AKTUALITY

16
PO
ČERVENEC 2018


V 88 letech zemřel Jiří Pilka

Ve věku 88 let zemřel 7. července muzikolog, popularizátor hudby, rozhlasový a televizní moderátor koncertů a publicista Jiří Pilka. Byl dlouholetým členem dozorčí rady Nadace Bohuslava Martinů a za mimořádné zásluhy o propagaci jeho díla získal v roce 2012 medaili Nadace Bohuslava Martinů. 

PhDr. Jiří Pilka (1930-2018) se narodil v Praze. Po maturitě na reálném gymnáziu vystudoval na filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze hudební vědu. Pro ilegální činnost ve skautském hnutí, zakázaném v době komunistické totality, byl odsouzen a zavřen na půl roku. Určitý čas pracoval jako pomocný dělník a řidič, později se stal archivářem Českého hudebního fondu, posléze dramaturgem hudebního vysílání Československé televize. V roce 1969 působil jako šéfredaktor tohoto vysílání, ale jako nestraník byl v roce 1972 propuštěn. Po určité době nezaměstnanosti se stal provozním pracovníkem komorního orchestru v Pardubicích, který byl veden dirigentem Liborem Peškem. 1977-1989 působil v hudebním oddělení Divadelního ústavu v Praze, v roce 1990 se stal znovu šéfredaktorem hudebního vysílání Československé televize. 1991-1992 zastával funkci ředitele Symfonického orchestru hl.m. Prahy FOK, 1992-1996 a 2000 byl ředitelem mezinárodního televizního festivalu Zlatá Praha. Vedle zaměstnání působil trvale v oboru kritiky, hudební publicistiky, napsal stovky hudebních programů pro rozhlas, scénáře pro televizi. Soustavně se věnoval hudební popularizaci, vydal téměř 30 publikací o hudbě.

Čest jeho památce!