AKTUALITY

24
NE
ZÁŘÍ 2017


Zemřel Jan Vladimír Matějček

JUDr. Jan Vladimír Matějček, bojovník za autorská práva skladatelů, spisovatelů a vydavatelů, právník s mezinárodní praxí, hudební manažer a neúnavný zastánce kanadských hudebních tvůrců, zemřel v sobotu 23. září 2017 v Torontu v kruhu své rodiny. Po Janovi zůstala milující manželka Breda Mizerit, s níž našel štěstí po předčasné smrti své první ženy Hanje Matejček. Z prvního manželství po něm zůstala dcera Jana Gonda (s manželem Peterem Gondou) a syn Jan Matejcek ml. (s manželkou Carolyn Cox), vnuci Christopher a Michael (děti jeho dcery Jany) a vnučky Anna, Julie a Maya (děti jeho syna Jana), pravnučka Emma (dcera jeho vnuka Michaela) a syn jeho druhé ženy Bredy Marko (s manželkou Susy).


Jan se narodil 29. prosince 1926 v Hamburku v Německu jako syn generálního konzula Československa. Na Univerzitě Karlově získal titul doktora práv a poté studoval muzikologii. Celý svůj život zasvětil propagaci hudby a službě skladatelům a hudebníkům. Jan měl zvláštní talent pro zakládání nových organizací, v nichž se zastával těchto kauz a dával dohromady lidi s podobnou vášní za pomoci své úžasné energie, jazykových znalostí a schopností pracovat s lidmi i za hranicemi, protože vždycky věřil, že hudba a talent žádné národní hranice nezná. Za tímto účelem nepřestával celý život neúnavně psát, přednášet a jednat o otázkách hudby, umění a autorských práv na mezinárodní scéně.

Zastával mnoho funkcí, byl například ředitelem Pražského symfonického orchestru FOK, tajemníkem pro zahraniční styky Svazu českých skladatelů, ředitelem hudebního vydavatelství Panton a uznávaným autorem článků o vážné hudbě a klasických skladatelích v mezinárodních hudebních publikacích.

Krátce po Rusy vedené invazi vojsk do Československa v roce 1968 se Janovi s rodinou podařilo za dramatických okolností odejít do Německa. Tam spolupracoval s prestižním německým vydavatelstvím Schott Soehne. O rok později se rozhodl emigrovat do Kanady. Tam nejprve působil v Kanadském hudebním středisku (Canadian Music Centre), poté byl výkonným tajemníkem Ontarijské federace symfonických orchestrů a následně pomáhal založit Asociaci symfonických orchestrů a také Sborovou federaci v Ontariu (Ontario Choral Federation).

Později začal působit v oblasti ochrany autorských práv výkonných umělců a byl přijat do Kanadské asociace autorů a vydavatelů Kanady (CAPAC). Po sedmi letech se specializoval na mezinárodní autorské právo a byl nejprve asistentem ředitele a nakonec v roce 1984 předsedou sdružení výkonných umělců PROCAN. Pod jeho vedením začalo sdružení PROCAN úzce spolupracovat se všemi významnými mezinárodními společnostmi pro ochranu autorských práv a za období deseti let docílilo pětinásobného zvýšení příjmů autorů a skladatelů. Jan z této organizace vytvořil jednu z nejefektivnějších, plně komputerizovaných organizací pro výběr licenčních poplatků za provozování hudby vytvořené mnoha tisíci členy a mezinárodními pobočkami.

Vrcholem jeho kariéry bylo spojení dvou tehdejších kanadských sdružení PROCAN a CAPAC do jedné mocné organizace zvané SOCAN – Společnost skladatelů, autorů a hudebních vydavatelů v Kanadě. Tato fúze byla označena mezinárodní zastřešující organizací pro ochranu autorských práv CISAC za „jedinečný historický okamžik v životě organizací pro ochranu autorských práv“. V roce 1990 se Jan stal prvním ředitelem této nově založené společnosti SOCAN, která i nadále prosperuje.

Jan odešel do důchodu v roce 1992. Jako výraz uznání za jeho práci společnost SOCAN ustanovila „Cenu Jana V. Matějčka za současnou vážnou hudbu“, udělovanou na každoročním slavnostním předávání cen SOCAN.

Ačkoli Jan toho ve své profesní dráze dosáhl tolik, zaměřil se především na svou rodinu. Byl to ten nejlepší manžel, táta, děda a kamarád. Pěstoval přátelské styky se sousedy na své chalupě na jezeře Simcoe, hrál na klavír, chodil na koncerty vážné hudby, měl rád golf a vaření a zval si hosty. Jeho neutuchající dobrá nálada a humor byly legendární a jeho vnoučata obzvlášť milovala jeho vtipkování. Nejvíce nám všem ale bude chybět jeho široká náruč.

Smuteční obřad se bude konat v Granite Club, 2350 Bayview Avenue v Torontu dne 28. října 2017 od 11:30 do 14:30. RSVP do 15. října 2017 na adresu mizbreda@hotmail.com. Kondolence lze zaslat na adresu janago1@hotmail.com a/nebo mizbreda@hotmail.com. Místo květin a na počest Janovy lásky k hudbě a dlouholetého obhajování kanadských skladatelů si rodina přeje, abyste Janovým jménem poskytli dar Kanadskému hudebnímu centru (Canadian Music Centre, Legacy Fund); telefon: (416) 961-6601, x105; e-mail: cminnes@musiccentre.ca; poštovní adresa: CMC, 20 St. Joseph Street, Toronto, ON M4Y 1J9.