AKTUALITY

04
SO
ČERVENEC 2015


Tři jednoaktovky: Slzy nože, Veselohra na mostě, Dvakrát Alexandr - premiéra 4. 7. 2015

Martinů v Paříži

Premiéra: 4. 7. 2015

Další představení: 6., 9.,10.,12.,15.,16., a 17. července 2015, 19:30

Opera Frankfurt, Německo

Beate Baron - režie, Nikolai Petersen - hudební nastudování, Orchestr Opery Frankfurt

další informace
 

12. 7. 2015
SYMPOSIUM o Bohuslavu Martinů
za účasti muzikologů, hudebních a divadelních kritiků
Operahouse (Holzfoyer) , Frankfurt
další informace

 

Přehled zajímavých recenzí a upoutávek z novin a časopisů:
(značka CB XXXX znamená signaturu článku v Knihovně Institutu Bohuslava Martinů)

Satan als Schwiegersohn: Oper: Drei Einakter von Bohuslav Martinů bei Saisonfinale in Frankfurt

Satan jako zeť: Opera: Tři jednoaktovky Bohuslava Martinů na závěr sezóny ve Frankfurtu

Silvia Adler

Darmstaedter Echo, 14. 7. 2015    http://www.echo-online.de/freizeit/kunst-und-kultur/theater/musiktheater/satan-als-schwiegersohn_15836266.htm

CB 3935

 

Recenze na inscenaci tří jednoaktových oper B. Martinů, Slzy nože, H 169, Veselohra na mostě, H 247 a Dvakrát Alexandr, H 255, kterou pod souhrnným názvem Drei Einakter uvedla Opera Frankfurt (premiéra 4. 7. 2015 v Bockenheimer Depot). Autorka recenze opery charakterizuje jako „na pomezí avantgardy a klasicismu“, nachází v nich kaleidoskopické prvky jazzu a taneční hudby, commedie dell’arte, dadaismu, surrealismu a raných forem absurdního dramatu. Nejprve shrnuje děj opery Slzy nože (účinkují Elisabeth Reiter, Katharina Magiera a Sebastian Geier) a popisuje koncepci režisérky Beate Baron, v níž hraje stěžejní roli krvavě rudá látka, která funguje ve více významech. Ve scénografii (Yassu Yabara) dominuje dřevěná stěna a hromada písku, po které mohou účinkující šplhat. Ve druhé opeře, Dvakrát Alexandr, zůstává scéna stejná, mění se ale mobiliář a rekvizity. Autorka opět stručně popisuje děj a jmenuje účinkující (Anna Ryberg, Sebastian Geyer, Katharina Magiera a Thomas Faulkner). Toto dílo B. Martinů dle ní paroduje jak tradiční hudební formy, tak také společenskou morálku. Po přestávce byla uvedena třetí opera, Veselohra na mostě, ve které se podobně jako v opeře Julietta mísí atmosféra kafkovské úzkosti, absurdní komiky a filozofické hloubky. Jsou jmenováni účinkující (Sebastian Geyer, Maren Favela, Thomas Faulkner, Katharina Magiera a Simon Bode) a je stručně nastíněn děj. Mezi jednotlivými mluvenými dialogy zůstávají postavy ve strnulých pozicích, což je součást režijního záměru. Tato umělá zastavení umožňují silnější vyznění emocí a soustředí pozornost na hudbu. Kladně je hodnoceno vedení orchestru (Nikolai Petersen).

 

 

Aus drei mach eins

Tři v jednom

Thomas Molke

Online Musik Magazin, 7/2015    http://www.omm.de/veranstaltungen/musiktheater20142015/F-drei-einakter.html

CB 3936

 

Recenze na inscenaci tří jednoaktových oper B. Martinů, Slzy nože, H 169, Veselohra na mostě, H 247 a Dvakrát Alexandr, H 255, kterou pod souhrnným názvem Drei Einakter uvedla Opera Frankfurt (premiéra 4. 7. 2015 v Bockenheimer Depot). Autor nejprve shrnuje uplynulou divadelní sezónu, v níž byla hudbě B. Martinů věnována poměrně velká pozornost. Spojení tří oper v jednu celovečerní inscenaci není původním záměrem skladatele. Dále je stručně popsán děj opery Slzy nože a koncepce režisérky Beate Baron, v níž hraje stěžejní roli krvavě rudá látka, která funguje ve více významech. Ve scénografii (Yassu Yabara) dominuje dřevěná stěna a hromada písku, po které mohou účinkující šplhat. Autor recenze shledává tuto koncepci jako nevhodnou z diváckého hlediska, protože protagonisté někdy nejsou dobře vidět. Účinkující (Sebastian Geyer, Katharina Magiera, Elizabeth Reiter) jsou kladně hodnoceni, stejně tak jako dirigent Nikolai Petersen a frankfurtský Opern- und Museumsorchester. Jako předěl mezi první a druhou operou funguje vtipná vsuvka, kdy je při dadaistické písni nabízena divákům v horkém počasí zdarma voda. Ve druhé opeře, Dvakrát Alexandr, zůstává scéna stejná, mění se ale mobiliář a rekvizity. Autor opět stručně popisuje děj a jmenuje účinkující (Anna Ryberg, Sebastian Geyer, Katharina Magiera a Thomas Faulkner). V této opeře se snoubí surrealismus s prvky absurdního dramatu. Po přestávce byla uvedena třetí opera, Veselohra na mostě, ve které se podobně jako v opeře Julietta mísí atmosféra kafkovské úzkosti, absurdní komiky a filozofické hloubky. Jsou jmenováni účinkující (Sebastian Geyer, Maren Favela, Thomas Faulkner, Katharina Magiera a Simon Bode) a je stručně nastíněn děj. Postavy jsou oděny v lidových krojích (Gwendolyn Jenkins – kostýmy). Mezi jednotlivými mluvenými dialogy zůstávají postavy ve strnulých pozicích, což je součást režijního záměru.

 

 

Absurde Komik: Drei Einakter von Bohuslav Martinů an der Oper Frankfurt

Absurdní komika: Tři jednoaktovky Bohuslava Martinů v Opeře Frankfurt

Bernd Zegowitz

Rhein-Neckar-Zeitung Heidelberg, 7/2015

CB 3937

 

Recenze na inscenaci tří jednoaktových oper B. Martinů, Slzy nože, H 169, Veselohra na mostě, H 247 a Dvakrát Alexandr, H 255, kterou pod souhrnným názvem Drei Einakter uvedla Opera Frankfurt (premiéra 4. 7. 2015 v Bockenheimer Depot). Autor nejprve shrnuje uplynulou divadelní sezónu, v níž byla hudbě B. Martinů věnována poměrně velká pozornost. Spojení tří oper v jednu celovečerní inscenaci není původním záměrem skladatele, ale režisérce Beate Baron se podařilo najít jednotící linii. Je stručně shrnut děj jednotlivých oper. V inscenaci se pojí prvky dadaismu, absurdity, filmu i cirkusu, v hudbě lze slyšet neoklasicismus a jazz, stejně tak jako odkaz Smetany a Dvořáka. Účinkující (Sebastian Geyer, Katharina Magiera, Elizabeth Reiter, Anna Ryberg, Thomas Faulkner, Maren Favela a Simon Bode) jsou kladně hodnoceni, stejně tak jako dirigent Nikolai Petersen a frankfurtský Opern- und Museumsorchester.

 

 

Musiktheaterkritik: Satan und andere Charmeure

Kritika – hudební divadlo: Satan a jiná kouzla

Ekaterina Kel

Die Deutsche Bühne, 7/2015    http://www.die-deutsche-buehne.de/Kritiken/Musiktheater/Bohuslav+Martinu/Drei+Einakter/Satan+und+andere+Charmeure

CB 3938

 

Recenze na inscenaci tří jednoaktových oper B. Martinů, Slzy nože, H 169, Veselohra na mostě, H 247 a Dvakrát Alexandr, H 255, kterou pod souhrnným názvem Drei Einakter uvedla Opera Frankfurt (premiéra 4. 7. 2015 v Bockenheimer Depot). Autorka nejprve shrnuje děj opery Slzy nože (účinkují Elisabeth Reiter, Katharina Magiera a Sebastian Geier), kterou chápe jako malou psychoanalytickou lahůdku. Popisuje koncepci režisérky Beate Baron, v níž hraje stěžejní roli krvavě rudá látka, která funguje ve více významech. Ve scénografii (Yassu Yabara) dominuje dřevěná stěna a hromada písku, po které mohou účinkující šplhat. Ve druhé opeře, Dvakrát Alexandr, zůstává scéna stejná, mění se ale mobiliář a rekvizity. Autorka opět stručně popisuje děj a jmenuje účinkující (Anna Ryberg, Sebastian Geyer, Katharina Magiera a Thomas Faulkner). Po přestávce byla uvedena třetí opera, Veselohra na mostě, Jsou jmenováni účinkující (Sebastian Geyer, Maren Favela, Thomas Faulkner, Katharina Magiera a Simon Bode) a je stručně nastíněn děj. Mezi jednotlivými mluvenými dialogy postavy ve strnulých pozicích, což je součást režijního záměru. Postavy jsou oděny v lidových krojích (Gwendolyn Jenkins – kostýmy). Podle autorky recenze jde o nejsilnější režijní počin ze všech tří kusů. Kladně je hodnoceno vedení orchestru (Nikolai Petersen).

 

 

Selbst tugendhafte Ehefrauen entkommen Satan schwer: Und der Swing verrät, wovon sie wirklich träumen: Drei Einakter von Bohuslav Martinů an der Frankfurter Oper

I ctnostné manželky těžko unikají Satanovi: A swing odhalí, o čem ve skutečnosti sní: Tři jednoaktovky Bohuslava Martinů v Opeře Frankfurt

Kerstin Holm

Frankfurter Allgemeine Zeitung, 6. 7. 2015

CB 3939

 

Recenze na inscenaci tří jednoaktových oper B. Martinů, Slzy nože, H 169, Veselohra na mostě, H 247 a Dvakrát Alexandr, H 255, kterou pod souhrnným názvem Drei Einakter uvedla Opera Frankfurt (premiéra 4. 7. 2015 v Bockenheimer Depot). Autorka nejprve shrnuje uplynulou divadelní sezónu, v níž byla hudbě B. Martinů věnována poměrně velká pozornost. V díle B. Martinů slyší ozvuky Stravinského, jazzu, kavárenské hudby a lidových motivů. Režisérka Beate Baron pojala za jednotící prvek všech tří kusů Eros. Autorka nejprve shrnuje děj opery Slzy nože (účinkují Elisabeth Reiter, Katharina Magiera a Sebastian Geier). V režijní koncepci hraje stěžejní roli krvavě rudá látka, která funguje ve více významech. Ve scénografii (Yassu Yabara) dominuje dřevěná stěna a hromada písku, po které mohou účinkující šplhat. Ve druhé opeře, Dvakrát Alexandr, zůstává scéna stejná, mění se ale mobiliář a rekvizity. Autorka opět stručně popisuje děj a jmenuje účinkující (Anna Ryberg, Sebastian Geyer, Katharina Magiera a Thomas Faulkner). Po přestávce byla uvedena třetí opera, Veselohra na mostě, Jsou jmenováni účinkující (Sebastian Geyer, Maren Favela, Thomas Faulkner, Katharina Magiera a Simon Bode) a je stručně nastíněn děj. Postavy jsou oděny v lidových krojích (Gwendolyn Jenkins – kostýmy). Kladně je hodnoceno vedení orchestru (Nikolai Petersen).

 

 

Krieg und andere Albernheiten: Die Oper Frankfurt reanimiert drei zeitlose Einakter von Bohuslav Martinů im Bockenheimer

Válka a jiné pošetilosti: Opera Frankfurt znovuoživila tři nadčasové jednoaktovky Bohuslava Martinů v Bockenheimer

Hans-Klaus Jungheinrich

Frankfurter Rundschau, 6. 7. 2015, s. 20-21

CB 3940

 

Recenze na inscenaci tří jednoaktových oper B. Martinů, Slzy nože, H 169, Veselohra na mostě, H 247 a Dvakrát Alexandr, H 255, kterou pod souhrnným názvem Drei Einakter uvedla Opera Frankfurt (premiéra 4. 7. 2015 v Bockenheimer Depot). Autor nejprve upozorňuje, že v uplynulé divadelní sezóně byla hudbě B. Martinů věnována větší pozornost. Inscenační záměr režisérky Beate Baron a scénické zpracování (Yassu Yabara) jsou pozitivně hodnoceny, mj. proto, že se podařilo propojit tři původně nesouvisející díla jednotící myšlenkou. V hudbě B. Martinů slyší autor „francuzský esprit“, neoklasicismus, inspiraci Busonim, Weillem, Stravinským, „post-wagnerismus“ a folklórní motivy. Postupně uvádí okolnosti vzniku jednotlivých oper, stručně shrnuje děj a předkládá svou interpretaci hlavních myšlenek a motivů. Ve druhé části se autor důkladněji věnuje popisu jednotlivých postav a jejich představitelů (Elisabeth Reiter, Katharina Magiera, Sebastian Geyer, Thomas Faulkner, Anna Ryberg, Maren Favela) a podrobněji popisuje také scénografii a kostýmy (Gwendolyn Jenkins)

 

 

Der Teufel fährt Rad: Im Bockenheimer Depot hatten drei Einakter von Bohuslav Martinů Premiere

Ďábel jezdí na kole: V Bockenheimer Depot měly premiéru tři jednoaktovky Bohuslava Martinů

Axel Zibulski

Frankfurter Neue Presse, 6. 7. 2015   

CB 3941

 

Recenze na inscenaci tří jednoaktových oper B. Martinů, Slzy nože, H 169, Veselohra na mostě, H 247 a Dvakrát Alexandr, H 255, kterou pod souhrnným názvem Drei Einakter uvedla Opera Frankfurt (premiéra 4. 7. 2015 v Bockenheimer Depot). Autor nejprve upozorňuje, že v uplynulé divadelní sezóně byla hudbě B. Martinů věnována větší pozornost. Inscenační záměr režisérky Beate Baron a scénické zpracování (Yassu Yabara) jsou pozitivně hodnoceny, mj. proto, že se podařilo propojit tři původně nesouvisející díla jednotící myšlenkou. Následně je stručně popsán děj jednotlivých oper a jsou zmíněni představitelé jednotlivých rolí.

 

 

Lustvoll groteske Narrenspiele

Radostně groteskní bláznivé hry / blázniviny

Christiane Franke

Opernnetz, 7/2015

CB 3942

 

Recenze na inscenaci tří jednoaktových oper B. Martinů, Slzy nože, H 169, Veselohra na mostě, H 247 a Dvakrát Alexandr, H 255, kterou pod souhrnným názvem Drei Einakter uvedla Opera Frankfurt (premiéra 4. 7. 2015 v Bockenheimer Depot). Autorka nejprve upozorňuje, že v uplynulé divadelní sezóně byla hudbě B. Martinů věnována větší pozornost. Inscenační záměr režisérky Beate Baron a scénické zpracování (Yassu Yabara) jsou pozitivně hodnoceny, mj. proto, že se podařilo propojit tři původně nesouvisející díla jednotící myšlenkou. Scénografie je podrobně popsána. Následně autorka popisuje děj jednotlivých oper a podrobněji se věnuje charakteristice jednotlivých postav a jejich představitelů.

 

 

L’appuntamento rinviato con Martinů

Odložené setkání s Martinů

Stefano Nardelli

Giornale della musica, 7/2015

CB 3943

 

Recenze na inscenaci tří jednoaktových oper B. Martinů, Slzy nože, H 169, Veselohra na mostě, H 247 a Dvakrát Alexandr, H 255, kterou pod souhrnným názvem Drei Einakter uvedla Opera Frankfurt (premiéra 4. 7. 2015 v Bockenheimer Depot).

 

 

Ungefährliche Liebschaften: Opern-Einakter von Martinu in Frankfurt

Nebezpečné známosti: Martinů operní jednoaktovky ve Frankfurtu

Klaus Ackermann

Offenbach Post, 6. 7. 2015

CB 3944

 

Recenze na inscenaci tří jednoaktových oper B. Martinů, Slzy nože, H 169, Veselohra na mostě, H 247 a Dvakrát Alexandr, H 255, kterou pod souhrnným názvem Drei Einakter uvedla Opera Frankfurt (premiéra 4. 7. 2015 v Bockenheimer Depot). Autor pozitivně hodnotí práci inscenačního týmu (Beate Baron – režie, Yassu Yabara – scénografie, Gwendolyn Jenkins – kostýmy) a dirigenta Nikolaie Petersena. Poté zmiňuje děj každé opery a představitele jednotlivých rolí.

 

 

Martinu setzt mit drei Miniaturopern in Frankfurt Zeichen: Ohne Sand im Getriebe: Opern-Trias von Bohuslav Martinu macht im heißen Bockenheimer Depot Laune

 

Martinů zanechal ve Frankfurtu se třemi operními miniaturami stopu: Bez písku v soukolí: Operní triptych Bohuslava Martinů v Bockenheimer Depot se hrál v horké atmosféře

Manfred Merz

Giessener Allgemeine, 5. 7. 2015

CB 3945

 

Recenze na inscenaci tří jednoaktových oper B. Martinů, Slzy nože, H 169, Veselohra na mostě, H 247 a Dvakrát Alexandr, H 255, kterou pod souhrnným názvem Drei Einakter uvedla Opera Frankfurt (premiéra 4. 7. 2015 v Bockenheimer Depot). Inscenační záměr režisérky Beate Baron a scénické zpracování (Yassu Yabara) jsou pozitivně hodnoceny, mj. proto, že se podařilo propojit tři původně nesouvisející díla jednotící myšlenkou. Autor se také pochvalně zmiňuje o dirigentovi Nikolaim Petersenovi a orchestru. V hudbě slyší směs jazzu, neoklasicismu a lidových motivů. Stručně zmiňuje okolnosti vzniku oper a poté popisuje jejich děj. Na závěr článku hodnotí výkony představitelů jednotlivých rolí.

 

 

Oper Frankfurt: Der Böse ist immer und überall

Opera Frankfurt: Zlo je všudypřítomné

Jörn Florian Fuchs

Deutschlandradio Kultur, 4. 7. 2015    http://www.deutschlandradiokultur.de/oper-frankfurt-der-boese-ist-immer-und-ueberall.1013.de.html?dram:article_id=324573

CB 3946

 

Recenze na inscenaci tří jednoaktových oper B. Martinů, Slzy nože, H 169, Veselohra na mostě, H 247 a Dvakrát Alexandr, H 255, kterou pod souhrnným názvem Drei Einakter uvedla Opera Frankfurt (premiéra 4. 7. 2015 v Bockenheimer Depot). Autor popisuje děj jednotlivých oper a dále režijní záměr (Beate Baron) a scénografii (Yassu Yabara). Hudba Martinů se mu zdá „francouzská“ s ozvuky jazzu, Kurta Weilla a Šostakoviče. V závěru článku se pochvalně vyjadřuje o výkonu pěveckého ansámblu (jmenovitě Elizabeth Reiter a Sebastiana Geyera) a též o práci dirigenta Nikolaie Petersena s orchestrem.

 

 

 

Drei Einakter Martinu Frankfurt

Tři jednoaktovky Martinů, Frankfurt

Ursula Böhmer

Deutschlandfunk Musikjournal, 7. 7. 2015

CB 3947

 

Přepis rozhlasového vysílání věnovaného inscenaci tří jednoaktových oper B. Martinů, Slzy nože, H 169, Veselohra na mostě, H 247 a Dvakrát Alexandr, H 255, kterou pod souhrnným názvem Drei Einakter uvedla Opera Frankfurt (premiéra 4. 7. 2015 v Bockenheimer Depot).

 

 

Einakter von Bohuslav Martinů in Frankfurt: Zwischen Humta-Dada und Tragödie

Jednoaktovky Bohuslava Martinů ve Frankfurtu: Mezi dadaismem a tragédií

Jörn Florian Fuchs

Deutschlandfunk Kultur heute, 5. 7. 2015    http://www.deutschlandfunk.de/einakter-von-bohuslav-martinu-in-frankfurt-zwischen-humta.691.de.html?dram:article_id=324616

CB 3948

 

Recenze na inscenaci tří jednoaktových oper B. Martinů, Slzy nože, H 169, Veselohra na mostě, H 247 a Dvakrát Alexandr, H 255, kterou pod souhrnným názvem Drei Einakter uvedla Opera Frankfurt (premiéra 4. 7. 2015 v Bockenheimer Depot). Autor popisuje děj jednotlivých oper a dále režijní záměr (Beate Baron) a scénografii (Yassu Yabara). Hudba Martinů se mu zdá „francouzská“ s ozvuky jazzu, Kurta Weilla a Šostakoviče. V závěru článku se pochvalně vyjadřuje o výkonu pěveckého ansámblu (jmenovitě Elizabeth Reiter a Sebastiana Geyera) a též o práci dirigenta Nikolaie Petersena s orchestrem.

 

 

Frankfurt: Bockenheimer Depot: Messertränen/Zweimal Alexander/Komödie auf der Brücke

Frankfurt: Bockenheimer Depot: Slzy nože/Dvakrát Alexandr/Veselohra na mostě

Udo Pacolt

Der Neue Merker, 15. 7. 2015    http://www.der-neue-merker.eu/frankfurt-bockenheimer-depot-messertraenen-zweimal-alexander-komoedie-auf-der-bruecke/print

CB 3949

 

Recenze na inscenaci tří jednoaktových oper B. Martinů, Slzy nože, H 169, Veselohra na mostě, H 247 a Dvakrát Alexandr, H 255, kterou pod souhrnným názvem Drei Einakter uvedla Opera Frankfurt (premiéra 4. 7. 2015 v Bockenheimer Depot). Autor nejprve pochvalně zmiňuje hudební složku inscenace (dirigent Nikolai Petersen) a poté popisuje záměr inscenačního týmu a scénografii (Beate Baron – režie, Yassu Yabara – scénografie, Gwendolyn Jenkins – kostýmy). Následně se věnuje ději jednotlivých oper a jmenuje představitele jednotlivých rolí. Představení sklidilo zasloužený aplaus.

 

 

Frankfurt: Messertränen/Zweimal Alexander/Komödie auf der Brü>http://www.der-neue-merker.eu/frankfurt-messertraenen-zweimal-alexander-komoedie-auf-der-bruecke-drei-einakter-von-bohuslav-martinu

CB 3950

 

Recenze na inscenaci tří jednoaktových oper B. Martinů, Slzy nože, H 169, Veselohra na mostě, H 247 a Dvakrát Alexandr, H 255, kterou pod souhrnným názvem Drei Einakter uvedla Opera Frankfurt (premiéra 4. 7. 2015 v Bockenheimer Depot). Autor nejprve upozorňuje, že v uplynulé divadelní sezóně byla hudbě B. Martinů věnována větší pozornost. Poté podrobněji popisuje děj jednotlivých oper spolu s inscenačním záměrem (Beate Baron – režie) a scénografií (Yassu Yabara – scéna, Gwendolyn Jenkins – kostýmy) a pěvecké výkony představitelů jednotlivých rolí (Simon Bode, Katharina Magiera, Thomas Faulkner, Sebastian Geyer, Maren Favela, Elizabeth Reiter, Anna Ryberg).

 

 

Drei Einakter von Bohuslav Martinu in Frankfurt

Tři jednoaktovky Bohuslava Martinů ve Frankfurtu

Axel Zibulski

Wiesbadener Kurier; Allgemeine Zeitung Mainz, 13. 7. 2015    http://www.wiesbadener-kurier.de/lokales/kultur/theater/drei-einakter-von-bohuslav-martinu-in-frankfurt_15832015.htm    http://www.allgemeine-zeitung.de/lokales/kultur/theater/drei-einakter-von-bohuslav-martinu-in-frankfurt_15832015.htm

CB 3951

 

Recenze na inscenaci tří jednoaktových oper B. Martinů, Slzy nože, H 169, Veselohra na mostě, H 247 a Dvakrát Alexandr, H 255, kterou pod souhrnným názvem Drei Einakter uvedla Opera Frankfurt (premiéra 4. 7. 2015 v Bockenheimer Depot). Autor upozorňuje, že v uplynulé divadelní sezóně byla hudbě B. Martinů věnována větší pozornost. Inscenační záměr režisérky Beate Baron a scénické zpracování (Yassu Yabara) je pozitivně hodnoceno, mj. proto, že se podařilo propojit tři původně nesouvisející díla jednotící myšlenkou. Následně je popsán děj jednotlivých oper a jsou zmíněni představitelé jednotlivých rolí.

 

 

Alles etwas Dada – auf grandiose Art: Oper: Drei Einakter von Bohuslav Martinu in Frankfurt

Všechno trochu dada – na grandiózní způsob: Opera: Tři jednoaktovky Bohuslava Martinů ve Frankfurtu

Axel Zibulski

Wiesbadener Kurier; Allgemeine Zeitung Mainz, 13. 7. 2015

CB 3952

 

Recenze na inscenaci tří jednoaktových oper B. Martinů, Slzy nože, H 169, Veselohra na mostě, H 247 a Dvakrát Alexandr, H 255, kterou pod souhrnným názvem Drei Einakter uvedla Opera Frankfurt (premiéra 4. 7. 2015 v Bockenheimer Depot). Autor upozorňuje, že v uplynulé divadelní sezóně byla hudbě B. Martinů věnována větší pozornost. Inscenační záměr režisérky Beate Baron a scénické zpracování (Yassu Yabara) je pozitivně hodnoceno, mj. proto, že se podařilo propojit tři původně nesouvisející díla jednotící myšlenkou. Následně je popsán děj jednotlivých oper a jsou zmíněni představitelé jednotlivých rolí.

 

 

 

 

Opernpremieren in Frankfurt und Bremen und Festivaljubiläum: Messertränen, Roboter und Freiräume

Operní premiéry ve Frankfurtu a Brémách a festivalové výročí: Slzy nože, roboti a otevřené prostory

Frank Kämpfer

Deutschlandfunk Musikjournal, 7. 7. 2015    http://www.deutschlandfunk.de/opernpremieren-in-frankfurt-und-bremen-und.1993.de.html?dram:article_id=324768

CB 3960

 

Přepis rozhlasového vysílání, v němž byl jeden příspěvek věnován inscenaci tří jednoaktových oper B. Martinů, Slzy nože, H 169, Veselohra na mostě, H 247 a Dvakrát Alexandr, H 255, kterou pod souhrnným názvem Drei Einakter uvedla Opera Frankfurt (premiéra 4. 7. 2015 v Bockenheimer Depot).