AKTUALITY

30
ST
PROSINEC 2015


FOTO: 1. benefiční koncert na podporu Institutu Bohuslava Martinů, o.p.s.

Enrico Pieranunzi a Robert Kolinsky

FOTOGALERIE z koncertu zde:
https://www.facebook.com/Martinu.Institute/timeline?ref=page_internal

Ředitel IBM Aleš Březina a moderátorka Emma Smetana


pátek 18. 12. 2015, 19.30
HAMU, Sál Martinů, Lichtenštejnský palác, Malostranské nám. 13, Praha 1
Robert Kolinsky, Švýcarsko - klavír
Enrico Pieranunzi, Itálie - klavír
Koncert moderuje Emma Smetana
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Program koncertu:
Bohuslav Martinů (1890-1959): Tři české tance pro dva klavíry, H 324
George Gershwin (1898-1937): An American in Paris (úprava pro 2 klavíry Enrico Pieranunzi, česká premiéra)
Enrico Pieranunzi (*1949): Duke's Dream (česká premiéra)
--------------------
--------
Enrico Pieranunzi : Autour de Martinu – jazzové improvizace na témata skladeb B. Martinů
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vstupné: 2000 Kč

Kontakty:
Vstupenky: Mgr. Adéla Kovářová, martinu@martinu.cz, nebo Via Musica
Kontakt pro další informace: Mgr. Aleš Březina, ředitel, martinu@martinu.cz

Institut Bohuslava Martinů založila Nadace Bohuslava Martinů v roce 1995 se záměrem zajistit úplný informační servis pro zájemce o život a dílo tohoto skladatele. Cílem institutu je shromáždit veškeré dostupné dokumenty o tomto klasikovi české a světové hudby 20. století. Během 20 let existence institutu byla vybudována knihovna tištěných partitur, kopií rukopisů, muzikologické literatury a rozsáhlý archiv obrazových dokumentů a zvukových nosičů.
Hlavním projektem Institutu Bohuslava Martinů, o.p.s., je postupné vydávání všech skladeb Bohuslava Martinů v kritických edicích.
Finančním garantem Souborného vydání je Nadace Bohuslava Martinů. Projekt však potrvá řadu desetiletí a jeho kompletní financování překračuje možnosti Nadace Bohuslava Martinů. Kromě získávání různých dílčích grantů chce proto Institut B. Martinů pořádat každoroční benefiční koncert a mj. nabízet jednotlivé svazky souborného vydání díla BM k „adopci“.
První dva svazky vyšly v kompletně dvojjazyčné české a anglické jazykové verzi ve významném světovém vydavateství Bärenreiter  na začátku roku 2015. Obsahují Epos o Gilgamešovi a Symfonii č. 4  a získaly už subskribenty z řad zahraničních univerzit a knihoven.  Každý rok budou publikovány dva nové svazky, rozvrh prvních 10 svazků a další informace o tomto projektu a jeho realizátorech najdete na www.martinu.cz