AKTUALITY

10
PO
PROSINEC 2018


Výroční cenou Bohuslava Martinů byl oceněn prof. Jaroslav Mihule, autor legendární Martinů monografie

Na koncertě hudebního festivalu Dny Bohuslava Martinů byla 10. prosince udělena Výroční cena Bohuslava Martinů přednímu českému muzikologovi prof. Jaroslavu Mihulemu za celoživotní zásluhy při vědeckém zhodnocení, šíření a uplatnění skladatelova díla. Jaroslav Mihule je známý především jako autor publikací o Bohuslavu Martinů, během své kariéry působil také jako pedagog a diplomat.

PhDr. Stanislava Střelcová, prof. Jiří Hlaváč a prof. Jaroslav Mihule © Petra Hajská

Cenu za celoživotní zásluhy o propagaci jména a díla Bohuslava Martinů bude každoročně udělovat Nadace Bohuslava Martinů vždy jedné významné osobnosti. První předání této ceny proběhnla v rámci koncertu francouzské hudby festivalu Dny Bohuslava Martinů, na kterém v Sále Martinů 10. prosince vystoupil první klarinetista Orchestre de Paris Philippe Berrod spolu s hobojistkou Janou Kopicovou a dvěma vítězi Pražského jara, fagotistou Janem Hudečkem a klavíristou Ivo Kahánkem.

Prof. Jaroslav Mihule (*1. 12. 1930) je muzikolog, pedagog, diplomat a skladatel. Ve své vědecké kariéře se věnoval především Bohuslavu Martinů. Od roku 1959 vyučoval na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. V letech 1990 – 94 byl po dvě období prorektorem Univerzity Karlovy a v roce 1994 zde působil jako proděkan Pedagogické fakulty. V 90. letech byl také jmenován mimořádným velvyslancem v Nizozemsku. Více informací najdete například zde.

Prof. Jaroslav Mihule, PhDr. Stanislava Střelcová a prof. Jiří Hlaváč © Petra Hajská

Prof. Jaroslav Mihule © Petra Hajská