AKTUALITY

14
ST
LEDEN 2009


Slavnostní vernisáž výstavy FENOMÉN MARTINŮ

Putovní verze výstavy FENOMÉN MARTINŮ, organizovaná Národním muzeem - Českým muzeem hudby ve spolupráci mnoha odborných institucí a ústavů, bude slavnostně zahájena vernisáží ve středu, 14. ledna 2009 v 19 hodin v Galerii Českého centra v Bruselu - na adrese Galerie du Centre tchèque, Rue du Trone 60, 1050 Bruxelles.


Účastní se jí mnoho významných představitelů současného kulturního života, spolu s vedením pražského Národního muzea - Českého muzea hudby - gen. ředitelem PhDr. Michalem Lukešem, Ph. D. a Mgr. Dagmar Fialovou, včetně autorského týmu. 

Výstavní projekt má za cíl při zahájení českého předsednictví v Radě Evropské unie připomenout 50. výročí
úmrtí jednoho z nejoriginálnějších českých hudebních skladatelů XX. století, Bohuslava Martinů (1890-1959), jehož život i celá tvorba přesahovala ryze český horizont.

Jeho bohatý a stylově rozrůzněný umělecký odkaz je krásným příkladem světovosti české hudby a spjatosti s evropskými kulturními hodnotami.

Na jeho realizaci se významně podíleli následující pořadatelé a partneři, jimž touto cestou vyjadřujeme své poděkování:
  
Česká centra
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky
Pardubický kraj
Nadace a Institut Bohuslava Martinů
Městské muzeum a galerie v Poličce - Centrum Bohuslava Martinů
Národní galerie v Praze

Výstava v Galerii Českého centra v Bruselu bude otevřena od 14. ledna do 9. února 2009.

Fotky z výstavy ZDE.