BIBLIOGRAFIE

Martinů - bibliografie / Studie a články I

ADÁMKOVÁ-HEIDROVÁ, Hana. Interpretační rozbor dvou nahrávek Concertina pro klavírní trio a smyčcový orchestr. In: MAZUREK, Jan a Luděk ZENKL (ed.). Bohuslav Martinů český a světový: Sborník z 23. ročníku muzikologické konference Janáčkiana (Ostrava 3. a 4. června 1999). Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2000, s. 119-125. ISBN 80-7042-172-X. Sign.: MAR 723

ADAMS, Byron. Martinů and the American Critics. In: BECKERMAN, Michael Brim a Michael HENDERSON. Martinů's mysterious accident: Essays in honor of Michael Henderson. Hillsdale/New York: Pendragon Press, 2007, s. 81-94. Studies in Czech music, 4. ISBN 15-764-7003-2. Sign.: MAR 739


ANDRASCHKE, Peter. Bohuslav Martinů: Musik gegen Krieg und Zerstörung. In: Ljubljana 1998: Glasba in družba v 20. stoletju. Ljubljana 1999, s. 128-140. Sign.: KK 024


BAJER, JiŘí. Zur Frage der Beziehungen von Bohuslav Martinů zur europäischen Theateravantgarde. In: BRABCOVÁ, Jitka. Bohuslav Martinů anno 1981: papers from an international musicological conference, Prague, 26-28 May, 1981. 1. vyd. Praha: Česká hudební společnost, 1990, s. 152-156. ISBN 80-900-0703-1. Sign.: MAR 707


BÁRTOVÁ, JindŘiška. "Ach ty moje sladká poslušná žačko...". In: MACEK, Petr a JiŘí VYSLOUŽIL (ed.). Colloquium Bohuslav Martinů, His Pupils, Friends and Contemporaries: Brno, 1990. 1. vyd. Brno: Ústav hudební vědy filozofické fakulty MU Brno, 1993, s. 47-49. Colloquia on the history and theory of music at the International Musical Festival in Brno, 25. ISBN 80-210-0660-9. Sign.: MAR 711a, 711b


BÁRTOVÁ, JindŘiška. Názorová orientace Bohuslava Martinů v počátečních letech jeho paŘížského pobytu. Časopis Moravského muzea, Řada vědy společenské, 50. Brno 1965, s. 243-260. Sign.: CA 978


BÁRTOVÁ, JindŘiška. Český hudební život a Francie v letech mezi dvěma válkami. Časopis Moravského muzea, 51. Brno 1967, s. 303-324. Sign.: CA 979

BÁRTOVÁ, Jindřiška. Jevištní metamorfózy díla Bohuslava Martinů na brněnské scéně. In: PEČMAN, Rudolf (ed.). Almanach Společnosti Bohuslava Martinů. 1. vyd. Praha: Česká hudební společnost, 1979, s. 47-52. Sign.: MAR 702


BECKERMAN, Michael. In Search of Czechness in Music. 19-th Century Music, 10. Berkeley 1986, s. 61-73. (článek/stať)


BECKERMAN, Michael a Bohuslav MARTINŮ. Martinů on The Plays of Mary. In: BECKERMAN, Michael Brim a Michael HENDERSON. Martinů's mysterious accident: Essays in honor of Michael Henderson. Hillsdale/New York: Pendragon Press, 2007, s. 137-154. Studies in Czech music, 4. ISBN 15-764-7003-2. Sign.: MAR 739


BEK, Josef. Martinů und das Problem des Historismus. IN: BRABCOVÁ, Jitka. Bohuslav Martinů anno 1981: Papers from an international musicological conference, Prague, 26-28 May, 1981. 1. vyd. Praha: Česká hudební společnost, 1990, s. 26-29. ISBN 80-900-0703-1. Sign.: MAR 707

BEK, Josef. Mezinárodní styky české hudby 1924-1932. Hudební věda, 4. 1967, s. 628-648. CSXI 002
BEK, Mikuláš. Legenda o Bohuslavu Martinů. Kontexty: Časopis o kultuře a společnosti, 2. 2010, č. 1. ISSN: 1803-6988.


BENETKOVÁ-REITTEREROVÁ, Vlasta. Die tschechische Moderne im Spiegel der publizistischen Tätigkeit von Emil Axman. In: BŘEZINA, Aleš (ed.). Prager Musikleben zu Beginn des 20. Jahrhunderts. New York: P. Lang, 2000, s. 9-26. ISBN 39-067-5789-7. Sign.: MAR 722


BERGAMO, Marija. Neoklasizistische Tendenzen in der Musik des jugoslawischen Raums zwischen zwei Weltkriegen. In: MACEK, Petr a JiŘí VYSLOUŽIL (ed.). Colloquium Bohuslav Martinů, His Pupils, Friends and Contemporaries: Brno, 1990. 1. vyd. Brno: Ústav hudební vědy filozofické fakulty MU Brno, 1993, s. 112-115. Colloquia on the history and theory of music at the International Musical Festival in Brno, 25. ISBN 80-210-0660-9. Sign.: MAR 711a, 711b

BERGMANNOVÁ, Sandra. L'influence de la musique orchestrale française sur la jeune génération de compositeurs pragois dans les années 1900-1925. In: GALMICHE, Xavier a Lenka STRÁNSKÁ (ed.). L'attraction et la nécessité: Musique tchèque et culture française au XXe siècle. 1. vyd. Praha: Editio Bärenreiter, 2004, s. 25-36. ISBN 80-863-8527-2. Sign.: MAR 729


BERGMANNOVÁ, Sandra. Symfonische Kompositionen der tschechischen Periode: Ein Einblick in Martinůs Frühwerk. In: TADDAY, Ulrich (ed.). Bohuslav Martinů. München: Richard Boorgerg, 2009, s. 24-35. Sonderband, text + kritik, Musik-Konzepte Neue Folge, 11. ISBN 978-3-86916-017-7. Sign.: MAR 744a


BERKOVEC, JiŘí. Erfahrungen auf dem Geblet der Verbreitung des Werkes von Bohuslav Martinů durch Staatsorechester der ČSR. In: BRABCOVÁ, Jitka. Bohuslav Martinů anno 1981: Papers from an international musicological conference, Prague, 26-28 May, 1981. 1. vyd. Praha: Česká hudební společnost, 1990, s. 290-293. ISBN 80-900-0703-1. Sign.: MAR 707


BERNÁ, Lucie. Unfaithful Marijka – an "Independent" Film: B. Martinů's Contribution to the Czech Film Music/Die untreue Marijka – der "unabhängige" Film: Beitrag B. Martinů zu der tschechischen Filmmusik/Marijka nevěrnice – "film na svobodě": PŘíspěvek B. Martinů české filmové hudbě. In: KOPECKÝ, JiŘí (ed.). Musicologica Olomucensia VIII: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis.
Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006, s. 145-152. Facultas Philosophica, Philosophica-Aesthetica, 31. ISBN 80-244-1378-7. ISSN 1212-1193. Sign.: MAR 733

BEZDĚKOVÁ, Eva. Sur le problème de traduction des ouvres vocales de Bohuslav Martinů. In: BRABCOVÁ, Jitka. Bohuslav Martinů anno 1981: Papers from an international musicological conference, Prague, 26-28 May, 1981. 1. vyd. Praha: Česká hudební společnost, 1990, s. 289-290. ISBN 80-900-0703-1. Sign.: MAR 707


BLATNÝ, Pavel. Sbírka orchestrálních skladeb Bohuslava Martinů. In: MAZUREK, Jan a Luděk ZENKL (ed.). Bohuslav Martinů český a světový: Sborník z 23. ročníku muzikologické konference Janáčkiana (Ostrava 3. a 4. června 1999). Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2000, s. 31-33. ISBN 80-7042-172-X. Sign.: MAR 723


BRABCOVÁ, Jitka. Die "Sezession" und Bohuslav Martinů. In: BRABCOVÁ, Jitka. Bohuslav Martinů anno 1981: Papers from an international musicological conference, Prague, 26-28 May, 1981. 1. vyd. Praha: Česká hudební společnost, 1990, s. 34-41. ISBN 80-900-0703-1. Sign.: MAR 707

BRABCOVÁ, Jitka. Martinů kontra Bruckner. In: MACEK, Petr a JiŘí VYSLOUŽIL (ed.). Colloquium Bohuslav Martinů, His Pupils, Friends and Contemporaries: Brno, 1990. 1. vyd. Brno: Ústav hudební vědy filozofické fakulty MU Brno, 1993, s. 152-156. Colloquia on the history and theory of music at the International Musical Festival in Brno, 25. ISBN 80-210-0660-9. Sign.: MAR 711a, 711b


BRANDEIS, Marie. Avantgardismus versus Konservarismus Bohuslava Martinů zwischen Kritik und Publikum. In: MACEK, Petr a JiŘí VYSLOUŽIL (ed.). Colloquium Bohuslav Martinů, His Pupils, Friends and Contemporaries: Brno, 1990. 1. vyd. Brno: Ústav hudební vědy filozofické fakulty MU Brno, 1993, s. 157-159. Colloquia on the history and theory of music at the International Musical Festival in Brno, 25. ISBN 80-210-0660-9. Sign.: MAR 711a, 711b

BRANDEIS, Marie. Zur Frage des „Sozialen“ im Opernschaffen Martinů's. In: Ljubljana 1991: Opera kot socialni ali politicni angazma. Ljubljana 1992, s. 164-168.
BRUHN, Siglind. Musical Ekphrasis on a Puppet Drama of Death: Bohuslav Martinů's Smrt Tintagliova / La Mort de Tintagiles after Maurice Maeterlinck. In: BŘEZINA, Aleš a Eva VELICKÁ. Aspekte der Musik, Kunst und Religion zur Zeit der Tschechischen Moderne/Aspects of music, arts and religion during the period of Czech Modernism. New York: Peter Lang, 2009, s. 129-160. Martinů-Studien, 2. ISBN 978-3-03910-856-5. Sign.: MAR 741


BRUYR, José. Bohuslav Martinů. L'Ecran des musiciens. Paris: Les Cahiers de France, 1930, s. 58-67. Sign.: MAR 749


BŘEZINA, Aleš. "... abych se mohl na změny předem duševně připravit": Řecké pašije – dvě opery Bohuslava Martinů. Hudební věda, 38. 2001, č. 1-2, s. 137-153. Sign.: CSXI 001


BŘEZINA, Aleš. Discovering Bohuslav Martinů's estate. Czech Music, 19. 1995, č. 5, s. 1-3. Sign.: CB284


BŘEZINA, Aleš. ... the essential nobility of thoughts and things which are quite simple...: Martinůs Versuch einer Erneuerung der Symphonie. In: OSTHOFF, Wolfgang a Giselher SCHUBERT (ed.). Symphonik 1930-1950: Gattungsgeschichtliche und analytische Beiträge. 1. vyd. Překlad Alice Hyrmanová McElveen. New York: Schott, 2003, s. 224-242. Frankfurter Studien, 9. ISBN 37-957-0115-5. Sign.: MAR 732


BŘEZINA, Aleš. "It's God, who speaks through your mouth, Monolios!". In: WOPMAN, Alfred (ed.) Bregenzer Festspiele, Opernworkshop 1999: Bohuslav Martinů: Die Griechische Passion. Wien, 1999, s. 21-43. ISBN 3-901809-04-X Sign.: MAR 718


BŘEZINA, Aleš. Knihovna Bohuslava Martinů. Hudební rozhledy, 48. 1995, č. 3, s. 33-35. Sign.: CSXVI 144

BŘEZINA, Aleš. Knihovna Bohuslava Martinů II. Hudební rozhledy, 48. 1995, č. 4, s. 32-33. Sign.: CSXVI 145


BŘEZINA, Aleš. Die Martinů – Manuskripte in der Paul Sacher-Stiftung Basel. Schweizerisches Jahrbuch für Musikwissenschaft: Neue Folge, 13/14. 1993/1994, s. 157-274. Sign.: MAR 005


BŘEZINA, Aleš. Martinůs musikhistorischer Ort: Prolegomena zu einer problemorientierten Darstellung des Komponisten. In: TADDAY, Ulrich (ed.). Bohuslav Martinů. München: Richard Boorgerg, 2009, s. 5-23.  Sonderband, text + kritik, Musik-Konzepte Neue Folge, 11. ISBN 978-3-86916-017-7. Sign.: MAR 744a


BŘEZINA, Aleš. Martinů und die tschechoslowakische Widerstandsbewegung in Paris. In: BŘEZINA, Aleš a Eva VELICKÁ. Aspekte der Musik, Kunst und Religion zur Zeit der Tschechischen Moderne/Aspects of music, arts and religion during the period of Czech Modernism. New York: Peter Lang, 2009, s. 193-200. Martinů-Studien, 2. ISBN 978-3-03910-856-5. Sign.: MAR 741


BŘEZINA, Aleš. Die nächste Etappe unserer Reise liegt noch im Unbekannten: Bohuslav Martinů s Flüchtlingsdrama Die griechische Passion. In: MOSCH, Ulrich (ed.) a Matthias KASSEL. "Entre Denges et Denezy...": Dokumente zur Schweizer Musikgeschichte 1900-2000. Mainz: Schott Musik International, 2000, s. 407-413. (článek/stať)


BŘEZINA, Aleš. Newly discovered manuscripts of works by Bohuslav Martinů. Czech Music, 19. 1996, č. 5, s. 4. Sign.: CB 278


BŘEZINA, Aleš. Eine phantastische Schule des Komponierens für Streichorchester: Martinůs Eingriffe in die Partita (1938) von Vitězslava Kaprálová. Schweizerisches Jahrbuch für Musikwissenschaft, 17. Bern/Berlin/Frankfurt am Main/New York/Paris/Wien: Peter Lang, 1997, s. 95-113. Sign.: MAR 730


BŘEZINA, Aleš. "The two big states that make decisious about us...": Bohuslav Martinů between McCarthy's America and Communist Czechoslovakia. In: BECKERMAN, Michael Brim a Michael HENDERSON. Martinů´s mysterious accident: Essays in honor of Michael Henderson. Hillsdale/New York: Pendragon Press, 2007, s. 61-72. Studies in Czech music, 4. ISBN 15-764-7003-2. Sign.: MAR 739


BUREŠOVÁ, Alena. Bohuslav Martinů ve sborové tvorbě pro děti. In: MAZUREK, Jan a Luděk ZENKL (ed.). Bohuslav Martinů český a světový: Sborník z 23. ročníku muzikologické konference Janáčkiana (Ostrava 3. a 4. června 1999). Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2000, s. 41-45. ISBN 80-7042-172-X. Sign.: MAR 723


CSOBÁDI, Peter. Welttheater, Mysterienspiele, rituelles Theater: „Vom Himmel durch die Welt zur Hölle“. In: Salzburg 1991. Salzburg 1992. Sign.: O 019


CVETKO, Dragotin. Bohuslav Martinů im slowenischen Musikmilieu. In: BRABCOVÁ, Jitka. Bohuslav Martinů anno 1981: papers from an international musicological conference, Prague, 26-28 May, 1981. 1. vyd. Praha: Česká hudební společnost, 1990, s. 261-267. ISBN 80-900-0703-1. Sign.: MAR 707


ČENČÍKOVÁ, Olga. Česká rapsodie – předmět zájmu v dějinách české hudby. In: MAZUREK, Jan a Luděk ZENKL (ed.). Bohuslav Martinů český a světový: Sborník z 23. ročníku muzikologické konference Janáčkiana (Ostrava 3. a 4. června 1999). Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2000, s. 46-93. ISBN 80-7042-172-X. Sign.: MAR 723


ČERNÝ, Miroslav K. Bohuslav Martinů und der Neoklassizismus. In: BRABCOVÁ, Jitka. Bohuslav Martinů anno 1981: Papers from an international musicological conference, Prague, 26-28 May, 1981. 1. vyd. Praha: Česká hudební společnost, 1990, s. 54-59. ISBN 80-900-0703-1. Sign.: MAR 707


ČERNÝ, Miroslav K. Českost a světovost – nejen na pŘípadě Bohuslava Martinů. In: MAZUREK, Jan a Luděk ZENKL (ed.). Bohuslav Martinů český a světový: Sborník z 23. ročníku muzikologické konference Janáčkiana (Ostrava 3. a 4. června 1999). Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2000, s. 6-12. ISBN 80-7042-172-X. Sign.: MAR 723


ČÍŽEK, Lubomír. Beziehung des Tschechoslowakischen Fernsehens zur gesellschaftlichen Geltung des Werkes Bohuslav Martinůs. In: BRABCOVÁ, Jitka. Bohuslav Martinů anno 1981: papers from an international musicological conference, Prague, 26-28 May, 1981. 1. vyd. Praha: Česká hudební společnost, 1990, s. 303-306. ISBN 80-900-0703-1. Sign.: MAR 707


DÖGE, Klaus. Das entsetzliche Grauen zum Ausdruck gebracht: Anmerkungen zu Martinůs Memorial to Lidice. In: TADDAY, Ulrich (ed.). Bohuslav Martinů. München: Richard Boorgerg, 2009, s. 78-91. Sonderband, text + kritik, Musik-Konzepte Neue Folge, 11. ISBN 978-3-86916-017-7. Sign.: MAR 744a

DÖGE, Klaus and GABRIELOVÁ, Jarmila: Výraz nepopsatelné hrůzy. Hudební věda 49, 1-2 (2012), s. 5 - 17.
Poznámky k Památníku Lidicím, dílu Bohuslava Martinů, které zkomponoval na základě hrůzného činu, který se stal v obci Lidice na přelomu 9. a 10. června roku 1942. Tato studie obsahuje i poznámky ke kompozici s ukázkami jednotlivých částí partitury.

DOLANSKÁ, Marie. Pořadatelům konference Bohuslav Martinů český a světový. In: MAZUREK, Jan a Luděk ZENKL (ed.). Bohuslav Martinů český a světový: Sborník z 23. ročníku muzikologické konference Janáčkiana (Ostrava 3. a 4. června 1999). Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2000, s. 144-146. ISBN 80-7042-172-X. Sign.: MAR 723


DOUCHE, Sylvie. Quelques principes d'écriture prédominants dans les Arabesques de Martinů. In: GALMICHE, Xavier a Lenka STRÁNSKÁ (ed.). L'attraction et la nécessité: Musique tchèque et culture française au XXe siècle. 1. vyd. Praha: Editio Bärenreiter, 2004, s. 95-121. ISBN 80-863-8527-2. Sign.: MAR 729


DRMOLA, Zdeněk. Überlgungen zur Problematik der Metrorhythmik im Schaffen von Bohuslav Martinů. In: BRABCOVÁ, Jitka. Bohuslav Martinů anno 1981: papers from an international musicological conference, Prague, 26-28 May, 1981. 1. vyd. Praha: Česká hudební společnost, 1990, s. 198-209. ISBN 80-900-0703-1. Sign.: MAR 707


DUŠEK, Bohumil. Bedeutung des Orgelschaffens von Bohuslav Martinů für die moderne tschechische Musik. In: BRABCOVÁ, Jitka. Bohuslav Martinů anno 1981: papers from an international musicological conference, Prague, 26-28 May, 1981. 1. vyd. Praha: Česká hudební společnost, 1990, s. 91-94. ISBN 80-900-0703-1. Sign.: MAR 707


DUŠEK, Petr. Auf den Spuren von Alexis Sorbas. In: WOPMAN, Alfred (ed.). Bregenzer Festspiele, Opernworkshop 1999: Bohuslav Martinů: Die Griechische Passion. Něm. překlad Ute Becker. Wien, 1999, s. 104-112. ISBN 3-901809-04-X Sign.: MAR 718


DZIADEK, Magdalena. Recepce hudby Bohuslava Martinů v Polsku. In: MAZUREK, Jan a Luděk ZENKL (ed.). Bohuslav Martinů český a světový: Sborník z 23. ročníku muzikologické konference Janáčkiana (Ostrava 3. a 4. června 1999). Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2000, s. 21-30. ISBN 80-7042-172-X. Sign.: MAR 723


ENTWISTLE, Erik. Form and Fantasy in Martinů's Piano Sonata. In: BECKERMAN, Michael Brim a Michael HENDERSON. Martinů's mysterious accident: Essays in honor of Michael Henderson. Hillsdale/New York: Pendragon Press, 2007, s. 117-136. Studies in Czech music, 4. ISBN 15-764-7003-2. Sign.: MAR 739


ERISMANN, Guy. Bohuslav Martinů est-il surréaliste?: A propos de Juliette. In: GALMICHE, Xavier a Lenka STRÁNSKÁ (ed.). L'attraction et la nécessité: Musique tchèque et culture française au XXe siècle. 1. vyd. Praha: Editio Bärenreiter, 2004, s. 87-94. ISBN 80-863-8527-2. Sign.: MAR 729


ERISMANN, Guy. Bohuslav Martinů et la France. In: BRABCOVÁ, Jitka. Bohuslav Martinů anno 1981: papers from an international musicological conference, Prague, 26-28 May, 1981. 1. vyd. Praha: Česká hudební společnost, 1990, s. 59-68. ISBN 80-900-0703-1. Sign.: MAR 707


ERISMANN, Guy. Bohuslav Martinů "Le pur surréalisme". In: MACEK, Petr a JiŘí VYSLOUŽIL (ed.). Colloquium Bohuslav Martinů, His Pupils, Friends and Contemporaries: Brno, 1990. 1. vyd. Brno: Ústav hudební vědy filozofické fakulty MU Brno, 1993, s. 18-23. Colloquia on the history and theory of music at the International Musical Festival in Brno, 25. ISBN 80-210-0660-9. Sign.: MAR 711a, 711b

ERISMANN, Guy. L'Exile de Polička: Portrait Bohuslav Martinů. Télérama 2100. 1990, s. 40-41. (článek/stať)
ERISMANN, Guy. L'Historicisme dans la musique tchèque, de la fin du XIXe siècle jusqu'à Martinů compris (1959). In: BŘEZINA, Aleš a Eva VELICKÁ. Aspekte der Musik, Kunst und Religion zur Zeit der Tschechischen Moderne/Aspects of music, arts and religion during the period of Czech Modernism. New York: Peter Lang, 2009, s. 183-192. Martinů-Studien, 2. ISBN 978-3-03910-856-5. Sign.: MAR 741


ERISMANN, Guy. Martinůs musikalische Wurzehln. In: WOPMAN, Alfred (ed.). Bregenzer Festspiele, Opernworkshop 1999: Bohuslav Martinů: Die Griechische Passion. Něm. překlad Ute Becker. Wien, 1999, s. 44-66. ISBN 3-901809-04-X Sign.: MAR 718


FERROUD, Pierre-Octave. Bohuslav Martinů: Un Grand Musicien d'aujourd'hui. Schweizerische Musikzeitung, 76. 1936, s. 497-501. Sign.: CB 001


FOUCHER, Nicole. Quand l'Opéra va au cinéma. In: Lyon 1996. Lyon 1996, s. 15-21. (příspěvek ve sborníku z kongresu)
FRELIH, Emil. Bohuslav Martinů – edle Verbindung von Literatur und Musik. In: MACEK, Petr a Jiří VYSLOUŽIL (ed.). Colloquium Bohuslav Martinů, His Pupils, Friends and Contemporaries: Brno, 1990. 1. vyd. Brno: Ústav hudební vědy filozofické fakulty MU Brno, 1993, s. 168-170. Colloquia on the history and theory of music at the International Musical Festival in Brno, 25. ISBN 80-210-0660-9. Sign.: MAR 711a, 711b


FUKAČ, Jiří. Bohuslav Martinů – Thema und Aufgabe der musikwissenschaftlichen Forschung. In: BRABCOVÁ, Jitka. Bohuslav Martinů anno 1981: papers from an international musicological conference, Prague, 26-28 May, 1981. 1. vyd. Praha: Česká hudební společnost, 1990, s. 277-283. ISBN 80-900-0703-1. Sign.: MAR 707


FUKAČ, Jiří. Bohuslav Martinůs Tschechentum. In: MACEK, Petr a JiŘí VYSLOUŽIL (ed.). Colloquium Bohuslav Martinů, His Pupils, Friends and Contemporaries: Brno, 1990. 1. vyd. Brno: Ústav hudební vědy filozofické fakulty MU Brno, 1993, s. 5-12. Colloquia on the history and theory of music at the International Musical Festival in Brno, 25. ISBN 80-210-0660-9. Sign.: MAR 711a, 711b


FUKAČ, Jiří. Česká hudební avantgarda a postmoderna: Ideál a skutecnost. Opus musicum, 22. 1990, s. 300-305. Sign.: CSV 059


FUKAČ, Jiří. Tschechische musikalische Avantgarde und Postmoderne: Ideal und Wirklichkeit. In: Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity 27/28. 1992/1993, s. 127-141. (článek/stať)


FUKAČ, Jiří. K průzkumu semiózy v díle Bohuslava Martinů. In: PEČMAN, Rudolf (ed.). Almanach Společnosti Bohuslava Martinů. 1. vyd. Praha: Česká hudební společnost, 1979, s. 35-46. Sign.: MAR 702


FUKAČ, Jiří. La révolution du retour. Le rôle de la culture musicale française dans le processus de polarisation der paradigmes stylistiques de la musique tchèque. In: GALMICHE, Xavier a Lenka STRÁNSKÁ (ed.). L'attraction et la nécessité: Musique tchèque et culture française au XXe siècle. 1. vyd. Praha: Editio Bärenreiter, 2004, s. 17-23. ISBN 80-863-8527-2. Sign.: MAR 729

GABRIELOVÁ, Jarmila. Le voyage Thésée: Les inspirations françaises dans les dernières œuvres de Bohuslav Martinů. In: GALMICHE, Xavier a Lenka STRÁNSKÁ (ed.). L'attraction et la nécessité: Musique tchèque et culture française au XXe siècle. 1. vyd. Praha: Editio Bärenreiter, 2004, s. 47-86. ISBN 80-863-8527-2. Sign.: MAR 729

GABRIELOVÁ, Jarmila. "Timing devienne le cauchemare": K dramaturgickému řešení první a druhé verze Řeckých pašií Bohuslava Martinů. In: CHALOUPKA, Ľubomír (ed.). K pocte Jána Cikkera: Zborník z medzinárodnej muzikologickej konferencie "Slovenská operná tvorba 20. storočia v európskom kontexte" konanej v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2001. 1. vyd. Editor Ľubomír Chalupka. Bratislava: STIMUL (FiF UK), 2002, s. 145-159. ISBN 80-889-8265-0. Sign.: MAR 724


GABRIELOVÁ, Jarmila. Zur Martinů-Rezeption in Böhmen. In: TADDAY, Ulrich (ed.). Bohuslav Martinů. München: Richard Boorgerg, 2009, s. 127-149. Sonderband, text + kritik, Musik-Konzepte Neue Folge, 11. ISBN 978-3-86916-017-7. Sign.: MAR 744a


GABRIELOVÁ, Jarmila. Zwischen Prag und Paris: „Der Soldat und die Tänzerin“ im Kontext des Opern- und Theaterschaffen der 1920er Jahre. Music and Society in Eastern Europe, 2. 2007, s. 65-76. ISSN 1930-6288. (článek/stať)


GILLET, Jean-Claude. Bohuslav Martinů et ‘La passion grecque’. Le Regard crétois: Revue de la societe des amis de N. Kazantzakis, 1. 1990, s. 25-30. Sign.: CB 020


HALBREICH, Harry. Bohuslav Martinů aus heutiger Sicht. In: JANS, Hans-Jörg a MEYER, Felix a WESTEN, Ingrid (ed.). In: Komponisten des 20. Jahrhunderts in der Paul Sacher Stiftung. Basel: Die Stiftung, 1986, s. 167-178. Sign.: D 044


HALBREICH, Harry. Polní mše von Bohuslav Martinů. In: BŘEZINA, Aleš a Eva VELICKÁ. Aspekte der Musik, Kunst und Religion zur Zeit der Tschechischen Moderne/Aspects of music, arts and religion during the period of Czech Modernism. New York: Peter Lang, 2009, s. 87-101. Martinů-Studien, 2. ISBN 978-3-03910-856-5. Sign.: MAR 741


HAMPTON RENTON, Barbara. Martinů in the United States: Views of Critics and Students. In: BRABCOVÁ, Jitka. Bohuslav Martinů anno 1981: papers from an international musicological conference, Prague, 26-28 May, 1981. 1. vyd. Praha: Česká hudební společnost, 1990, s. 268-276. ISBN 80-900-0703-1. Sign.: MAR 707


HEJZLAR, Tomáš. Bohuslav-Martinů-Gesellschaft – ihr Gegenwartzustand und Perspektiven. In: BRABCOVÁ, Jitka. Bohuslav Martinů anno 1981: papers from an international musicological conference, Prague, 26-28 May, 1981. 1. vyd. Praha: Česká hudební společnost, 1990, s. 324-328. ISBN 80-900-0703-1. Sign.: MAR 707


HEJZLAR, Tomáš. Společnost Bohuslava Martinů. In: MAZUREK, Jan a Luděk ZENKL (ed.). Bohuslav Martinů český a světový: Sborník z 23. ročníku muzikologické konference Janáčkiana (Ostrava 3. a 4. června 1999). Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2000, s. 147-149. ISBN 80-7042-172-X. Sign.: MAR 723


HENDERSON, Michael. Martinů and Vítězslava Kaprálová. In: BECKERMAN, Michael Brim a Michael HENDERSON. Martinů´s mysterious accident: Essays in honor of Michael Henderson. Hillsdale/New York: Pendragon Press, 2007, s. 55-60. Studies in Czech music, 4. ISBN 15-764-7003-2. Sign.: MAR 739


HENDERSON, Michael. Martinů's Mysterious Accident. In: BECKERMAN, Michael Brim a Michael HENDERSON. Martinů´s mysterious accident: Essays in honor of Michael Henderson. Hillsdale/New York: Pendragon Press, 2007, s. 43-54. Studies in Czech music, 4. ISBN 15-764-7003-2. Sign.: MAR 739


HENDERSON, Michael. Some Past and Present Reactions to Martinů and His Music. In: BRABCOVÁ, Jitka. Bohuslav Martinů anno 1981: papers from an international musicological conference, Prague, 26-28 May, 1981. 1. vyd. Praha: Česká hudební společnost, 1990, s. 255-260. ISBN 80-900-0703-1. Sign.: MAR 707


HENDERSON, Michael. The Case for Bohuslav Martinů. Czech Music, 18. 1993/1994, s. 133-145. CB 377
HENDERSON, Michael. The Imaginary Staircase: Martinů's Mysterious Accident. Czech Music, 19. 1995/1996, s. 94-116. Sign.: CB 230


HIRSBRUNNER, Theo. Bohuslav Martinů: Die Soloklavierwerke der Dreißiger Jahre. Archiv für Musikwissenschaft, 39, 1982, s. 64-77. Sign.: CB 1973


HIRSBRUNNER, Theo. Ein Komponist aus Policka: Bohuslav Martinů zum 100. Geburtstag: Aus seiner Jugend. Neue Zeitschrift für Musik, 151, 1990, s. 14-17. (článek/stať)


HIRSBRUNNER, Theo. Ein Komponist aus Policka: Bohuslav Martinů in seiner Heimat. In: Von Richard Wagner bis Pierre Boulez: Essays. Anif/Salzburg: Müller-Speiser, 1997, s. 171-175. ISBN 3851450485. (článek/stať)


HIRSBRUNNER, Theo. Martinůs Verhältnis zu Debussy und Strawinsky. In: BRABCOVÁ, Jitka. Bohuslav Martinů anno 1981: papers from an international musicological conference, Prague, 26-28 May, 1981. 1. vyd. Praha: Česká hudební společnost, 1990, s. 68-72. ISBN 80-900-0703-1. Sign.: MAR 707


HLAVSA, Jaroslav, Jaroslav MIHULE a Antonín STRÁNSKÝ. Phantasiethematik un Werk von Bohuslav Martinů. In: BRABCOVÁ, Jitka. Bohuslav Martinů anno 1981: papers from an international musicological conference, Prague, 26-28 May, 1981. 1. vyd. Praha: Česká hudební společnost, 1990, s. 103-108. ISBN 80-900-0703-1. Sign.: MAR 707


HOLZKNECHT, Václav. Bohuslav Martinů a hudební skupina Mánesa. In: PEČMAN, Rudolf (ed.). Almanach Společnosti Bohuslava Martinů. 1. vyd. Praha: Česká hudební společnost, 1979, s. 57-60. Sign.: MAR 702


HONS, Miloš. Sborová tvorba Bohuslava Martinů. Praha 1998, 30 s. Kapitola z připravované disertace, nevydáno. Sign.: MAR 714


HONS, Miloš. Říkadlové texty ve sborové tvorbě Bohuslava Martinů. Opus musicum, 31. 1999, č. 3, s. 9-21. Sign.: MAR 715


HOUTCHENS, H. Alan. A Study of Martinů's Double Concerto for Two String Orchestras, Piano and Timpant. In: BRABCOVÁ, Jitka. Bohuslav Martinů anno 1981: papers from an international musicological conference, Prague, 26-28 May, 1981. 1. vyd. Praha: Česká hudební společnost, 1990, s. 217-238. ISBN 80-900-0703-1. Sign.: MAR 707

HUDEC, Vladimír. Zur Auffassug der Modernität bei Iša Krejčí. In: MACEK, Petr a Jiří VYSLOUŽIL (ed.). Colloquium Bohuslav Martinů, His Pupils, Friends and Contemporaries: Brno, 1990. 1. vyd. Brno: Ústav hudební vědy filozofické fakulty MU Brno, 1993, s. 37-42. Colloquia on the history and theory of music at the International Musical Festival in Brno, 25. ISBN 80-210-0660-9. Sign.: MAR 711a, 711b


CHEVY, Patrice. Charlotte Martinů – A Faithful Heart. In: MELVILLE-MASON, Graham (ed.). Czech Music: The Journal of the Dvořák Society for Czech and Slovak Music, 22. Kington: The Dvořák Society, 2001/2002, s. 116-124. ISBN 0261-2801. Sign.: MAR 737.


CHEW, Geoffrey. Martinů’s Three Wishes and Their Fulfilement: Links between Paris and Prague in Music of the 1920s. French Cultural Studies, 11. 2000, s. 367-376. Sign.: KK 023


ILIJEV, Ilja. Ein Versuch zur Charakterisierung der Kammermusik von Bohuslav Martinů. In: BRABCOVÁ, Jitka. Bohuslav Martinů anno 1981: papers from an international musicological conference, Prague, 26-28 May, 1981. 1. vyd. Praha: Česká hudební společnost, 1990, s. 139-144. ISBN 80-900-0703-1. Sign.: MAR 707


JIRÁNEK, Jaroslav. Bemerkungen zum Stilltyp von Bohuslav Martinů. In: BRABCOVÁ, Jitka. Bohuslav Martinů anno 1981: papers from an international musicological conference, Prague, 26-28 May, 1981. 1. vyd. Praha: Česká hudební společnost, 1990, s. 41-49. ISBN 80-900-0703-1. Sign.: MAR 707


JIRÁNEK, Jaroslav. Národní rysy hudební řeči Bohuslava Martinů. Hudební věda, 28. 1991, s. 115-123. Sign.: CSXI 012


KAPUSTA, Jan. Bohuslav Martinů v roce 1938. Hudební věda, 19. 1982, s. 162-175. Sign.: CSXI 009


KAPUSTA, Jan. Menschliches und künstlerisches Universum von Bohuslav Martinů und die Heimat. In: BRABCOVÁ, Jitka. Bohuslav Martinů anno 1981: papers from an international musicological conference, Prague, 26-28 May, 1981. 1. vyd. Praha: Česká hudební společnost, 1990, s. 108-116. ISBN 80-900-0703-1. Sign.: MAR 707


KAPUSTA, Jan. Polička als Dokumentations- und Erkenntniszentrum des Werkes Bohuslav Martinů. In: BRABCOVÁ, Jitka. Bohuslav Martinů anno 1981: papers from an international musicological conference, Prague, 26-28 May, 1981. 1. vyd. Praha: Česká hudební společnost, 1990, s. 318-324. ISBN 80-900-0703-1. Sign.: MAR 707


KARBUSICKÝ, Vladimír. Das Flüchtlingsdrama in der Oper als Aktualität und Provokation. In: Ljubljana 1993. Ljubljana 1994, s. 33-44 (příspěvek ve sborníku z kongresu)
KARBUSICKÝ, Vladimír. Der erträumte und nacherlebte Surrealismus, Martinů's Oper "Juliette et la clé des songes". Hamburger Jahrbuch für Musikwissenschaft, 13. 1995, s. 271-336. Sign.: MAR 712


KARBUSICKÝ, Vladimír. Selbstbegegnung im Kunstwerk Martinů und die Fresken des Piero della Francesca. In: MACEK, Petr a Jiří VYSLOUŽIL (ed.). Colloquium Bohuslav Martinů, His Pupils, Friends and Contemporaries: Brno, 1990. 1. vyd. Brno: Ústav hudební vědy filozofické fakulty MU Brno, 1993, s. 133-137. Colloquia on the history and theory of music at the International Musical Festival in Brno, 25. ISBN 80-210-0660-9. Sign.: MAR 711a, 711b

KARBUSICKÝ, Vladimír. Von fremden Ufern, fern im Exil...: Bohuslav Martinů s Feldmesse. In: GEIGER, Friedrich a Thomas SCHÄFER (ed.). Exilmusik: Komposition während der NS-Zeit. Hamburg: von Bockel, 1999, s. 333-372. Musik im "Dritten Reich" und im Exil, 3. ISBN 978-3-928770-89-7. Sign.: MAR 713a, 713b

KATZ, Derek: Kontinuität des Wandels: Bohuslav Martinů in der Musikgeschichte des 20. Jahrhunderts. Hudební věda 49, 1-2 (2012), s. 208 - 209
Recenze nově vydané knihy Kontinuität des Wandels: Bohuslav Martinů in der Musikgeschichte des 20. Jahrhunderts vydavatele Petera Langa, editoři jsou Aleš Březina a Ivana Rentsch. Tato publikace je už třetí v pořadí ze série Martinů-Studien.

KELLERHALS, Max. Erinnerungen. In: WOPMAN, Alfred (ed.) Bregenzer Festspiele, Opernworkshop 1999: Bohuslav Martinů: Die Griechische Passion. Wien, 1999, s. 67-76. ISBN 3-901809-04-X Sign.: MAR 718


KLEINITZ, Eva. "Sieh, die Zeit ist gekommen...". In: WOPMAN, Alfred (ed.). Bregenzer Festspiele, Opernworkshop 1999: Bohuslav Martinů: Die Griechische Passion. Wien, 1999, s. 7-20. ISBN 3-901809-04-X Sign.: MAR 718


KORTE, Oldřich. A Half Century with the Music of Bohuslav Martinů. In:  MELVILLE-MASON, Graham (ed.). Czech Music: The Journal of the Dvořák Society for Czech and Slovak Music, 22. Kington: The Dvořák Society, 2001/2002, s. 48-70. ISBN 0261-2801. Sign.: MAR 737.


KOŠŤÁL, Arnošt. Bohuslav Martinůs Beziehung zu Folklorevorlagen. In: BRABCOVÁ, Jitka. Bohuslav Martinů anno 1981: papers from an international musicological conference, Prague, 26-28 May, 1981. 1. vyd. Praha: Česká hudební společnost, 1990, s. 124-131. ISBN 80-900-0703-1. Sign.: MAR 707


KRATOCHVÍL, Jiří a Michael BECKERMAN. A Talk Around Martinů. In: BECKERMAN, Michael Brim a Michael HENDERSON. Martinů's mysterious accident: Essays in honor of Michael Henderson. Hillsdale/New York: Pendragon Press, 2007, s. 155-188. Studies in Czech music, 4. ISBN 15-764-7003-2. Sign.: MAR 739


KUBÍK, Ladislav. Zur Verbreitung des Werkes Bohuslav Martinůs zur gesellschaftlichen Geltung des Werkes Bohuslav Martinůs. In: BRABCOVÁ, Jitka. Bohuslav Martinů anno 1981: papers from an international musicological conference, Prague, 26-28 May, 1981. 1. vyd. Praha: Česká hudební společnost, 1990, s. 300-302. ISBN 80-900-0703-1. Sign.: MAR 707


KÜHNEL, Jürgen. Bohuslav Martinůs Oratorium ‚The Epic of Gilgamesh’ und Robert Wilsons Theaterprojekt ‘The Forest’: Grundsätzliche Überlegungen zum Thema Mythos und Mythos-Rezeption – insbsondere im Musiktheater – an Beispiel zweier neuerer Bearbeitungen des Gilgamesch-Stoffes. In: CSOBADI, Peter (ed.) a další. Antike Mythen im Musiktheater des 20. Jahrhunderts. Gesammelte Vorträge des Salzburger Symposions 1989. s. 51-78. Wort und Musik. Salzburger Akademische Beiträge, 7. Sign.: O 020


KUNA, Milan: Domnělá denunciace Bohuslava Martinů K. B. Jirákem. In: MAZUREK, Jan a Luděk ZENKL (ed.). Bohuslav Martinů český a světový: Sborník z 23. ročníku muzikologické konference Janáčkiana (Ostrava 3. a 4. června 1999). Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2000, s. 13-20. ISBN 80-7042-172-X. Sign.: MAR 723
KUNA, Milan. Bohuslav Martinů Václavu Talichovi po roce 1945: Dokumenty. Hudební věda, 32. 1995, s.187-201. Sign.: CA 373


KUNA, Milan. Korespondence Bohuslava Martinů Václavu Talichovi 1924-1939. Hudební věda, 7. 1970, s. 212-247. Sign.: CA 011


LABELLE, Nicole. Roussel, Martinů et la presse musicale tchèque. In: BŘEZINA, Aleš (ed.). Prager Musikleben zu Beginn des 20. Jahrhunderts. New York: P. Lang, 2000, s. 99-121. ISBN 39-067-5789-7. Sign.: MAR 722

LEDEČ, Jan. Bohuslav Martinů – Realität und Perspektiven im Bereich der Verbreitung sines Werkes. In: BRABCOVÁ, Jitka. Bohuslav Martinů anno 1981: papers from an international musicological conference, Prague, 26-28 May, 1981. 1. vyd. Praha: Česká hudební společnost, 1990, s. 306-309. ISBN 80-900-0703-1. Sign.: MAR 707


LECHLEITNER, Gerda. Cembalokonzerte des 20. Jahrhunderts: Martinů und Poulenc im Vergleich. In: MACEK, Petr a Jiří VYSLOUŽIL (ed.). Colloquium Bohuslav Martinů, His Pupils, Friends and Contemporaries: Brno, 1990. 1. vyd. Brno: Ústav hudební vědy filozofické fakulty MU Brno, 1993, s. 83-87. Colloquia on the history and theory of music at the International Musical Festival in Brno, 25. ISBN 80-210-0660-9. Sign.: MAR 711a, 711b


LAMBERT, Patrick. Desperately Seeking Julietta. Czech Music, 17. 1991/1992, s. 33-40. CB 022


LAMBERT, Patrick. Martinů's "Search for the Meaning of Truth and Life". Czech Music, 16. 1989/1990, s. 8-17. Sign.: CB 023


LARGE, Brian. Martinů. New York: Holmes & Meier, 1975/1976, 198 s. ISBN 08-419-0256-9. Sign.: MAR 515

LINKA, Arne. Mélodrame scénique de Theodor Schaefer "Julietta ou bien la chef des songes". In: MACEK, Petr a Jiří VYSLOUŽIL (ed.). Colloquium Bohuslav Martinů, His Pupils, Friends and Contemporaries: Brno, 1990. 1. vyd. Brno: Ústav hudební vědy filozofické fakulty MU Brno, 1993, s. 1126-127. Colloquia on the history and theory of music at the International Musical Festival in Brno, 25. ISBN 80-210-0660-9. Sign.: MAR 711a, 711b


LIPPOLD, Gerd. Die Bedeutung des Klaviers im Gesamtschaffen von Bohuslav Martinů. In: BRABCOVÁ, Jitka. Bohuslav Martinů anno 1981: papers from an international musicological conference, Prague, 26-28 May, 1981. 1. vyd. Praha: Česká hudební společnost, 1990, s. 156-175. ISBN 80-900-0703-1. Sign.: MAR 707


LÖWENBACH, Jan. Martinů pozdravuje domov. In: BARTOŠ, František (ed.). Malá knihovna Tempa, 2. Praha: Hudební matice Umělecké besedy, 1947, s. 45-58. Sign.: MAR 704a, 704b

LONGCHAMP, Jacques. Les Trois souhaits à Lyon: Un opéra-film de Martinů et Ribemont-Dessaignes. Monde, 29. 5. 1973, č. 8894, s. 25. (článek/stať)


MABARY, Judy. Martinů's Strangler: Where The Greeks Meet the Indians. In: BECKERMAN, Michael Brim a Michael HENDERSON. Martinů's mysterious accident: Essays in honor of Michael Henderson. Hillsdale/New York: Pendragon Press, 2007, s. 95-116. Studies in Czech music, 4. ISBN 15-764-7003-2. Sign.: MAR 739

MAEHDER, Jürgen. Ästetische Probleme der Rezeption des französischen Neoklassizísmus. In: MACEK, Petr a Jiří VYSLOUŽIL (ed.). Colloquium Bohuslav Martinů, His Pupils, Friends and Contemporaries: Brno, 1990. 1. vyd. Brno: Ústav hudební vědy filozofické fakulty MU Brno, 1993, s. 66-72. Colloquia on the history and theory of music at the International Musical Festival in Brno, 25. ISBN 80-210-0660-9. Sign.: MAR 711a, 711b


MAEHDER, Jürgen. Neoklassizismus, Surrealismus und diskontinuierliche Erzählhaltung im Musiktheater Bohuslav Martinů's. In: WOPMAN, Alfred (ed.). Bregenzer Festspiele, Opernworkshop 1999: Bohuslav Martinů: Die Griechische Passion. Wien, 1999, s. 113-137. ISBN 3-901809-04-X Sign.: MAR 718


MALURA, Miroslav. Aktuální Otvírání studánek Bohuslava Martinů (v průsečíku interpretačních rovin). In: MAZUREK, Jan a Luděk ZENKL (ed.). Bohuslav Martinů český a světový: Sborník z 23. ročníku muzikologické konference Janáčkiana (Ostrava 3. a 4. června 1999). Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2000, s. 138-139. ISBN 80-7042-172-X. Sign.: MAR 723


MANOLOVA, Magdalena. The lyrical opera "Julietta". In: MACEK, Petr a Jiří VYSLOUŽIL (ed.). Colloquium Bohuslav Martinů, His Pupils, Friends and Contemporaries: Brno, 1990. 1. vyd. Brno: Ústav hudební vědy filozofické fakulty MU Brno, 1993, s. 120-125. Colloquia on the history and theory of music at the International Musical Festival in Brno, 25. ISBN 80-210-0660-9. Sign.: MAR 711a, 711b


MAREŠOVÁ, Veronika. Polní mše Bohuslava Martinů v nahrávkách. In: MAZUREK, Jan a Luděk ZENKL (ed.). Bohuslav Martinů český a světový: Sborník z 23. ročníku muzikologické konference Janáčkiana (Ostrava 3. a 4. června 1999). Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2000, s. 131-137. ISBN 80-7042-172-X. Sign.: MAR 723


MÄRKER, Michael. Martinůs Rezeption des Streichquartets fis-moll von Max Reger. In: BŘEZINA, Aleš (ed.). Prager Musikleben zu Beginn des 20. Jahrhunderts. New York: P. Lang, 2000, s. 141-151. ISBN 39-067-5789-7. Sign.: MAR 722


MARSCHNER, Bo. Das "Gilgamesh-Epos" von Bohuslav Martinů und die Oper "Gilgamesh" von Per Norgård. In: MACEK, Petr a Jiří VYSLOUŽIL (ed.). Colloquium Bohuslav Martinů, His Pupils, Friends and Contemporaries: Brno, 1990. 1. vyd. Brno: Ústav hudební vědy filozofické fakulty MU Brno, 1993, s. 138-151. Colloquia on the history and theory of music at the International Musical Festival in Brno, 25. ISBN 80-210-0660-9. Sign.: MAR 711a, 711b


MARTINŮ, Bohuslav. 1938-1945. In: BARTOŠ, František (ed.). Malá knihovna Tempa, 2. Praha: Hudební matice Umělecké besedy, 1947, s. 21-44. Sign.: MAR 704a, 704b

MARTINŮ, Bohuslav a Harry HALBREICH. Juliette, ou, La clé des songes: Title original: Snář, opéra lyrique en trois actes. Paris: Premières Loges, 2002, 150 s. Avant-scène opéra, 210. ISBN 28-438-5181-5. (operní program)


MATSCHEWSKI, Ines. Fragen der Freundschaft, der Liebe und des Todes: "Das Gilgamesch-Epos" von Bohuslav Martinů. In: JENEMANN, Gerhard (ed.). Texte zur Chormusik: Festschrift zum zehnjährigen Jubiläum des Internationalen Chor Forums ICF. Stuttgart: Carus-Verlag, 2001, s. 41-47. ISBN 39-230-5394-0. Sign.: MAR 731
MATSCHEWSKI, Ines. Opfer und Vermächtnis: Auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. In: WOPMAN, Alfred (ed.) Bregenzer Festspiele, Opernworkshop 1999: Bohuslav Martinů: Die Griechische Passion. Wien, 1999, s. 77-103. ISBN 3-901809-04-X Sign.: MAR 718


MAÝROVÁ, Kateřina. B. Martinů – jeho přátelé, žáci a současníci ve světle korespondence, dochované v pražských institucionálních i privátních fondech. In: MACEK, Petr a Jiří VYSLOUŽIL (ed.). Colloquium Bohuslav Martinů, His Pupils, Friends and Contemporaries: Brno, 1990. 1. vyd. Brno: Ústav hudební vědy filozofické fakulty MU Brno, 1993, s. 105-111. Colloquia on the history and theory of music at the International Musical Festival in Brno, 25. ISBN 80-210-0660-9. Sign.: MAR 711a, 711b


MAZUREK, Jan. "... jsem stále tolik vzdálen...": K ostravské premiéře Veselohry na mostě Bohuslava Martinů. In: MAZUREK, Jan a Luděk ZENKL (ed.). Bohuslav Martinů český a světový: Sborník z 23. ročníku muzikologické konference Janáčkiana (Ostrava 3. a 4. června 1999). Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2000, s. 140-143. ISBN 80-7042-172-X. Sign.: MAR 723

MELVILLE-MASON, Graham. Martinů in England. In: BŘEZINA, Aleš a Eva VELICKÁ. Aspekte der Musik, Kunst und Religion zur Zeit der Tschechischen Moderne/Aspects of music, arts and religion during the period of Czech Modernism. New York: Peter Lang, 2009, s. 201-216. Martinů-Studien, 2. ISBN 978-3-03910-856-5. Sign.: MAR 741


MEYER, Klaus. Sport, Technik, Jazz und mährische Kadenzen: Bohuslav Martinu aus der Sicht der Zeitgenossen und der Gegenwart. Neue Musikzeitung, 48. 1998/1999, č. 12/1, s. 3. Sign.: CB 037


MIHULE, Jaroslav. Bibliography. In: Martinů: Life in Music. Praha 1989, 430 s. Vlastnoruční strojopis. Sign.: CB 019
MIHULE, Jaroslav. Bohuslav Martinůs schöpferische Entwicklung. In: BRABCOVÁ, Jitka. Bohuslav Martinů anno 1981: papers from an international musicological conference, Prague, 26-28 May, 1981. 1. vyd. Praha: Česká hudební společnost, 1990, s. 21-26. ISBN 80-900-0703-1. Sign.: MAR 707


MIHULE, Jaroslav. Einige Bemerkungen zu den religiösen Aspekten im Werk von Bohuslav Martinů. In: BŘEZINA, Aleš a Eva VELICKÁ. Aspekte der Musik, Kunst und Religion zur Zeit der Tschechischen Moderne/Aspects of music, arts and religion during the period of Czech Modernism. New York: Peter Lang, 2009, s. 103-112. Martinů-Studien, 2. ISBN 978-3-03910-856-5. Sign.: MAR 741


MIHULE, Jaroslav. Pařížská škola. In: MACEK, Petr a Jiří VYSLOUŽIL (ed.). Colloquium Bohuslav Martinů, His Pupils, Friends and Contemporaries: Brno, 1990. 1. vyd. Brno: Ústav hudební vědy filozofické fakulty MU Brno, 1993, s. 102-104. Colloquia on the history and theory of music at the International Musical Festival in Brno, 25. ISBN 80-210-0660-9. Sign.: MAR 711a, 711b


MIHULE, Jaroslav. První kvartety Bohuslava Martinů. In: PEČMAN, Rudolf (ed.). Almanach Společnosti Bohuslava Martinů. 1. vyd. Praha: Česká hudební společnost, 1979, s. 77-86. Sign.: MAR 702

MILIN, Melita. Mediterrancan aspects of the late output of Bohuslav Martinů. In: MACEK, Petr a Jiří VYSLOUŽIL (ed.). Colloquium Bohuslav Martinů, His Pupils, Friends and Contemporaries: Brno, 1990. 1. vyd. Brno: Ústav hudební vědy filozofické fakulty MU Brno, 1993, s. 24-27. Colloquia on the history and theory of music at the International Musical Festival in Brno, 25. ISBN 80-210-0660-9. Sign.: MAR 711a, 711b


MOSUSOVA, Nadezda. Christ Recrucified by Nikos Kazantzakis and Bohuslav Martinů. In: MACEK, Petr a Jiří VYSLOUŽIL (ed.). Colloquium Bohuslav Martinů, His Pupils, Friends and Contemporaries: Brno, 1990. 1. vyd. Brno: Ústav hudební vědy filozofické fakulty MU Brno, 1993, s. 116-119. Colloquia on the history and theory of music at the International Musical Festival in Brno, 25. ISBN 80-210-0660-9. Sign.: MAR 711a, 711b


MRKOS, Zbyněk. Lidice. In: ZOUHAR, Zdeněk. Bohuslav Martinů: Sborník vzpomínek a studií. Brno: Krajské nakladatelství, 1957, s. 80-85. Sign.: MAR 701


MÜLLER, Lubomír. Bohuslav Martinů – "On tourne". In: BRABCOVÁ, Jitka. Bohuslav Martinů anno 1981: papers from an international musicological conference, Prague, 26-28 May, 1981. 1. vyd. Praha: Česká hudební společnost, 1990, s. 86-91. ISBN 80-900-0703-1. Sign.: MAR 707

NOSEK, Václav: Inspirační zdroje hudebně dramatické tvorby Bohuslava Martinů. Opus musicum, 22, 1990, s. 212-216. Sign.: CSV 052


NOVÁK, Stanislav. O Bohuslavu Martinů. In: BARTOŠ, František (ed.). Malá knihovna Tempa, 2. Praha: Hudební matice Umělecké besedy, 1947, s. 5-19. Sign.: MAR 704a, 704b

NOVOTNÝ, Jiří. Optofonie a Bohuslav Martinů. In: Musikwissenschaftliche Kolloquien der Internationalen Musikfestspiele Brünn 1980. Brno 1984, s. 344-346. (příspěvek ve sborníku z kongresu)


OSOLSOBĚ, Ivo. Řecké pašije Bohuslava Martinů a české pašije Rafaela Kubelíka. In: MACEK, Petr a Jiří VYSLOUŽIL (ed.). Colloquium Bohuslav Martinů, His Pupils, Friends and Contemporaries: Brno, 1990. 1. vyd. Brno: Ústav hudební vědy filozofické fakulty MU Brno, 1993, s. 128-132. Colloquia on the history and theory of music at the International Musical Festival in Brno, 25. ISBN 80-210-0660-9. Sign.: MAR 711a, 711b


PAVLOVIČ, Mirka. Mihovil Logar and Bohuslav Martinů, two contemporaries. In: MACEK, Petr a Jiří VYSLOUŽIL (ed.). Colloquium Bohuslav Martinů, His Pupils, Friends and Contemporaries: Brno, 1990. 1. vyd. Brno: Ústav hudební vědy filozofické fakulty MU Brno, 1993, s. 98-101. Colloquia on the history and theory of music at the International Musical Festival in Brno, 25. ISBN 80-210-0660-9. Sign.: MAR 711a, 711b


PEČMAN, Rudolf (ed.). Bohuslav Martinů's Bühnenschaffen. In: Musikwissenschaftliche Kolloquien des Internationalen Musikfestivals Brünn 1966. Praha 1967. Sign.: MAR 708


PEČMAN, Rudolf. Hudební divadlo Bohuslava Martinů – na cestě od impresionismu k dadaistickému lyrismu. In: CHALOUPKA, Ľubomír (ed.). K pocte Jána Cikkera: Zborník z medzinárodnej muzikologickej konferencie "Slovenská operná tvorba 20. storočia v európskom kontexte" konanej v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2001. 1. vyd. Editor Ľubomír Chalupka. Bratislava: STIMUL (FiF UK), 2002, s. 125-143. ISBN 80-889-8265-0. Sign.: MAR 724


PEČMAN, Rudolf. Bohuslav Martinůs Musiktheater und seine Bezeihung zur Welt der Antike. In: BRABCOVÁ, Jitka. Bohuslav Martinů anno 1981: papers from an international musicological conference, Prague, 26-28 May, 1981. 1. vyd. Praha: Česká hudební společnost, 1990, s. 78-85. ISBN 80-900-0703-1. Sign.: MAR 707


PEČMAN, Rudolf. Tvůrčí estetika Bohuslava Martinů. In: PEČMAN, Rudolf (ed.). Almanach Společnosti Bohuslava Martinů. 1. vyd. Praha: Česká hudební společnost, 1979, s. 29-34. Sign.: MAR 702

PEČMAN, Rudolf. Obraz zájmu o dílo Bohuslava Martinů ve spisech k získání akademických a vědecko-pedagogických titulů. In: PEČMAN, Rudolf (ed.). Almanach Společnosti Bohuslava Martinů. 1. vyd. Praha: Česká hudební společnost, 1979, s. 119-124. Sign.: MAR 702


PEČMAN, Rudolf. 2. serenáda B. Martinů. In: ZOUHAR, Zdeněk. Bohuslav Martinů: Sborník vzpomínek a studií. Brno: Krajské nakladatelství, 1957, s. 73-79. Sign.: MAR 701


PETRŽELKA, Ivan. Skladatel o skladateli (Vilém Petrželka o Bohuslavu Martinů). In: MAZUREK, Jan a Luděk ZENKL (ed.). Bohuslav Martinů český a světový: Sborník z 23. ročníku muzikologické konference Janáčkiana (Ostrava 3. a 4. června 1999). Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2000, s. 110-118. ISBN 80-7042-172-X. Sign.: MAR 723


PHILIPPI, Daniela. Martinůs konzertante Musik für Kammerorchester und die Bedeutung des Klaviers. In: TADDAY, Ulrich (ed.). Bohuslav Martinů. München: Richard Boorgerg, 2009, s. 92-112. Sonderband, text + kritik, Musik-Konzepte Neue Folge, 11. ISBN 978-3-86916-017-7. Sign.: MAR 744a


PILKA, Jiří. Instrumentale Kammermusik Bohuslav Martinůs – lebender Bestandteil des Konzertlebens in der ČSSR. In: BRABCOVÁ, Jitka. Bohuslav Martinů anno 1981: Papers from an international musicological conference, Prague, 26-28 May, 1981. 1. vyd. Praha: Česká hudební společnost, 1990, s. 293-296. ISBN 80-900-0703-1. Sign.: MAR 707

POLJAKOVA, Ludmila. O stile Boguslava Martinů. In: BRABCOVÁ, Jitka. Bohuslav Martinů anno 1981: papers from an international musicological conference, Prague, 26-28 May, 1981. 1. vyd. Praha: Česká hudební společnost, 1990, s. 72-78. ISBN 80-900-0703-1. Sign.: MAR 707


POPELKA, Iša. Poličská léta Bohuslava Martinů. In: ZOUHAR, Zdeněk. Bohuslav Martinů: Sborník vzpomínek a studií. Brno: Krajské nakladatelství, 1957, s. 57-72. Sign.: MAR 701


POPELKA, Iša. Stand und Probleme der Notenedition des Werkes von Bohuslav Martinů. In: BRABCOVÁ, Jitka. Bohuslav Martinů anno 1981: papers from an international musicological conference, Prague, 26-28 May, 1981. 1. vyd. Praha: Česká hudební společnost, 1990, s. 309-311. ISBN 80-900-0703-1. Sign.: MAR 707


POSPÍŠILOVÁ, Kateřina. Cesta Bohuslava Martinů k období fantazií. In: MAZUREK, Jan a Luděk ZENKL (ed.). Bohuslav Martinů český a světový: Sborník z 23. ročníku muzikologické konference Janáčkiana (Ostrava 3. a 4. června 1999). Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2000, s. 100-109. ISBN 80-7042-172-X. Sign.: MAR 723

POSPÍŠILOVÁ, Veronika. Nadace Bohuslava Martinů: Institut Bohuslava Martinů. In: MAZUREK, Jan a Luděk ZENKL (ed.). Bohuslav Martinů český a světový: Sborník z 23. ročníku muzikologické konference Janáčkiana (Ostrava 3. a 4. června 1999). Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2000, s. 150-154. ISBN 80-7042-172-X. Sign.: MAR 723


PROCHÁZKA, Jaroslav. Bohuslav Martinů a Václav Talich: K čtyřicátému výročí premiéry opery Julietta v Národním divadle v Praze. In: In: PEČMAN, Rudolf (ed.). Almanach Společnosti Bohuslava Martinů. 1. vyd. Praha: Česká hudební společnost, 1979, s. 61-76. Sign.: MAR 702


PUKL, Oldřich. Bohuslav Martinů: Cesty k domovu. Opus musicum, 23, 1991, s. 184-190. Sign.: CSV 062

RATHERD, Wolfgang. Die Sinfonien von Bohuslav Martinů: Ein Beitrag zur amerikanischen Musikgeschichte? In: TADDAY, Ulrich (ed.). Bohuslav Martinů. München: Richard Boorgerg, 2009, s. 113-126. Sonderband, text + kritik, Musik-Konzepte Neue Folge, 11. ISBN 978-3-86916-017-7. Sign.: MAR 744a


RENTSCH, Ivana. Zvuk "vnitřní harmonie": Vztahy Bohuslava Martinů k Albertu Einsteinovi. Opus musicum, 37, 2005, sv. 6, s. 4-9. Sign: CA 520


RENTSCH, Ivana. Auf der Suche nach dem "wirklichen Theater" oder Wie tschechisch ist Martinů? In: MÄKELÄ, Tomi a Tobias Robert KLEIN. Mehrsprachigkeit und regionale Bindung in Musik und Literatur. Frankfurt am Main: P. Lang, 2004, s. 93-106. Interdisziplinäre Studien zur Musik, 1. ISBN 978-363-1523-315. Sign.: MAR 728


RENTSCH, Ivana. A gift for Einstein: Bohuslav Martinů's Five Madrigal Stanzas. The Bohuslav Martinů Newsletter, 5, 2005, sv. 3, s. 12-14.
RENTSCH, Ivana. Dar pro Einsteina. Pět madrigalových stancí Bohuslava Martinů. Harmonie, 15, 2009, s. 3-5. Sign.: CA 607


RENTSCH, Ivana. "Deutsche Metaphysik und geheimnisvolle Ideologie": Bohuslav Martinůs Kritik an der Prager Musikwelt nach dem Ersten Weltkrieg, in: BRÜSTLE, Christa, Guido HELDT a Eckhard WEBER (ed.). Von Grenzen und Ländern, Zentren und Rändern. Musikalische Zentren der Zwischenkriegszeit. Schliengen: Argus, 2006, s. 143-155.


RENTSCH, Ivana. Der Traum als Formprinzip: Bohuslav Martinůs Opern Les trois souhaits, Hry o Marii und Juliette. In: CSOBÁDI, Peter, Gernot GRUBER et al. Traum und Wirklichkeit. Anif bei Salzburg: Müller-Speiser, 2006, S. 561-575. Wort und Musik: Salzburger akademische Beiträge, 62.


RENTSCH, Ivana. Die Faszination des Unverständlichen: Bohuslav Martinů und Albert Einstein. In: RENTSCH, Ivana a Anselm GERHARD. "Musizieren, Lieben – und Maulhalten!" Abert Einsteins Beziehung zur Musik. Basel: Schwabe, 2006, s. 27-42. Sign.: X 063

RENTSCH, Ivana. Weder geometrisch noch neurotisch: Martinůs Klavierkonzerte und „das musikalische Problem der Form“. In: BŘEZINA, Aleš a Ivana RENTSCH (ed.). Kontinuität des Wandels. Bohuslav Martinů in der Musikgeschichte des 20. Jahrhunderts. Bern: Lang, 2010, s. 229-251. Martinů-Studien, 3. Sign.: CB 2972

RENTSCH, Ivana. Dadaistische Oper? Larmes de couteau – Bohuslav Martinů und die Überführung von Georges Ribemont-Dessaignes’ radikaler Negation in Musik. In: RENTSCH, Ivana, Walter KLÄY a Arne STOLLBERG (ed.). Dialoge und Resonanzen – Musikgeschichte zwischen den Kulturen. Theo Hirsbrunner zum 80. Geburtstag. München 2011, s. 53-71.


RENTSCH, Ivana. Die Poesie der Oper: Bohuslav Martinůs Theaterästhetik als Gegenentwurf zum Musikdrama. In: TADDAY, Ulrich (ed.). Bohuslav Martinů. München: Richard Boorgerg, 2009, s. 61-77. Sonderband, text + kritik, Musik-Konzepte Neue Folge, 11. ISBN 978-3-86916-017-7. Sign.: MAR 744a


RENTSCH, Ivana a Aleš BŘEZINA (ed.). Dělat „opravdové divadlo“: Bohuslav Martinů – zdroje, studie, materiály / Making „real theater“: Bohuslav Martinů – sources, studies, materials. Bern: Lang, v tisku. Martinů-Studien.

RENTSCH, Ivana a Aleš BŘEZINA (ed.). Bohuslav Martinůs Musiktheater. Experimente, Modelle, Kontroversen. Bern: Lang, v tisku. Martinů-Studien.

RISINGER, Karel. Einfachheit und Modernität im "Maifest der Brünnlein". In: BRABCOVÁ, Jitka. Bohuslav Martinů anno 1981: papers from an international musicological conference, Prague, 26-28 May, 1981. 1. vyd. Praha: Česká hudební společnost, 1990, s. 131-139. ISBN 80-900-0703-1. Sign.: MAR 707


RYBKA, Boris. Bohuslav Martinů in America 1941-1946. In: MACEK, Petr a Jiří VYSLOUŽIL (ed.). Colloquium Bohuslav Martinů, His Pupils, Friends and Contemporaries: Brno, 1990. 1. vyd. Brno: Ústav hudební vědy filozofické fakulty MU Brno, 1993, s. 50-56. Colloquia on the history and theory of music at the International Musical Festival in Brno, 25. ISBN 80-210-0660-9. Sign.: MAR 711a, 711b

RYBKA, James. Bohuslav Martinů and Frank Rybka, 1946-1959. In: MACEK, Petr a JiŘí VYSLOUŽIL (ed.). Colloquium Bohuslav Martinů, His Pupils, Friends and Contemporaries: Brno, 1990. 1. vyd. Brno: Ústav hudební vědy filozofické fakulty MU Brno, 1993, s. 57-65. Colloquia on the history and theory of music at the International Musical Festival in Brno, 25. ISBN 80-210-0660-9. Sign.: MAR 711a, 711b


ŘEHÁNEK, František. K otázce modality u Bohuslava Martinů. In: MACEK, Petr a Jiří VYSLOUŽIL (ed.). Colloquium Bohuslav Martinů, His Pupils, Friends and Contemporaries: Brno, 1990. 1. vyd. Brno: Ústav hudební vědy filozofické fakulty MU Brno, 1993, s. 160-167. Colloquia on the history and theory of music at the International Musical Festival in Brno, 25. ISBN 80-210-0660-9. Sign.: MAR 711a, 711b

SETTARI, Olga. On Some Aesthetic Views of Bohuslav Martinů in Relation to the Psychology of Musical Creation. In: BRABCOVÁ, Jitka. Bohuslav Martinů anno 1981: papers from an international musicological conference, Prague, 26-28 May, 1981. 1. vyd. Praha: Česká hudební společnost, 1990, s. 144-152. ISBN 80-900-0703-1. Sign.: MAR 707

SETTARI, Olga. Vítězslava Kaprálová's Piano Composition. In: MACEK, Petr a Jiří VYSLOUŽIL (ed.). Colloquium Bohuslav Martinů, His Pupils, Friends and Contemporaries: Brno, 1990. 1. vyd. Brno: Ústav hudební vědy filozofické fakulty MU Brno, 1993, s. 43-46. Colloquia on the history and theory of music at the International Musical Festival in Brno, 25. ISBN 80-210-0660-9. Sign.: MAR 711a, 711b
SCHERL, Adolf. Julietta B. Martinů v Narodním divadle 1938: Vaclav Talich a česká divadelní avantgarda. Divadelní revue, 3, 1994, s. 44-50.


SCHNIERER, Miloš. Symfonie Bohuslava Martinů jako produkt syntetického neoklasicismu. In: MAZUREK, Jan a Luděk ZENKL (ed.). Bohuslav Martinů český a světový: Sborník z 23. ročníku muzikologické konference Janáčkiana (Ostrava 3. a 4. června 1999). Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2000, s. 43-40. ISBN 80-7042-172-X. Sign.: MAR 723


SCHNIERER, Miloš. Zu Bedingungen der Stillsynthese bei Bohuslav Martinů. In: BRABCOVÁ, Jitka. Bohuslav Martinů anno 1981: papers from an international musicological conference, Prague, 26-28 May, 1981. 1. vyd. Praha: Česká hudební společnost, 1990, s. 49-54. ISBN 80-900-0703-1. Sign.: MAR 707

SIEBER, Jürgen. Geistliche Aspekte im Werk von Bohuslav Martinů. Musica sacra, 97, 1977, s. 98-105. Sign.: CB 1971
SMACZNY, Jan. A Key to Martinů’s Julietta. Opera, 48, 1997, s. 1162-1167. CB 849


SMACZNY, Jan. Martinů's Last Opera: A Greek Passion?. In: BECKERMAN, Michael Brim a Michael HENDERSON. Martinů's mysterious accident: Essays in honor of Michael Henderson. Hillsdale/New York: Pendragon Press, 2007, s. 73-80. Studies in Czech music, 4. ISBN 15-764-7003-2. Sign.: MAR 739


SMOLKA, Jaroslav. Kleine Lieder auf Volkstexte ale eine Mikroprobe des Herangehens von Bohuslav Martinů an volkstümliche Inspirationen. In: BRABCOVÁ, Jitka. Bohuslav Martinů anno 1981: papers from an international musicological conference, Prague, 26-28 May, 1981. 1. vyd. Praha: Česká hudební společnost, 1990, s. 116-124. ISBN 80-900-0703-1. Sign.: MAR 707

SMUTNÝ, Pavel a Jiří ŠKODÁK. Vizuální aspekty hudby Bohuslava Martinů (Poznámky k výtvarné interpretaci kantáty Otvírání studánek v díle malíře Jiřího Škodáka). In: MAZUREK, Jan a Luděk ZENKL (ed.). Bohuslav Martinů český a světový: Sborník z 23. ročníku muzikologické konference Janáčkiana (Ostrava 3. a 4. června 1999). Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2000, s. 126-130. ISBN 80-7042-172-X. Sign.: MAR 723

SRBA, BoŘivoj. Les Pièces phoniques d'Emil František Burian. In: MACEK, Petr a Jiří VYSLOUŽIL (ed.). Colloquium Bohuslav Martinů, His Pupils, Friends and Contemporaries: Brno, 1990. 1. vyd. Brno: Ústav hudební vědy filozofické fakulty MU Brno, 1993, s. 88-97. Colloquia on the history and theory of music at the International Musical Festival in Brno, 25. ISBN 80-210-0660-9. Sign.: MAR 711a, 711b


STÁREK, Zdeněk. Bohuslav Martinůs Chorwerke in der Dramaturgie der Sängerchöre in der ČSR. In: BRABCOVÁ, Jitka. Bohuslav Martinů anno 1981: papers from an international musicological conference, Prague, 26-28 May, 1981. 1. vyd. Praha: Česká hudební společnost, 1990, s. 296-300. ISBN 80-900-0703-1. Sign.: MAR 707

STEINMETZ, Karel. Stand und Aufgaben der Publizistik über das Leben und Werk Bohuslav Martinůs – einige Überlegungen zur Sachlage im Schrifttum über diesen Komponisten. In: BRABCOVÁ, Jitka. Bohuslav Martinů anno 1981: papers from an international musicological conference, Prague, 26-28 May, 1981. 1. vyd. Praha: Česká hudební společnost, 1990, s. 311-317. ISBN 80-900-0703-1. Sign.: MAR 707


STÖCK, Katrin. Der Einfluss von Surrealismus und Poetismus auf Bohuslav Martinů und seine Oper „Julietta“. in: Musikkonzepte – Konzepte der Musikwissenschaft: GfM Halle 1998. Kassel 2000, sv. 2, s. 677-683. (příspěvek ve sborníku z kongresu)


STÖCK, Katrin. Zu Bohuslav Martinůs Opernschaffen: Die Behandlung der Singstimme in der Oper Julietta. In: FUCHS, Torsten (ed.). Die Oper in Böhmen, Mähren und Sudetenschlesien: 4. sudetendeutsch-tschechisches Musiksymposium: 17.-18. Mai 1996 Regensburg. Regensburg: Sudetendeutsches Musikinstitut, 1996, s. 139-148. Veröffentlichungen des Sudetendeutschen Musikinstituts, 4. ISBN 39-803-2946-1. Sign.: MAR 735


SUTER, Louis-Marc. Rythme et polyrythmie dans la musique de Bohuslav Martinů. In: BRABCOVÁ, Jitka. Bohuslav Martinů anno 1981: papers from an international musicological conference, Prague, 26-28 May, 1981. 1. vyd. Praha: Česká hudební společnost, 1990, s. 186-197. ISBN 80-900-0703-1. Sign.: MAR 707

SVATOS, Thomas D. Surrealism vs. Socialist Realism: Bohuslav Martinů's Julietta as a Reactionary Work against the Historical Lines within Czech Musical Thaught. In: BEK, Mikuláš, Geoffrey CHEW a Petr MACEK (ed.). Socialist realism and music. 1. vyd. Praha: KLP, 2004, s. 228-235. Colloquia musicologica Brunensia, 36. ISBN 80-867-9118-1. Sign.: MAR 727


ŠAFRÁNEK, Miloš. Bohuslav Martinů. Musical Quarterly, 29, 1943, s. 329-354. Sign.: CB 110, CSXIV 001


ŠAFRÁNEK, Miloš. Bohuslav Martinů und das musikalische Theater. Musica, 13, 1959, s. 550-554. Sign.: CB 012


ŠAFRÁNEK, Miloš. Martinůs schöpferische Entwicklung. In: LINDLAR, Heinrich (ed.). Tschechische Komponisten. Bonn: Boosey & Hawkes, 1954, s. 15-23. Musik der Zeit, 8. Sign.: MAR 700


ŠEDA, Jaroslav. Bohuslav Martinů – ein Wert der zeitgenössischen Kulturpraxis. In: BRABCOVÁ, Jitka. Bohuslav Martinů anno 1981: papers from an international musicological conference, Prague, 26-28 May, 1981. 1. vyd. Praha: Česká hudební společnost, 1990, s. 239-254. ISBN 80-900-0703-1. Sign.: MAR 707


ŠEDA, Jaroslav. Prvá symfonie – mezník v tvůrčím vývoji B. Martinů: Analytická beseda o díle, přednesená zkráceně s poslechem skladby pro pražské členy Společnosti B. Martinů dne 4. března 1993. Praha 1993. Sign.: MAR 742


ŠEDA, Jaroslav. Bible jako inspirační zdroj tvorby Bohuslava Martinů: Beseda pro pražské členy Společnosti B. Martinů, která se konala 6. února 1982: Předneseno zkráceně. Praha 1992. Sign.: MAR 742


ŠEDA, Jaroslav. Albert Roussel: Beseda pro pražské členy Společnosti B. Martinů o pařížském učiteli Martinů, která se konala 3. dubna 1992: Předneseno zkráceně. Praha 1992. Sign. MAR 742


ŠEDA, Jaroslav. Drama V. smyčcového kvartetu Bohuslava Martinů: Beseda pro pražské členy Společnosti B. Martinů, která se konala 3. prosince 1992: PŘedneseno zkráceně. Praha 1992. Sign.: MAR 742


ŠEDA, Jaroslav. Bohuslav Martinů: Ariadna: Beseda o opeře pro pražské členy Společnosti B. Martinů, která se konala 6. května 1993: Předneseno zkráceně. Praha 1993. Sign.: MAR 742


ŠTĚDROŇ, Miloš. Bohuslav Martinů jako inspirační zdroj skladatele sedmdesátých let našeho století. In: PEČMAN, Rudolf (ed.). Almanach Společnosti B