AKTUALITY

15
ZÁŘÍ 2023


Dvořákova Praha 2023 | Concertino Praga | finálový soutěžní koncert


Pátek 15. září 2023, 19:00
Anežský klášter, Praha

CONCERTINO PRAGA 2023: finálový soutěžní koncert

Dmitrij ŠOSTAKOVIČ: Klavírní trio č. 2 e moll, op. 67 (Trio Florestan)
Bohuslav 
MARTINŮ: Sonatina pro klarinet a klavír, H 356 (Duo Comenius)
Johannes BRAHMS: Sonáta pro klarinet a klavír Es dur, op. 120, č. 2 (Duo Comenius)

Francis POULENC: Sonáta pro klarinet a klavír, FP 184 (Duo Comenius)
Bohuslav
MARTINŮ: Sonáta č. 3 pro housle a klavír, H 303 (Duo Jaklová–Mráček)
Bohuslav 
MARTINŮ: Česká rapsodie pro housle a klavír, H 307 (Duo Matejča–Schulmeister)
Reinhold GELIÉRE: Romance pro housle a klavír, op. 3 (Duo Matejča–Schulmeister)

Josef SUK: Čtyři skladby pro housle a klavír, op. 17 (I. Quasi ballata) (Duo Matejča–Schulmeister)
Béla BARTÓK: Rumunské lidové tance pro housle a klavír, Sz. 56 (Duo Matejča–Schulmeister)

Trio Florestan
Duo Comenius
Duo Jaklová–Mráček
Duo Matejča–Schulmeister

Finále komorní soutěže Concertino Praga je do poslední chvíle obestřeno tajemstvím a napětím. Nikdo dlouho netuší, jaké nástroje se sejdou na pódiu ani kdo na ně bude hrát. Centrálním nástrojem letošního finále je klavír, kolem nějž se v Anežském klášteře postaví trio, poté bude součástí dua s klarinetem a nakonec se dvakrát spojí s houslemi.

Všechna čtyři komorní seskupení se řadí k nadějím naší i světové hudby. Kristiana Mráčka s Veronikou Jaklovou již zažilo publikum odpoledních koncertů na Bořislavce, Daniel Matejča a Jan Schulmeister patří v posledních letech k nejzvučnějším mladým jménům. Nic z toho jim ale nepřináší žádnou výhodu vedle Dua Comenius či tria Helling–Meipariani–Mandler. Ve finále Concertina Praga musí každý prokázat své kvality na místě a od začátku.

Více informací zde: https://www.dvorakovapraha.cz/program/detail/concertino-praga-2023-finale-komorni-kategorie/