AKTUALITY

26
ÚT
LEDEN 2016


Jan Novák a Bohuslav Martinů v Českém muzeu hudby 16. února

DORA NOVÁK-WILMINGTON A CLARA NOVÁKOVÁ: POCTA JANU NOVÁKOVI A BOHUSLAVU MARTINŮ

Moravský rodák a skladatel Jan Novák získal v roce 1947 cennou zkušenost, kdy měl díky stipendiu Nadace Jaroslava Ježka možnost odcestovat do USA, kde studoval skladbu u Aarona Coplanda a poté soukromě u Bohuslava Martinů. Půl roku práce pod tímto českým skladatelem mělo na Nováka velký vliv, který byl v jeho tvorbě patrný ještě dlouho po jejich setkání.

Na koncert věnovaný právě těmto dvěma skladatelům Vás srdečně zveme. Hudba žáka a učitele zazní v úterý 16. února od 19:00 v prostoru bývalého barokního kostela sv. Máří Magdaleny na Malé Straně, nyní Českého muzea hudby (Karmelitská 2/4,118 00 Praha 1).

Na koncertě uslyšíte skladby od obou skladatelů pro klavír a flétnu v podání Novákových dcer, uznávané flétnistky Clary Novákové a klavíristky Dory Novák-Wilmington, která studovala mimo jiné u Rudolfa Firkušného.

Více informací zde.