AKTUALITY

09
ST
BŘEZEN 2016


Řecké pašije v Opeře Graz - první recenze

Přicházejí první recenze na inscenaci opery B. Martinů Řecké pašije, H 372 I v Opeře ve Štýrském Hradci (Rakousko). Premiéra proběhla 5. 3. 2016.

Michael Tschida, Kleine Zeitung, 5. 3. 2016 

"Znepokojivá paralela na téma lidskost - inscenace byla naprostý triumf. V hudbě lze slyšet ozvuky impresionismu, Stravinského, jazzu a řeckého folklóru, liturgické i taneční hudby. Režisér Lorenzo Fioroni skvěle pracuje se sólisty i sborem, který vede sbormistr Bernhard Schneider. Pochvalně je nutno zmínit impozantní scénu Paula Zollera, kostýmy Annette Braun a světelný design Francka Evina. Dirigent Dirk Kaftan vede orchestr s vervou a energií - dobře vystihl jak emotivní, tak rytmicky náročné pasáže. Bouřlivý potlesk publika byl tedy zaslouženou odměnou."

Salzburger Nachrichten, 6. 3. 2016 

" Režijní pojetí Lorenza Fioroniho nabídlo především krásné výjevy, impozantní scénu Paula Zollera, hudební úroveň byla velmi vysoká. Problematická je textová dramaturgie – Martinů se pokusil do textu vtěsnat příliš mnoho témat a celé dílo tak postrádá jednotící linii. V hudbě slyšíme prvky oratoria a folklóru a spojitost s hudbou Leoše Janáčka (především v technice leitmotivů a v práci se sborem). Dirigent Dirk Kaftan pracuje s orchestrem s důrazem na detailní propracování jednotlivých pasáží." 

Více informací a další představení zde.

(Fotografie: Werner Kmetitsch)