AKTUALITY

08
ČT
ŘÍJEN 2015


Nové číslo Martinů Revue: Martinů na festivalu Smetanova Litomyšl

Již 57. ročník festivalu Smetanova Litomyšl byl zahájen Českou filharmonií pod vedením jejího šéfdirigenta Jiřího Bělohlávka. V průběhu příjemného letního večera představila 11. 6.  Česká filharmonie v auditoriu na zámeckém nádvoří více než tisícovce posluchačů českou hudbu dokonalým způsobem. V první polovině koncertu zazněl Smetanův symfonický obraz pro klavír a orchestr Macbeth a čarodějnice s mladým klavíristou Janem Bartošem, který se hned poté předvedl v obtížném Dvořákově Koncertu pro klavír a orchestr g moll.

Po přestávce však následoval vrchol večera, jímž byla Symfonie č. 4, H 305 Bohuslava Martinů, v jejíž druhé větě se objevuje motiv, na který byl sám Bohuslav Martinů pyšný a svému příteli Miloši Šafránkovi ji dokonce označoval za svůj nejkrásnější vůbec. Prý v ní je taková tvůrčí samozřejmost, jako v samé přírodě. Martinů ji složil při svém pobytu v USA na samém konci 2. světové války v roce 1945. Symfonie tak zazněla nejen symbolicky k oslavám 70tiletého výročí od jejího konce, ale také při příležitosti křtu prvních dvou svazků Souborného kritického vydání, kterými jsou kritické edice oratoria Epos o Gilgamešovi, H 351 a právě Symfonie č. 4, H 305. Projekt Souborného kritického vydání děl Bohuslava Martinů, jež budou po několik desetiletí vycházet v německém nakladatelství Bärenreiter, vznikl z podnětu Nadace Bohuslava Martinů a na jeho realizování se podílí Institut Bohuslava Martinů, vedený ředitelem Alešem Březinou.

Petr Veber, šéfredaktor časopisu Harmonie vyzdvihuje atmosféru noci, genius loci místa, či akustiku, která napomohla vyniknout řadě znaků a detailů, které patří k hudbě Martinů. Podle něj posluchači „byli svědky vzácně inspirovaných chvil, z nichž vzešel ideální tvar symfonie, který nenechává na pochybách, že jde o dílo patřící už do klasického fondu.“

Celý článek o zahajovacím koncertu festivalu Smetanovy Litomyšl a Martinů Čtvrté symfonii najdete v nové Martinů Revue.

Jak ji získat se můžete dozvědět na tomto odkazu.

Více fotek zde.