AKTUALITY

27
ČT
ŘÍJEN 2011


Nové partitury neznámých orchestrálních skladeb Bohuslava Martinů

Nokturno 1, H. 91, a Balada k Böcklinovu obrazu „Villa na moři“, H. 97

Mezi celkem 135 ranými opusy Bohuslava Martinů (do roku 1923) nalezneme i symfonická či scénická díla nemalých rozměrů. Převážná většina z nich není dnes nakladatelsky vázána a existuje pouze ve formě autografů uložených v archivech. Nakladatelství Bärenreiter Praha nyní představuje poprvé ve formě provozovacího materiálu dvě skladby raného období, Nocturno 1, H. 91 a Baladu k Böcklinovu obrazu „Villa na moři“, H. 97.
Okolnosti vzniku obou děl nejsou známy. Dle korespondence lze předpokládat, že vznikly v letech 1914–1915 v Poličce, kde Martinů během první světové války učil hru na housle a psal díla inspirovaná často mimohudebními podněty, např. z oblastí literatury či malířství. Díla psal Martinů rychle a zřejmě neprováděl revizi. Později už nejspíše neměl zájem na jejich zveřejnění, neboť do pozdějších soupisů děl žádné orchestrální skladby z doby před rokem 1918 nezařadil. 
Dnes pohlížíme na tyto skladby jako na experimentování s jednotlivými hudebními složkami (melodie, rytmus, harmonie, forma či instrumentace) v rámci tříbení vlastní kompoziční řeči a osvojování skladatelského řemesla. Společné rysy raných skladeb – pomalejší tempo, volně stavěné díly dělené harmonickými zvraty, stále se rozvíjející melodie, jež nemá charakter uzavřených témat – ukazují, že ve vnější formální výstavbě, ale i ve vnitřním uspořádání harmonických a melodických složek dochází ke konfrontaci hudby pozdně romantické a impresionistické. Vzhledem k existenci jediného pramene ke každé skladbě bylo třeba v místech, která by zůstala neúplná či nesprávná, navrhnout řešení, jež se co nejlépe snaží respektovat tehdejší skladatelův styl a intenci.
Nocturno a Balada nabízejí nové pochopení souvislostí s pozdější tvorbou Bohuslava Martinů a mohou být velice zajímavým zpestřením současného koncertního provozu. Provozovací materiály k oběma titulům lze objednat v půjčovním oddělení nakladatelství Bärenreiter Praha.

Půjčovna provozovacích materiálů:
Perunova 1412/10, 130 00 Praha 3
tel.: 274 001 925, 274 001 928, fax: 272 652 904
e-mail: pujcovna(zavinac)baerenreiter.cz


Bohuslav Martinů
Nocturno 1, H 91
Edičně připravila: Sandra Bergmannová
Premiéra: 1. 10. 2009, Státní opera Praha, dirigoval: Ch. Olivieri-Munroe
Obsazení: 2222-4030-ar.-pf.-ptti-archi
Durata: 8 min.
Vydavatel: Bärenreiter Praha (katalogové číslo OM 1696)

Bohuslav Martinů
Baladu k Böcklinovu obrazu „Villa na moři“, H. 97
Edičně připravila: Sandra Bergmannová
Premiéra: 16. 10. 2009, Filharmonie Brno, dirigoval: Jakub Klecker
Obsazení: 2332-4031-timp.-gr.c.-pf.-archi
Durata: 19 min.
Vydavatel: Bärenreiter Praha (katalogové číslo OM 1697)