AKTUALITY

24
ČT
LEDEN 2019


Prof. Giselher Schubert slaví 75 let

Německý muzikolog Giselher Schubert se dnes, 24. ledna, dožívá 75 let. K této příležitosti odemykáme část článku ředitele Institutu B. Martinů Aleše Březiny, který vyjde v nadcházejícím čísle Martinů Revue. 

Prof. Dr. Giselher Schubert 75 let
Aleš Březina

V lednu 2019 se dožívá životního jubilea prof. Dr. Giselher Schubert, významný německý muzikolog a hudební filolog. Téma jeho disertační práce, ve které se zabýval instrumentací raných skladeb Arnolda Schönberga, obhájil ji v roce 1973 na univerzitě v Bonnu a vydal o dva roky později pod názvem "Schönbergs frühe Instrumentation" (Baden-Baden : Koerner, 1975) ani zdaleka nenasvědčovalo, že by se centrálním bodem jeho vědeckého bádání mohla v budoucnu stát hudba Paula Hindemitha. Daleko více ho tehdy zajímala avantgardní hudba jeho současníků, které se zamýšlel badatelsky věnovat. Nabídka stát se šéfredaktorem nově založeného souborného vydání díla tohoto skladatele však změnila roce 1974 jeho profesní směřování. Po dobu následujících 36 let byl pracovníkem Institutu Paula Hindemitha ve Frankfurtu nad Mohanem, který od roku 1991 až do svého odchodu do důchodu v roce 2011 vedl jako ředitel. Vedle této činnosti působil v letech 1986-1996 jako spoluvydavatel časopisu Musiktheorie. Kromě Hindemitha se editorsky věnoval a stále věnuje především Soubornému vydání díla Kurta Weilla. Do roku 2010 působil jako předseda Spolku na podporu vydávání Souborného kritického vydání díla Arnolda Schönberga. Publikoval řadu prací o hudbě, hudební teorii a hudební estetice především hudby 19. a 20. století. Přednášel na Hochschule für Musik und Darstellende Kunst ve Frankfurtu nad Mohanem, která mu udělila čestnou profesuru.

Pro českou muzikologii je významné, že patří k zakládajícím a dodnes velice aktivním členům ediční rady Souborného kritického vydání díla Bohuslava Martinů – v současné době připravuje k vydání všechny tři verze Koncertu č.1 pro violoncello a orchestr tohoto skladatele. 

Celý článek si můžete přečíst v Martinů Revue, které si můžete předplatit zde.