AKTUALITY

23
ÚT
KVĚTEN 2017


Přednáška o Řeckých pašijích Bohuslava Martinů 25.5.2017

Ve čtvrtek 25. května od 18:00 proběhne na Ústavu řeckých a latinských studií (Praha, FF UK, Celetná 20, místnost 147) přednáška s názvem Klikatou cestou nad Řeckými pašijemi Bohuslava Martinů aneb od přehršle k minimálnímu. Zve na ní Jednota klasických filologů a vystoupí zde Doc. Jana Preková (JAMU Brno) a ing. arch. Milan Nytra (Brno). 

Anotace přednášky: Základem pro vytvoření scénografického konceptu inscenace Moravského divadla Olomouc, která měla premiéru 24. února 2017, byla představa, že na pozadí děje, obsaženého v libretu druhé „curyšské‘‘ verze Řeckých pašijí, bude probíhat paralelní druhý plán, který budeme chápat jako otisk nebo interpretaci předlohového románu Nikose Kazantzakise „Kristus znovu ukřižovaný“ v jeho „ostrém a aktuálním” světle, ve kterém je napsáno první libreto neuskutečněné londýnské verze. Procesy hledání milosrdenství a ochrana tradičních hodnot jsou v románu postaveny příkře proti sobě. V listopadu 2016 jsme pojmenovali hledání scénického řešení pojmem „Zápas o Území“, a v tomto duchu se poté vedla i další příprava. „Území“, jakožto pojem, který v sobě zahrnuje vše, co je danou kulturou za dvoutisíciletý civilizační vývoj v rozšířeném evropském prostoru dosaženo, jsme posléze minimalizovali na ten výsledek, který je obsažen v realizované inscenaci. Ale tomu předcházelo hledání – návrhy, které budou představeny během besedy.