AKTUALITY

23
ČERVEN 2023


Dirigent Dennis Russell Davies v rozhovoru na OPERA PLUS

Dirigent Dennis Russell Davies, významný dirigent a současný hudební ředitel Filharmonie Brno, byl hostem Rozhovoru PLUS na OPERA PLUS dirigenta Jana Bubáka. Během tohoto upřímného hovoru prozradil nejen důvody svého odchodu z amerického kontinentu, ale také se podělil o svou velkou inspiraci, kterou nachází u světových skladatelů, včetně jednoho z nejvýznamnějších českých hudebních géniů, Bohuslava Martinů.

Dennis Russell Davies je známý svou vášní pro objevování nových hudebních děl a podporou soudobé hudby. V rozhovoru se otevřeně rozpovídal o svém hudebním vývoji a důležitosti setkávání se se skladateli a jejich díly. Zvláštní pozornost věnoval právě Bohuslavu Martinů, jehož hudba zaujímá významné místo v Daviedově repertoáru. V této souvislosti připoměnl nedávné provedení skladby Thunderbolt, kterou uvedl s Brněnskou filharmonií v prestižní Carnegie Hall. Neopomněl přitom sdílet své dojmy z tohoto koncertu, který pro něj byl zvlášť výjimečným zážitkem. Kromě toho zmínil také svou nedávnou návštěvu Institutu Bohuslava Martinů, který je důležitým zdrojem informací o životě a díle tohoto českého skladatele, a nabízí dirigentům a interpretům přístup k unikátním záznamům, partiturám a dalším materiálům, které jsou neocenitelné pro studium a interpretaci Martinůovy hudby.

Další zajímavou částí rozhovoru byla diskuse o hudebním prostředí v České republice. Dennis Russell Davies vyjádřil svůj obdiv ke zvuku českých orchestrů a výjimečnosti českého hudebního školství. Ocenil bohatou hudební tradici a talentované hudebníky, kteří přispívají k vysoké úrovni české hudební scény.

Zmíněný koncert v Carnegie Hall, který se konal v únoru, obdržel pozitivní recenzi od Tomáše Jamníka, která již vyšla na KlasikaPlus.cz. Tato recenze bude zahrnuta v anglickém překladu i v nadcházejícím vydání Martinů Revue v červenci. Pro více informací si můžete přečíst recenzi na KlasikaPlus zde.

Celý rozhovor můžete sledovat zde.