AKTUALITY

01
ČT
PROSINEC 2016


Vítězové 21. Soutěže Nadace Bohuslava Martinů 2016

Již tradičně před festivalem Dny Bohuslava Martinů proběhl 25. – 26. listopadu 21. ročník Soutěže Nadace Bohuslava Martinů, v němž se poprvé soutěžilo ve dvou kategoriích: cembalo a dechové nástroje (trubka, klarinet, flétna). Dosud se pravidelně opakovaly obory klavír, housle, klavírní trio a smyčcové kvarteto. Tyto obory budou náplní soutěže i nadále, v budoucích ročnících se ale např. u komorní hry můžeme těšit i na větší nástrojové obsazení. 27. listopadu proběhl v Sále Martinů Lichtenštejnského paláce koncert laureátů, jejichž seznam zde přinášíme. Vítězové letošního ročníku získají kromě finančních cen možnost vystoupit v rámci abonentních koncertů Českého spolku pro komorní hudbu při České filharmonii, na abonentním koncertu Karlovarského symfonického orchestru a jejich výkon zaznamená Český rozhlas.

Fotografie z koncertu najdete na oficiální stránce Bohuslava Martinů na Facebooku.

Výsledky Soutěže Nadace Bohuslava Martinů v kategorii cembalo 2016

1. cena: Marie Zahrádková
2. cena: Marie Pochopová
3. cena: Jiří Havrlant

Čestné uznání: Ondřej Bernovský

Zvláštní cena za nejlepší interpretaci díla Bohuslava Martinů:
Marie Ptáková

Zvláštní cena Nadace Viktora Kalabise za nejlepší interpretaci autorova díla:
Jiří Havrlant

© Zdeněk Chrapek

Výsledky Soutěže Nadace Bohuslava Martinů v kategorii dechové nástroje 2016

1. cena: Anna Paulová
2. cena: Sylvie Schelingerová, Jakub Halata

Čestné uznání: Jana Černohouzová

Zvláštní cena za nejlepší interpretaci díla Bohuslava Martinů: Jana Černohouzová

Zvláštní cena Nadace Život Umělce pro nejlepšího interpreta soutěže: Anna Paulová

© Zdeněk Chrapek

Média:
Časopis HARMONIE: Ivo Kahánek: Interpret má na soutěži předvést především skladbu, ne sebe
www.martinu.cz: NOVÁ MARTINŮ REVUE: Interview s Tomášem Jamníkem
Hudební rozhledy: Olga Šroubková – Rozhovor