AKTUALITY

19
PO
PROSINEC 2016


Dny Bohuslava Martinů 2016 | Abonentní koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu - České stopy ve světě

19. prosince 2016, 19:30
Rudolfinum, Dvořákova síň

Symfonický orchestr Českého rozhlasu
dirigent Tomáš Netopil
Nicolas Hodges (V. Británie)– klavír 
Kateřina Kněžíková – soprán
Michaela Kapustová – alt
Jaroslav Březina – tenor
Adam Plachetka – baryton    
Pražský filharmonický sbor, sbormistr Lukáš Vasilek 
Kühnův dětský sbor, sbormistr Petr Louženský 

Jan Novák (1921-1984): Filharmonické tance
Miroslav Srnka (*1975):  Koncert pro klavír a orchestr – česká premiéra
    ----
Bohuslav Martinů (1890-1959): Kytice, cyklus skladeb na lidové texty pro smíšený a dětský sbor, sóla a malý orchestr H 260

Koncert je pořádán ve spolupráci Nadace Bohuslava Martinů se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu.

Vstupenky