AKTUALITY

18
ST
ŘÍJEN 2017


Dvě skladby pro klavírní trio a smyčcový orchestr na koncertě PKF – Prague Philharmonia

Čerstvě po svém debutu se San Francisco Symphony se v neděli 22. října vrátí k orchestru PKF – Prague Philharmonia jeho bývalý šéfdirigent Jakub Hrůša. Program ve Dvořákově síni Rudolfina nabídne kombinaci díla Ludwiga van Beethovena, Bohuslava Martinů a W. A. Mozarta. 

V podání Dvořákova tria, mimo jiné vítěze Soutěže Nadace Bohuslava Martinů, ve složení Ivo Kahánek (klavír), Jan Fišer (housle, koncertní mistr PKF – Prague Philharmonia) a Tomáš Jamník (violoncello) budou mít posluchači vzácnou příležitost slyšet v těsné konfrontaci dvě díla Bohuslava Martinů (Koncert pro klavírní trio a smyčcový orchestr, H 231 a Concertino pro klavírní trio a smyčcový orchestr, H 232). Ta vznikla ve stejném roce za zajímavých pohnutek. 

„První skladbu napsal Martinů v tomtéž roce jako druhou, když mu byl dříve komponovaný Koncert zaslán vydavatelstvím Schott zpět k přepracování. Martinů skladbu odložil a napsal zcela nové dílo – Concertino, které již bylo přijato bez výhrad,“ říká Jakub Hrůša. „Bude nesmírně zajímavé porovnat v jednom večeru dvě skladby komponované ve stejném roce se stejným záměrem a zamyslet se nad popudy skladatele k přetvoření téhož konceptu v tak krátké době. Mělo nakladatelství pravdu?“ 

22. října 2017, 19:30
Dvořákova síň, Rudolfinum, Praha
Bohuslav MARTINŮ: Koncert pro klavírní trio a smyčcový orchestr, H 231
Bohuslav MARTINŮ: Concertino pro klavírní trio a smyčcový orchestr, H 232

Ludwig van BEETHOVEN: Předehra k opeře Fidelio
Ludwig van BEETHOVEN: árie Marzelliny „O, wär' ich schon mit dir vereint"
Wolfgang Amadeus MOZART: „Bella mia fiamma, addio“ KV 528
Ludwig van BEETHOVEN: Leonora III, předehra

PKF - Prague Philharmonia, Jakub Hrůša (dirigent), Kateřina Kněžíková (soprán), Dvořákovo trio

Více informací: http://www.pkf.cz/185-a3-jakub-hrusa-a-katerina-knezikova/