AKTUALITY

14
PROSINEC 2018


Petru Vronskému byla udělena Medaile Bohuslava Martinů

V rámci slavnostního večera Nadace Bohuslava Martinů byla 14. prosince předána Medaile Bohuslava Martinů dirigentu Petru Vronskému za šíření hudby a odkazu Martinů doma i v zahraničí. Mezi oceněnými jsou významné osobnosti, jako například Rudolf Firkušný, Zuzana Růžičková, Jiří Bělohlávek nebo Charles Mackerras. Slavnostní večer byl spojený s koncertem Guarneri tria, na kterém v sále Martinů zazněla klavírní tria Luboše Fišera, Felixe Mendelssohna-Bartholdyho a Bergerettes Bohuslava Martinů. 

Petr Vronský © Moravská filharmonie Olomouc

„Za svůj dirigentský život jsem řídil mnoho skladeb Bohuslava Martinů. Symfonie, oratoria, balety, opery a instrumentální koncerty. Jeho osoba i hudba mi imponují a jeho skladby můžete hrát a poslouchat často a nikdy se neomrzí. Martinů obsáhl ve svých skladbách ohromně široké spektrum záběru,“ říká oceněný dirigent Petr Vronský. Ten v rámci festivalu Dny Bohuslava Martinů sám vystoupí v úterý 18. prosince v sále Pražské konzervatoře, kde spolu se Severočeskou filharmonií Teplice provede díla Antonína Dvořáka, Václava Riedlbaucha a Viléma Blodka s flétnistkou Sylvií Schelingerovou. Od Bohuslava Martinů zazní Koncert pro housle, klavír a orchestr, ve kterém se představí Jiří a Eduard Kollertovi.

Petr Vronský (*4. března 1946) je znám jako dirigent, houslista a pedagog. Nejprve vystudoval hru na housle na Konzervatoři Plzeň a poté dirigování na pražské AMU, kterou absolvoval v roce 1972. V letech 1983 až 1990 působil na JAMU v Brně jako odborný asistent, v roce 1990 byl habilitován jako docent. Petr Vronský se stal v roce 1964 vítězem houslové soutěže Beethovenův Hradec, později jako dirigent laureátem soutěží v Olomouci nebo ve francouzském Besanconu. Působil jako dirigent Divadla J.K.Tyla v Plzni a jako šéfdirigent Statní filharmonie v Brně, Janáčkovy filharmonie Ostrava a Moravské filharmonie v Olomouci. Za svou kariéru vedl orchestry, jako jsou Antverpský královský filharmonický orchestr, Berlínské symfoniky, Českou filharmonii, Filharmonicky orchestr Petrohrad nebo Metropolitní orchestr Tokio. Od sezony 2018/19 je šéfdirigentem Severočeské filharmonie Teplice.

Petr Vronský © Petra Hajská

Stanislava Střelcová, Petr Vronský a Jiří Hlaváč © Petra Hajská