AKTUALITY

28
ČT
LEDEN 2016


Paraboly s Petrem Altrichterem a Filharmonií Brno

Filharmonie Brno nabízí ve své jubilejní 60. sezóně koncertní cyklus, ve kterém se představí její někdejší šéfdirigenti Aldo Ceccato, Petr Vronský, Aleksandar Marković a Petr Altrichter. Poslední jmenovaný byl v čele filharmoniků v letech 2002-2009 a právě on vystoupí s orchestrem v Janáčkově divadle na koncertě s názvem „Brněnské variace“ 28. ledna 2016 v 11:00 (veřejná generální zkouška), respektive v 19:30 a 29. ledna večer také od 19.30. 

Na koncertech zazní skladba Jana Nováka Filharmonické tance, kterou složil roku 1956 přímo pro Filharmonii Brno jako dík za to, že mu byla dána možnost vyjet s orchestrem na první ročník mezinárodního hudebního festivalu soudobé hudby Varšavský podzim. Tehdejší šéfdirigent orchestru Břetislav Bakala si pro festival vybral z českého repertoáru Novákův Koncert pro dva klavíry, ve kterém ve Varšavě jako sólista vystoupil sám skladatel se svou manželkou Eliškou, Janáčkovu Sinfoniettu a Symfonii č. 3 Bohuslava Martinů.  

Skladby Martinů a Nováka, který u něj krátce studoval v New Yorku, byly i přes oficiální zatracování poměrně často prováděny Filharmonií Brno, proto bylo do programu koncertu zařazeno také Martinů závažné a hluboké dílo Paraboly pro velký orchestr, H 367 složené v letech 1957-1958 pro Charlese Muncha, který také v roce 1959 s Boston Symphony Orchestra řídil premiéru. Tato kompozice obsahuje tři části, podobenství o soše, zahradě a labyrintu, a ke každé z nich Martinů připojil krátké moto z posmrtně vydané knihy Antoine de Saint-Exupéryho Citadela, ke které měl skladatel blízký vztah. V době vzniku Parabol psal dokonce Miloši Šafránkovi o tom, že v textech připojených k jednotlivým částem skladby je vyjádřena celá Martinů filosofie.


 „Sochař hněte obličej z hlíny. A ty, procházeje se, šel jsi kolem jeho díla a podíval ses na tento obličej a pak jsi pokračoval na své cestě. A hle: nebyl jsi už sám sebou. Slabě proměněn, ale proměněn, to jest obrácen a skloněn do nového směru, snad na krátký čas, ale na čas. Člověk zakusil tedy nevyjádřitelný pocit: dotkl se několikráte palcem hlíny. Postavil ti svoji hlínu do cesty. A hle, ty jsi proniknut týmž nevyjádřitelným pocitem, půjdeš-li touto cestou.“  Podobenství o soše, Antoine de Saint-Exupery, Citadela (kap. 155)

Poslední skladbou předvedenou na koncertech pak bude výběr suit z baletu Romeo a Julie od Sergeje Prokofjeva, který měl shodou náhod světovou premiéru v Brně.

Koncert 28. ledna 2016 v 11:00 a 19:30

Koncert 29. ledna 2016 v 19:30

Foto: Filharmonie Brno