AKTUALITY

21
SO
BŘEZEN 2015


Janáčkova opera v Brně uvádí: Hry o Marii

Hry o Marii. Čtyři samostatné příbě­hy, které však – jakkoli spolu vzájemně kontrastují – do sebe zapadají stejně jako mistrovsky sestavená mozaika. Operu Bohuslava Martinů z roku 1934 uvádí od 27. března 2015 Janáčkova opera v Brně v hudebním nastudování dirigenta Jakuba Kleckera a v režii Jiřího Heřmana. V hlavním obsazení se představí mimo jiné Pavla Vykopalová, Alžběta Poláčková, Svatopluk Sem a Tereza Merklová Kyzlinková. Sbor řídí Josef Pančík.

Bohuslav Martinů se o svých úmyslech s operou o čtyřech aktech netradičně vyjádřil ve třetí osobě: "Martinů má přesně vyhraněný úmysl vytvořit si svými divadelními hrami svoje obecenstvo a při­pravit je ponenáhlým stupňováním na moderní českou operu. (…). Plán Martinů je vyplnit mezery, jež v české opeře nastaly zvláštními okolnostmi, ať politic­kými nebo kulturními. Mezitím při­pravuje Martinů svoje principy opery, jež se velmi liší od běžných i od wagnerovských principů a při­náší operu-balet Hry o Marii, jež se skládá ze tří rozdílných her, jimž jsou podkladem středověká mystéria a mirakula.“

Interaktivní setkání s operou

Hry o Marii proběhne na jevišti Janáčkovy opery v Brně v neděli 29. března za přítomnosti protagonistů představení, režiséra Jiřího Heřmana a dirigenta Jakuba Kleckera. 

"V říjnu roku 1935 získal Bohuslav Martinů (1890-1959) za operu Hry o Marii státní cenu. Znamenala v té době nejvýznačnější ocenění dosavadní tvůrčí práce pětačtyřicetiletého sklada­tele, který se před dvanácti lety - v říjnu 1923 - vy­dal do Paříže k Albertu Rousselovi s malým stipendiem a s velkými ideály, aby zde dovršil svou kompoziční techniku a nalezl osobitou uměleckou tvář. Obojí se mu podařilo, a to díky mimořádnému talentu a mimořádné pracovi­tosti, jež učinily poznámku v katalogu státní kon­zervatoře hudby v Praze ze dne 4. června 1910 „propuštěn pro nenapravitelnou nedbalost“ vti­pem, jakými si občas historie krátí dlouhou chvíli. Státní cena za Hry o Marii tedy potvrdila, že s Bohuslavem Martinů je třeba počítat a že se s ním též počítá," napsal o úspěchu opery Jaroslav Mihule.

Hry o Marii se do brněnské opery vrací přesně 80 let poté, co zde proběhla světová premiéra. Reprízy se uskuteční v neděli 29. března, ve čtvrtek 2. dubna a v neděli 19. dubna 2015, vždy od 19 hodin. 

Vstupenky jsou k dostání zde.