AKTUALITY

23
ST
LEDEN 2019


Jakub Hrůša a Česká filharmonie provedou Martinů Symfonii č. 5

Počínaje dneškem se bude Česká filharmonie po tři dny v Rudolfinu pod vedením Jakuba Hrůši věnovat výlučně skladbám českých autorů. Kromě Koncertu pro klavír a orchestr g moll Antonína Dvořáka v podání klavíristy Pierra-Laurenta Aimarda zazní Strážnické slavnosti Viktora Kalabise a Symfonie č. 5 Bohuslava Martinů. V rámci koncertů vznikne také poslední audiovizuální nahrávka symfonie Bohuslava Martinů, kterou Česká filharmonie uskuteční v koprodukci s Českou televizí a německou firmou Unitel. 

Jakub Hrůša © Andreas Herzau

„Je to dílo dobře organizované, organické a spořádané a je v něm velmi málo míst, která by mě neuspokojila (…) nemá starou formu symfonie, ale má novější a lepší konstrukci,“ napsal Martinů o své Symfonii č. 5, H 310, kterou zkomponoval v roce 1946 v New Yorku. Premiéra se uskutečnila o rok později v Praze, premiéroval ji Rafael Kubelík s Českou filharmonií, které také Martinů skladbu věnoval. Po jeho předchozí radostné čtvrté symfonii se v jeho páté odráží nesplněná očekávání z minulého roku, kdy Martinů čekal návrat do vlasti, které se nakonec neuskutečnilo. 

Dirigent Jakub Hrůša řídil v této sezóně zahajovací koncerty České filharmonie a s účinností od začátku sezóny 2018/2019 byl jmenován jejím hlavním hostujícím dirigentem. „Česká filharmonie mi umělecky i lidsky leží na srdci. Zažívám s tímto naším prvním orchestrem na pódiu opakovaně krásné a hluboké chvíle. Považuji si za čest, že mohu nadále patřit, nyní po boku nového šéfdirigenta Semjona Byčkova a společně se svým skvělým kolegou Tomášem Netopilem, do nejužší hudební rodiny České filharmonie. Přál bych si, abychom společně úspěšně a harmonicky navázali na umělecké směřování celé instituce, které započal Jiří Bělohlávek,“ uvádí Jakub Hrůša.

Viktor Kalabis a Zuzana Růžičková

Poprvé s Českou filharmonií vystoupil v roce 2004, kdy na záskok dirigoval program složený z děl Leoše Janáčka, Bohuslava Martinů a Antonína Dvořáka. Tehdy byl čerstvým absolventem pražské AMU, kde studoval mimo jiné u Jiřího Bělohlávka. Poté s orchestrem vystupoval v průběhu let na čtyřiceti koncertech. 

Na koncertě zazní i Strážnické slavnosti, op. 9 Viktora Kalabise. Tento český skladatel byl jednou z nejvýznamnějších osobností české hudby druhé poloviny 20. století. Jeho díla byla prováděna předními světovými orchestry a slavnými dirigenty. Byl známý také jako hudební organizátor, byl spoluzakladatelem mezinárodní rozhlasové soutěže Concertino Praga a působil jako předseda Správní rady Nadace Bohuslava Martinů, kde inicioval vznik Institutu B. Martinů.