AKTUALITY

18
BŘEZEN 2016


Ruská premiéra Ariadny Bohuslava Martinů v Moskvě 18. března

V pátek 18. března uvádí Moskevské akademické hudební divadlo K. S. Stanislavského a V. I. Němiroviče-Dančenka poprvé v Rusku hned dvě premiéry oper 20. století. Tou první je La Favola d'Orfeo italského skladatele Alfreda Caselly, druhou je lyrická opera Bohuslava Martinů Ariadna.

Maria Maksimchuk © Irina Shymchak

Ve velkých operních domech po Evropě se v roce 2016 objevuje jméno skladatele Martinů ve spojitosti především s jeho operami Řecké pašije (I. verze v Grazu | II. verze v Essenu) či Juliette (premiéra v Praze | premiéra v Berlíně). Druhá jmenovaná opera má však s Ariadnou společného nejen jejího skladatele, ale i autora předlohy, francouzského surrealistického dramatika Georgese Neveuxe, jehož příběh byl pro skladatele na konci třicátých let minulého století inspirací pro vytvoření jednoho z jeho nejopěvovanějších děl. Martinů se za svůj život inspiroval ve výběru předloh různými pojetími opery, najdeme u něj jak díla závažná, tragická či groteskní, tak i absurdní a snová, která u něj měla své zvláštní místo. Po více jak dvaceti letech po Juliettě tak sáhl znovu po jedné z divadelních her svého přítele Neveuxe (Návrat Théseův), podle které si, jak měl ve zvyku, napsal libreto zcela sám.  

Martinů sám popisoval žánr této hry jako neobarokní, ale jeho hudební pojetí může sahat možná ještě dál, dokonce směrem k antickým kořenům. V opeře slyšíme citace řeckého folkloru, raně křesťanské chorály či archaické užití fléten a harf v mezihrách, které evokují helénské Řecko.  
Maria Maksimchuk, hudební režie a dirigentka

Tuto jednoaktovou operu složil Bohuslav Martinů ve svém posledním roce života za pouhý jeden měsíc, kdy si podle svých slov potřeboval odpočinout od práce na Řeckých pašijích, které přepracovával. Premiéry Ariadny, která se konala až v roce 1961, se však nedožil.

Martinů je opravdový mistr orchestrace. Je stručný a výborně pracuje s formou. Podle mě se dá Martinů Ariadna považovat za operu Dido a Aeneas 20. století, myslím, že nikdo od dob Purcella nezhudebnil mýtus způsobem více vznešeným a čistým. 
Maria Maksimchuk, hudební režie a dirigentka

V průběhu jara budou následující představení opery Ariadna Bohuslava Martinů:

18. března 2016, 19:00 - Ruská premiéra opery
20. března 2016, 19:00
22. dubna 2016, 19:00 
13. května 2016, 19:00

Hudební režie a dir.: Maria Maksimchuk
Režie: Ekaterina Vasilyova
Scéna: Alexander Arefiev
Kostýmy: Maria Chernyshova
Sbormistr: Alexander Rybnov