BM HOVOŘÍ

Vzpomínka v češtině / Kanada, květen 1946, 2:28 minut


Bohuslav Martinů vzpomíná především na svou emigraci z Evropy v letech 1940-1941 a stručně shrnuje i svůj dosavadní pobyt v USA.
Část vysílání redaktora Bagára z kanadského rozhlasu, který v roce 1946 Martinů navštívil při příležitosti své cesty do Kanady. Pomocí této cesty hodlal spolu se svou ženou legalizovat pobyt ve Spojených státech:

"Bylo to v roce osmatřicátém, byl jsem tenkrát přítomen prvnímu provedení své opery Juliette. Vracel jsem se z Československa do Paříže, kde jsem tenkráte žil. Zůstal jsem tam až do pádu Francie, kdy společně s jinými krajany prchal před Němci na jihozápad. Putovali jsme jižní Francií od místa k místu a hleděli jsme si opatřit různé doklady, jichž bylo zapotřebí k odjezdu. Pomocí amerických úřadů podařilo se mi získati americké vízum. Avšak potíže nastaly s vízy průjezdními, zejména s povolením opustiti Francii. Trvalo mi to asi šest měsíců, než se mi podařilo opatřiti tyto důležité doklady, které tenkráte znamenaly záchranu života. Získal jsem konečně průjezdní španělské i portugalské vízum a odjel jsem do Lisbonu, kde jsem čekal asi tři měsíce na loď, která mě konečně v březnu 1941 odvezla do New Yorku. V prvé řadě jsem se zotavoval po roce nesnází a strachu a snažil jsem se také naučiti se angličtině. Odjeli jsme, moje paní i já, s malým kufříčkem a vše ostatní jsme museli zanechati za sebou. Naštěstí však známý dirigent Jiří Széll, který při vypuknutí války byl na koncertním turné v Austrálii, měl s sebou partituru Concerta Grossa a když jsme přijeli do New Yorku, tak mi je vrátil. Zaslal jsem je známému dirigentu Bostonského orchestru, doktoru Koussevitzkymu, kterého jsem znal již z Paříže a jemuž se dílo tak líbilo, že je ihned provedl jak v Bostonu, tak v New Yorku a objednal si ode mne První symfonii.
Napsal jsem za svého dosavadního pobytu ve Spojených státech pět symfonií, které, až na poslední, byly vesměs provedeny prvními symfonickými orchestry. Dále houslový koncert pro slavného houslistu Mischu Elmana, Koncert pro dva klavíry, celou řadu klavírních i komorních skladeb, jakož i cellový koncert s orchestrem, tři cykly lidových písní na lidové náměty a texty pod názvem Písně na jednu stránku, Špalíček a Písně na druhou stránku.
Rád bych se podíval do Prahy, na Mezinárodní festival hudby, kde bude provedena též má První symfonie, musím však býti ve Státech nejdéle do prvního července zpět, neboť působím jako profesor kompozice na letním kursu pořádaném v rámci Berkshire Festivalu.”