AKTUALITY

15
ČT
PROSINEC 2016


Dny Bohuslava Martinů 2016 | Abonentní koncert sborového cyklu Pražského filharmonického sboru

15. prosince 2016, 19:30
Rudolfinum, Dvořákova síň

Pražský filharmonický sbor
sbormistr a dirigent Lukáš Vasilek

Pavla Vykopalová – soprán
Ludmila Kromková - alt
    Jaroslav Březina – tenor
    Jiří Brückler, Petr Svoboda – baryton
    Miroslav Sekera – klavír
    Drahoslav Gric – varhany
    Daniel Havel – flétna
    Jan Pařík – klarinet
    Jan Vobořil – lesní roh
    Daniel Mikolášek – tympány, bicí nástroje
    

Leoš Janáček (1854–1928): Říkadla pro sóla, komorní sbor a instrumentální ansámbl JW V/17    
Bohuslav Martinů (1890-1959): Legenda z dýmu bramborové nati. Kantáta pro sóla, smíšený sbor a 
instrumentální doprovod na text Miloslava Bureše H 360
    --- 
Bohuslav Martinů: Izaiášovo proroctví. Kantáta pro sóla, mužský sbor a instrumentální doprovod H 383
Leoš Janáček: Otče náš pro tenor, smíšený sbor, harfu a varhany JW IV/29

Koncert je pořádán ve spolupráci Nadace Bohuslava Martinů s Pražským filharmonickým sborem.

Vstupenky zde a zde