AKTUALITY

17
ST
ČERVEN 2009


Pozvánka do Bratislavy na mezinárodní konferenci Bohuslav Martinů v české a světové hudební tvorbě

Bohuslav  Martinů  v české a světové hudební tvorbě
17. června 2009 v 10.00 – 15.30 hod.
Společenský sál Velvyslanectví ČR, Bratislava, Hviezdoslavovo nám. 190/8
Odborný garant: Prof. PhDr. Miloslav Blahynka, PhD.
Konference je věnována 50. výročí úmrtí skladatele Bohuslava Martinů a je součástí kulturně prezentačních aktivit Velvyslanectví ČR v SR během předsednictví České republiky v Evropské unii. Je určena pro odborné kruhy i zájemce z řad studentů vysokých škol a širší veřejnosti. Výstupem konference bude bulletin.


PROGRAM

Dopoledne:

9. 30                           Prezence, občerstvení

10.00                           Zahájení (Koll, velvyslanec Galuška, děkanka HTF VŠMU doc. Mária      Heinzová, ArtD.)

10.05 – 10.45              Miloslav Blahynka (SR):

K problematice dramaturgie oper Bohuslava Martinů.

10.45 – 11.00             přestávka, občerstvení

11.00 – 11.45              Lubomír Chalupka (SR):

Idey neoklasicismu, Bohuslav Martinů a slovenská hudba 20. století.

11.45 – 13.00              přestávka na oběd

Odpoledne:

13.00 – 13.45            Jarmila Gabrielová (ČR): 

           Bohuslav Martinů ve   světle         dobové kritiky

13.45 – 14.00              přestávka, občerstvení

14.00 – 14.45             Jaroslav Havlík (ČR):

                                   Martinů symfonie "da Requiem". (Srovnávací analýza 3. symfonie).

14.45 – 15.30             Diskuse, závěr

-----------------------------------------------------------

Referující:

Prof. PhDr. Miloslav Blahynka, PhD. – Katedra teorie hudby, Hudební fakulta VŠMU Bratislava; Kabinet divadla a filmu, Slovenká akademie věd.

Prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc. – Ústav hudební vědy UK Praha; Etnologický ústav České akademie věd.

Prof. PhDr. Jaroslav Havlík, CSc. – Katedra teorie a dějin hudby, HAMU Praha.

Prof. PhDr. Ľubomír Chalupka, CSc. – Katedra hudební vědy, Filozofická fakulta UK Bratislava.