými umělci, kde zazní nejen díla Bohuslava Martinů, ale i jeho francouzského učitele Alberta Roussela a jeho dvou jediných českých žáků Jana Nováka a Vítězslavy Kaprálové. 

Vrcholem festivalu bude 17. a 18. června vědecké sympozium a dva večerní koncerty v Konzerthaus (Schönberg-Saal). Dne 17. června v 10.30 zahájí velvyslanec České Republiky Jan Koukal v Českém centru ve Vídni (Herrengasse 17, 1010 Wien) tiskovou konferenci, kde budou přítommní mnozí z  přednášejících a účinkujících festivalu, jako např. Aleš Březina. Následně bude možno zhlédnout dokumentární film o Bohuslavu Martinů. Na vědeckém sympoziu bude referovat či se podílet na round table řada odborníků na hudební tvorbu Martinů. Mezi nimi Aleš Březina (ředitel Institutu Bohuslava Martinů v Praze), Tomas D. Svatos (překladatel Martinů deníků), Ivana Rentsch (badatelka v oblasti Martinů oper v meziválečném období), Alfred Wopmann (provedl rakouskou premiéru Řeckých pašijí a Juliette), Martin Flašar (práce o Janu Novákovi), David Pountney (inscenace Julietta a Řeckých pašijí, v Praze oceněn medailí Bohuslava Martinů), Gabriele Jonté (badatelka v oblasti tvorby Martinů v americkém exilu) a jako čestný host přijal pozvání i bratranec Vítězslavy Kaprálové Josef Kaprál. 

Od 19. do 20. 6. je plánována exkurze do Martinů rodného městečka Poličky a dále do Olomouce, kde se bude 19. 6. v 19:00 v Uměleckém centru UP Konvikt konat koncert s rakouskými umělci. Na závěr festivalu 20. a 21. června si zájemci mohou vychutnat ještě dva koncerty na zámku Weitra/NÖ.

Více informací ZDE.