AKTUALITY

05
ÚT
PROSINEC 2017


Začínají Dny Bohuslava Martinů 2017, budou věnovány památce prof. Václava Riedlbaucha

Čtvrtým rokem pokračuje Nadace Bohuslava Martinů (NBM) v pořádání svého festivalu Dny Bohuslava Martinů (DBM) v osvědčeném modelu let minulých. Ústřední myšlenkou je propojit koncerty ve vlastním aranžmá s jinými významnými, zejména pražskými organizátory, u nichž se volí nadací léty prověřený a osvědčený způsob: NBM se podílí aktivně na dramaturgii koncertu či představení a na jeho financování, když poskytuje takovému spolupořadateli nadační příspěvek, který pokryje značnou část partnerových nákladů. Stálé symfonické orchestry působící v Praze (letos je to Symfonický orchestr Českého rozhlasu a Česká filharmonie) dle svých termínových možností pravidelně vstupují do programu festivalových ročníků, trvalým partnerem je také Pražský filharmonický sbor, stejně jako Hudební a taneční fakulta AMU a Mezinárodní hudební festival Pražské jaro. Od roku 2016 se přidala Pražská konzervatoř, festival EuroArt a Český spolek pro komorní hudbu při České filharmonii. Letošní ročník navazuje na úspěšnou spolupráci let minulých s Jihočeskou filharmonií, dále pak nově přináší koncerty Filharmonie Hradec Králové a Pardubické komorní filharmonie. Festival trvá od 5. do 20. prosince, jeho celý program můžete najít zde

Vlastní festivalové koncerty 
Nadací samostatně pořádané koncerty sledují několik cílů při rozšíření nabídky špičkové pražské kultury. Klíčovým cílem festivalu je uvádění tvorby Bohuslava Martinů, přičemž se klade důraz na zařazení novější české hudby do dramaturgie festivalu, včetně zařazování premiér, ať světových, českých či pražských. Druhým cílem je podpora postupně se množící angažmá vybraných mimopražských profesionálních těles ve speciálně připravovaných programech koncertů, stejně jako provozování komorní hudby s často netypickým obsazením. V neposlední řadě festival dává příležitost nejlepšímu výběru z amatérské a poloprofesionální oblasti sborového zpěvu. V posledních ročnících prezentuje nadace jednoho ze soudobých českých autorů výrazněji, jeho díla se častěji objevují v rámci festivalových programů a do dramaturgie je zařazena premiéra některých jeho nově napsaných a zhusta i nadací iniciovaných děl. Po Jiřím Temlovi a Ivo Bláhovi je to skladatel Ivan Kurz, který je zároveň letošním jubilantem. 

Zahájení festivalu je pravidelně svěřováno některému z předních dětských sborů, s povinností uvést v programu kantátu Otvírání studánek jako symbolu skladatelova návratu domů s vidinou očisty a nového počátku, a vedle toho výběrově to nejlepší z domácí tvorby pro děti. Letošní volba padla na Sborové studio Zvoneček působící při Gymnáziu a Hudební škole hl. m. Prahy pod vedením Jarmily Novenkové. Na úspěšnou spolupráci z loňských let navazuje koncert Jihočeské filharmonie pod vedením Jana Talicha, který představí skladby Jindřicha Felda, Ivo Bláhy, Ivana Kurze, Milana Slavického a dále dvě skladby Bohuslava Martinů. Novinkou letošního ročníku je spolupráce se dvěma mimopražskými tělesy. Pod vedením Miriam Němcové představí Filharmonie Hradec Králové nejen Symfonii č.4 Bohuslava Martinů, ale dále i díla Ivana Kurze, Martina Hyblera a Jaroslava Křičky. V podání Komorní filharmonie Pardubice pod taktovkou Stanislava Vavřínka budou uvedeny skladby J.V.Stamice, Miroslava Raichla a Bohuslava Martinů. 

Prof. Václav Riedlbauch Foto: Tomáš Vodňanský

V programu festivalu opět nechybí tematicky zaměřené koncerty. Karel Košárek provede posluchače Mírně jazzovým odpolednem, při němž zazní skladby Martinů a Gershwina. Komorní koncert pořádaný ve spolupráci s velvyslanectvím Švýcarské konfederace představí skladby Martinů a jeho švýcarských současníků. Večerní komorní koncerty uvádějí tvorbu pro vokální soubory v podání Ženského pěveckého sboru Cancioneta Praga či Martinů Voices, dále tvorbu pro komorní tělesa, která v letošním ročníku zastoupí Martinů Strings, Kvarteto Martinů a hosté. Nově se na festivalu představí dechový ansámbl Prague Conservatory Modern. Již tradiční sobotní matiné představí jednoho z laureátů Soutěže NBM z roku 2014, Sedláčkovo kvarteto. Soubor v pražské premiéře uvede díla Krysztofa Lowiece a Pétera Tornayie, kteří s uváděnými skladbami získali prvenství v Mezinárodní skladatelské soutěži Generace 2016 (v kategorii do 21 a do 30 let). 

Koncerty spolupořadatelské 
Na úspěšnou spolupráci z minulého roku navazuje NBM s festivalem EuroArt a Mezinárodní soutěží Pražského jara, dále s Českým spolkem pro komorní hudbu a jeho podvečerem v Sukově síni Rudolfina, s Pražským filharmonickým sborem za řízení Lukáše Vasilka a rovněž se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu se sólistou Maximem Rysanovem a dirigentem Michalem Nesterowiczem. Od roku 2014 pokračuje součinnost s HAMU a jejími Akademickými komorními sólisty, které letos povede Leoš Svárovský. Novým spolupořadatelem je Česká filharmonie, jejímž koncertem pod vedením Semjona Byčkova 23. ročník festivalu vyvrcholí.