AKTUALITY

10
ČT
ČERVEN 2021


V New York proběhne vernisáž výstavy věnované Martinů. Nese název Czenglishman in New York

Při Českém centru v New Yorku vznikla při příležitosti 80 let od příjezdu Bohuslava Martinů do New Yorku a 65 let od jeho definitivního návratu z Ameriky do Evropy fotografická výstava jeho putování Novým světem. Výstava bude přístupná veřejnosti od 15. června 2021 v galerii Českého Centra New York. 

Slavnostní zahájení výstavy věnované Bohuslavu Martinů v rámci jeho Roku v Českém centru New York proběhne dnes 10. června v galerii Českého centra v New Yorku za hudebního doprovodu v podání amerických hudebnic Clary Kim a Liuh-Wen Ting, které zahrají výběr ze Tří madrigalů. Výstavu uvede Michael Beckerman, profesor hudby a vedoucí katedry na New York University, který je také velkým odborníkem na českou hudbu.

Výstava vrací Martinů do rušné metropole, ve které zažil mnohé ze svých největších skladatelských úspěchů. Připlul sem na lodi Exeter 31. března 1941 jako uprchlík z nacisty okupované Francie, v jejímž hlavním městě tento československý skladatel žil od roku 1923. Velice rychle si v New Yorku vybudoval renomé jednoho z nejvýznamnějších žijících skladatelů a jeho díla zaznívala na všech významných hudebních pódiích v Americe v podání nejlepších amerických sólistů, komorních souborů a orchestrů té doby.

Po řadu let vyučoval kompozici na Mannes School of Music v New Yorku a dvakrát také na letních hudebních kurzech v Tanglewoodu ve státě Massachusetts a ovlivnil tak celou generaci amerických skladatelů. Od počátku 50. let však uvažoval stále silněji o přesídlení do západní Evropy: „...ty nekonečně avenue a ulice v New Yorku nejsou právě nejlepší inspirační zdroj, (...) padají na vás, svírají vás a zdá se vám, že z nich nemůžete ven. (...) Ne, nemohu říci, že moje vzpomínky na New York jsou jen šťastné. Skutečně, nejlépe bylo nemyslet a zaměstnat se.“

Výstavu připravilo v rámci cyklu programů 2021 – Rok Martinů v Americe České centrum New York ve spolupráci s Institutem Bohuslava Martinův Praze. Zachycuje významné americké období skladatelova života (1941–1953 a krátce také 1956). Expozice navazuje na loňskou newyorskou výstavu o Leoši Janáčkovi a klade si podobný cíl, a totiž přiblížit skladatelovu osobnost a jeho hudbu všem zájemcům o klasickou hudbu 20. století.

Nedílnou součástí výstavy je soubor fotografií Martinů v Americe, který na jaře 2021 připravila česká fotografka žijící v New Yorku Kateřina Dvořáková Manková, rodačka z Moravy, která je členkou fotografického spolku při OSN v NY (UNSRC Photographic Society) a vítězkou soutěže této instituce o nejlepší fotografii za rok 2019. Má za sebou také realizaci několika úspěšných výstav své tvorby v Česku v lokálních galeriích.

Výstava v galerii Českého Centra NYC bude přístupná od 15. června do 2. září 2021 vždy v úterý, středu a čtvrtek. Bližší informace najdete na webu Českého centra v New Yorku.