AKTUALITY

05
PO
ČERVEN 2017


Výstava: Zdeněk Zouhar. Skladatel, muzikolog, knihovník

Moravská zemská knihovna věnuje další výstavu z cyklu Oči Brna svému někdejšímu pracovníku, prof. PhDr. Zdeňku Zouharovi (1927–2011), který by se v letošním roce dožil 90 let. Jeho nedožité životní jubileum si připomeneme na vernisáži výstavy s názvem Zdeněk Zouhar. Skladatel, muzikolog, knihovník dne 8. června 2017, kde také zazní výběr z jeho skladeb. Zouhar byl významně spjat s Bohuslavem Martinů, v lednu roku 1956 řídil v Poličce světovou premiéru kantáty Otvírání studánek a později spoluzakládal Společnost Bohuslava Martinů. V rámci doprovodného programu proběhne také přednáška nazvaná Zdeněk Zouhar. Hudební skladatel a propagátor díla Bohuslava Martinů (21. června v 18 hod.) jeho syna, hudebního skladatele a muzikologa, prof. Víta Zouhara, který je editorem nejnovějšího svazku Souborného vydání díla Bohuslava Martinů (Kantáty z Vysočiny na texty M. Bureše).

V rámci své činnosti v Hudební knihovně tehdejší Universitní knihovny založil Zdeněk Zouhar v 50. letech 20. století tradici komorních koncertů a zásadním způsobem se tak zasloužil o zapojení této instituce do hudebního života města Brna. Návštěvníkům výstavy bude Zdeněk Zouhar představen nejen jako knihovník a pořadatel koncertů, na nichž zároveň účinkoval coby interpret, ale také jako skladatel, nadšený propagátor díla Bohuslava Martinů či jako hudební dramaturg brněnského rozhlasu a pedagog Janáčkovy akademie múzických umění. 

Zdeněk Zouhar pocházel z Kotvrdovic u Blanska. V letech 1946–1951 vystudoval na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně obory hudební a výtvarná výchova a zároveň se soukromě vzdělával v hudební kompozici u Janáčkova žáka Jana Kunce. Po krátkém pedagogickém působení na gymnáziích v Bratislavě a ve Znojmě a po absolvování základní vojenské služby nastoupil Zdeněk Zouhar v listopadu roku 1953 do tehdejší Universitní knihovny jako pracovník Hudební knihovny, kde působil do roku 1961. Roku 1954 začal ve studovně Universitní knihovny pořádat komorní koncerty, v jejichž repertoáru měl výsadní postavení tehdy již světoznámý český skladatel Bohuslav Martinů. S významným skladatelem byl Zdeněk Zouhar v písemném kontaktu až do jeho smrti v roce 1959. Z popudu Zouhara zkomponoval Martinů cyklus písní pro ženský sbor na lidové texty nazvaný Petrklíč. Zouhar také řídil v lednu 1956 ve skladatelově rodné Poličce světovou premiéru kantáty Otvírání studánek.

Hudba Bohuslava Martinů poté provázela Zdeňka Zouhara celým životem i tvorbou: zkomponoval Variace na téma Bohuslava Martinů pro symfonický orchestr, stal se spoluzakladatelem Společnosti Bohuslava Martinů a velkému českému skladateli věnoval roku 2001 svou monografii Sborová tvorba Bohuslava Martinů. Zdeněk Zouhar proslul jako tvůrce četných vokálních skladeb pro sbory různého obsazení a komorních instrumentálních děl. K jeho rozsáhlejším dílům patří opery Proměna a Velká láska a oratorium Plameny kostnické. Mezi jeho žáky v oboru kompozice se řadí například Silvie Bodorová, Radek Rejšek či Ingrid Silná.

 (Text TZ Moravská zemská knihovna)

5. června – 26. srpna 2017, foyer a Galerie MZK (přízemí) | Výstava věnovaná hudebnímu skladateli Zdeňku Zouharovi.

8. června 2017 v 17.00 hod.
Konferenční sál, Moravská zemská knihovna v Brně, Kounicova 65a
Vernisáž výstavy Zdeněk Zouhar. Skladatel, muzikolog, knihovník věnované Zdeňku Zouharovi.

13. června 2017 v 18.00 hod.
Malý sál, 6. patro, Moravská zemská knihovna v Brně, Kounicova 65a
Zdeněk Zouhar: Velká láska. Promítání záznamu jednoaktové opery Zdeňka Zouhara v podání Komorní opery Hudební fakulty JAMU.

21. června 2017 v 18.00 hod.
Malý sál, 6. patro, Moravská zemská knihovna v Brně, Kounicova 65a
Přednáška Zdeněk Zouhar. Hudební skladatel a propagátor díla Bohuslava Martinů. Přednáší hudební skladatel a muzikolog prof. MgA. Mgr. Vít Zouhar, Ph.D.