AKTUALITY

21
ST
PROSINEC 2016


Dny Bohuslava Martinů 2016 | Abonentní koncerty Orchestrálního cyklu C/D FOK

21. prosince 2016, 19:30
Obecní dům, Smetanova síň

Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK
dirigent Marko Ivanović 
Tomáš Jamník – violoncello 
Roman Janál - baryton
Pražský filharmonický sbor, sbormistr Lukáš Vasilek
Kühnův dětský sbor, sbormistr Jiří Chvála 
    
Johann Sebastian Bach (1685-1750): Jauchzet, frohlocket! Úvodní sbor z Vánočního oratoria BWV 248
Bohuslav Martinů (1890-1959): Koncert č. 2 pro violoncello a orchestr H 304
    ---
Arthur Honegger (1892-1955): Vánoční kantáta pro baryton, dětský a smíšený sbor, varhany a orchestr

Koncert je pořádán ve spolupráci Nadace Bohuslava Martinů se Symfonickým orchestrem hl. m. Prahy FOK.

Vstupenky