AKTUALITY

30
ST
BŘEZEN 2016


Interpretační soutěž Nadace Bohuslava Martinů

Nadace Bohuslava Martinů vyhlašuje 21. ročník Interpretační soutěže, jež se bude konat ve dnech 25. až 27. listopadu 2016 v oborech cembalo a dechové nástroje (flétna, klarinet, trubka). Soutěž je tradiční součástí festivalu Dny Bohuslava Martinů od roku 1996, a je určena pro kandidáty z České a Slovenské republiky, nebo pro zahraniční studenty studující v České republice.

Cílem soutěže je podpora mladých talentů při jejich vstupu do praxe, trvalá propagace odkazu Bohuslava Martinů a péče o uvádění české novější tvorby. Interpretační Soutěž Nadace Bohuslava Martinů (dále jen soutěž) se řídí platným soutěžním řádem.

Další informace: 

Soutěžní řád v platném znění

Podmínky soutěže 2016

Přihláška k soutěži

Termín pro zaslání řádně vyplněné přihlášky s přílohami: nejpozději do 30.4.2016 buď elektronicky na souteznbm@martinů.cz nebo v tištěné podobě na adresu:

Nadace Bohuslava Martinů - soutěž

Bořanovická 14

182 00,

Praha 8 – Kobylisy

 

Sledujte novinky a důležité milníky historie Soutěže NDM na Facebooku, spojte se s námi přes Twitter