AKTUALITY

14
ÚT
ČERVEN 2022


Medailí Nadace Bohuslava Martinů byl oceněn Ludvík Kašpárek

Správní rada Nadace Bohuslava Martinů udělila na zasedání 14. června 2022 pamětní medaili Bohuslava Martinů a diplom za celoživotní zásluhy a péči o dílo a odkaz skladatele. Oceněn byl PhDr. Ludvík Kašpárek při příležitosti významného životního jubilea.

Ludvík Kašpárek, Stanislava Střelcová a Irvin Venyš

PhDr. Ludvík Kašpárek (*1942) má na svém kontě dlouholetou praxi v českém hudebním životě. Je činný jako hudební kritik a publicista v denním a odborném tisku, je rovněž autorem odborných textů v koncertních programech České filharmonie a Pražských symfoniků (FOK). V letech 1968–1989 působil jako hudební redaktor tehdejšího Československého rozhlasu.

V letech 1992–1999 byl tiskovým mluvčím České filharmonie, uváděl veřejné generální zkoušky orchestru a moderoval cykly koncertů určené mladým posluchačům. V letech 1999–2007 byl ředitelem východočeské Komorní filharmonie Pardubice, zároveň od roku 1999 působí jako dramaturg Českého spolku pro komorní hudbu při České filharmonii. Ve všech svých aktivitách se věnoval propagaci a uvádění díla Bohuslava Martinů. Je členem dozorčí rady Nadace Bohuslava Martinů.

Ludvík Kašpárek a Stanislava Střelcová

Znění diplomu:

Nadace Bohuslava Martinů v Praze uděluje pamětní medaili dramaturgovi, muzikologovi a hudebnímu publicistovi

PhDr. Ludvíku Kašpárkovi

za celoživotní zásluhy a péči o dílo a odkaz skladatele Bohuslava Martinů.

V Praze 14. 6. 2022

PhDr. Stanislava Střelcová
předsedkyně Správní rady Nadace Bohuslava Martinů

Členové
Prof. Jiří Hlaváč
doc. MgA. Ivo Kahánek, Ph.D.
doc. MgA. Michal Kaňka
MgA. Michal Novenko
PhDr. Ivan Ruml
Prof. Mgr. MgA. Vít Zouhar, Ph.D.

doc. MgA. Irvin Venyš, Ph.D.
ředitel Nadace Bohuslava Martinů

zleva: Ivan Ruml, Ivo Kahánek, Jiří Hlaváč, Ludvík Kašpárek, Stanislava Střelcová, Irvin Venyš