AKTUALITY

05
ČT
LEDEN 2017


Jiří Bělohlávek se v příští sezóně zaměří na Suka a Martinů

Příchod Nového roku přinesl velmi pozitivní zprávu pro českou kulturu. Krátce před novoročním koncertem České filharmonie podepsal Jiří Bělohlávek novou šéfdirigentskou smlouvu s tímto orchestrem na dalších šest let. Slavnostní akt se uskutečnil v Prezidentském salonku Rudolfina a za zřizovatele se ho zúčastnil ministr kultury Daniel Herman.

Jiří Bělohlávek

Hospodářské noviny přinesly při této příležitosti s Jiřím Bělohlávkem rozsáhlý rozhovor, ve kterém šéfdirigent informuje především o dalších plánech orchestru, ve kterých hraje velkou roli dílo Bohuslava Martinů.

„Zažili jsme si základní český repertoár, ale pořád si spousta věcí zasluhuje naši pozornost. A to i navenek. Podobně jako jsme pro Deccu nahráli Dvořáka, teď máme smlouvu na orchestrální dílo Josefa Suka. Já budu v příští sezoně v Praze uvádět víceméně jen Suka a Bohuslava Martinů. Což je samozřejmě omezení, ale orchestr by měl v každé sezoně přinést jednak ucelený obraz svého umění, zadruhé nějak projevit repertoárové zaměření. V mém případě to budou Suk a Martinů. Paralelně s tím s filharmoniky dirigent Semjon Byčkov bude dál pracovat na Čajkovském. A pochopitelně nemůžeme opomíjet klasiku, Mozarta, Haydna, Beethovena. To by se vymstilo,“ odpovídá Jiří Bělohlávek na otázku ohledně směřování České filharmonie.

Celý rozhovor naleznete zde:
http://archiv.ihned.cz/c1-65572590-jiri-belohlavek-ceska-filharmonie-rozhovor