AKTUALITY

11
ÚNOR 2022


Ozvěny festivalu Dny B. Martinů

Dvacátý sedmý ročník festivalu Dny Bohuslava Martinů proběhl v prosinci za zvýšených pandemických opatření v Praze. Pro všechny, kteří krásné skladby v Sále Martinů Lichtenštejnského paláce nemohli vyslechnout naživo, nyní Nadace B. Martinů zpřístupňuje záznamy čtyř festivalových večerů. Dva koncerty patří mladým interpretům, laureátům letošního a loňského ročníku Soutěže NBM. Druhá polovina videozáznamů přináší výkony etablovaných umělců, Klavírního kvarteta Josefa Suka, Wihanova kvarteta a členů Správní a Dozorčí rady NBM, klavíristy Ivo Kahánka, flétnistky Žofie Šrámkové, varhaníka Michala Novenka a klarinetistů Jiřího Hlaváče a Irvina Venyše, nového ředitele NBM.

Ondřej Urban – mistr zvuku
Jakub Mayerkamera
Vladimír Kroupakamera, střih a postprodukce

Ivo Kahánek a Wihanovo kvarteto | foto Zdeněk Chrapek

Záznam koncertu laureátu Soutěže Nadace Bohuslava Martinů 2021 – kategorie violoncello a zpěv
28. listopadu 2021

Vilém Vlček, Adam Klánský, Jakub William Gráf violoncello
Robin Červinek
, Kristýna Kůstková, Petr Dvořák zpěv

Záznam koncertu laureátů Soutěže Nadace Bohuslava Martinů 2020 – kategorie dechové nástroje a cembalo
6. prosince 2021

Walter Hofbauer trubka
Eliška Hejhalová, Klára Jasenčáková flétna
Jiří Havrlant, Barbora Zonová, Ondřej Bernovský cembalo

Záznam koncertu Klavírního kvarteta Josefa Suka
14. prosince 2021

Radim Kresta housle, Eva Krestová viola, Aneta Šudáková violoncello, Václav Mácha klavír

Záznam koncertu Wihanova kvarteta a Nadace Bohuslava Martinů
17. prosince 2021

Wihanovo kvarteto: Leoš Čepický housle, Jan Schulmeister housle, Jakub Čepický viola, Michal Kaňka violoncello

Žofie Šrámková flétna, Ivo Kahánek klavír, Jiří Hlaváč saxofon, Irvin Venyš klarinet, Michal Novenko varhany, Pavel Ciprys viola, Pavel Verner violoncello