AKTUALITY

03
ST
ŘÍJEN 2018


Vychází svazek Souborného vydání s Martinů Čtyřkoncerty

U nakladatelství Bärenreiter vychází další ze svazků Souborného vydání Bohuslava Martinů. Šestý svazek, který z pověření Nadace Bohuslava Martinů připravil Institut Bohuslava Martinů, obsahuje Martinů Čtyřkoncerty (Koncert pro smyčcové kvarteto a orchestr a Sinfonia concertante). Nový svazek bude poprvé představen na benefičním koncertu pro Institut Bohuslava Martinů 19. listopadu, na kterém vystoupí cembalista Mahan Esfahani.

Svazek Čtyřkoncerty je posledním edičním počinem vynikajícího znalce díla Bohuslava Martinů a světově proslulého dirigenta Christophera Hogwooda (1941–2014), na jehož vzniku v rámci svého dlouholetého martinůovského bádání spolupracoval. Svazek dokončili muzikologové Marek Pechač a Pavel Žůrek.

Svazek Čtyřkoncerty Souborného vydání díla Bohuslava Martinů představuje obě koncertantní skladby Bohuslava Martinů pro čtyři sólové nástroje a orchestr, které vznikly s odstupem téměř dvaceti let: Smyčcový kvartet s orchestrem, H 207 (1931), a Koncertantní symfonii č. 2, H 322 (1949), pro housle, hoboj, fagot, violoncello a malý orchestr. Forma concerta grossa, k jejímuž oživení došlo ve dvacátých letech 20. století v souvislosti s neoklasicismem, je tmelícím prvkem obou kompozic, které se od sebe liší v použité stylizaci inspirované různými obdobími hudební historie: Händel a Haydn, baroko a klasicismus. Značný časový odstup obou děl je také dobře patrný na kompoziční technice Martinů, která během těchto desetiletí prošla zásadním obratem.

Svazek obsahuje jak předmluvu přibližující detailně genezi, cestu k prvnímu vydání a historickou recepci obou skladeb v kontextu skladatelova díla, tak podrobnou kritickou zprávu editorů. Oddíl faksimile přináší kvalitní reprodukce notových a nenotových pramenů dokumentující nejen vybrané zásadní ediční problémy, ale také historickou provozovací praxi i zavržené verze.

Více informací.