AKTUALITY

23
ČT
LEDEN 2020


Česká filharmonie | Dvojkoncert | Koncert pro dva klavíry

Katia a Marielle Labèque Foto Simon Watson

23. ledna 2020, 19:30
Dvořákova síň, Rudolfinum, Praha

Bohuslav MARTINŮ: Dvojkoncert pro dva smyčcové orchestry, klavír a tympány, H 271
Bohuslav MARTINŮ: Koncert pro dva klavíry a smyčcový orchestr, H 292 

Henri DUTILLEUX: Symfonie č. 2 „Le Double“

Katia Labèque (klavír)
Marielle Labèque (klavír)
Ivo Kahánek (klavír)
Michael Kroutil (tympány)
Semjon Byčkov (dirigent)
Česká filharmonie

Více informací: https://www.ceskafilharmonie.cz/koncert/3242-katia-a-marielle-labeque/

Provedení:

22. ledna 2020, 19:30
23. ledna 2020, 19:30
24. ledna 2020, 19:30