AKTUALITY

21
ČT
DUBEN 2016


NOVÁ MARTINŮ REVUE: Epos o Gilgamešovi - první recenze

První číslo Martinů Revue roku 2016 přináší recenzi na první svazek Souborného kritického vydání díla Bohuslava Martinů Epos o Gilgamešovi, který v nedávné době získal prestižní ocenění German Music Edition Prize za nejlepší hudební vydání roku 2015.

V nové Martinů Revue je kromě této recenze od Ulricha Barthela, která vyšla v německém časopise Chorzeit, také rozhovor s šéfredaktorkou Bärenreiter Praha Evou Velickou, která mluví nejen o Souborném vydání, ale také o vydávání české hudby a jejích oblíbených skladbách Bohuslava Martinů. 

 

Foto Dierks © CBM

TEXT RECENZE:
Bohuslav Martinů: Epos o Gilgamešovi
Souborné vydání díla Bohuslava Martinů, I. svazek

Ulrich Barthel

Přesně ke 125. výročí narození českého skladatele Bohuslava Martinů (1890–1959) vychází tiskem jeho skladba Epos o Gilgamešovi [H 351]. Jde o první svazek historicky poučeného souborného vydání skladatelova díla, které nakladatelství Bärenreiter plánuje jako velkorysou edici o celkem 100 svazcích. Skvostně vypracované a obsáhle rešeršované vydání je výsledkem dvacetileté pečlivé práce Institutu Bohuslava Martinů v Praze a jeho zakladatele Aleše Březiny. Pramenná situace k náročnému mistrovskému dílu, které trvá zhruba šedesát minut a žánrově je rozkročeno mezi světskou kantátou a oratoriem, je v důsledku skladatelových životních peripetií velmi komplexní.

Textem eposu z babylónské doby, zaznamenaným na hliněných deskách, se Martinů zabýval více než patnáct let. Během nich žil a pracoval coby uprchlík v různých zemích. Pro detailní popis okolností vzniku díla a jeho uvádění bylo tedy nutné projít nesčetné množství dopisů a hudebních pramenů, uložených na různých místech. V Předmluvě jsou citovány důležité pasáže z obsáhlé korespondence mezi Martinů a jeho švýcarským mecenášem Paulem Sacherem, který si u skladatele objednal celou řadu děl. Vhodně vybraná faksimile výstižně dotvářejí přesnou a ucelenou představu o procesu vzniku díla od prvotní myšlenky v roce 1940 až po premiérové uvedení v lednu roku 1958.

Martinů byl eposem o hrdinech Gilgamešovi a Enkidu, jednou z nejstarších dochovaných písemných památek, velmi fascinován. Především ho nadchla nadčasovost pojednávaných témat, kterými jsou moc, přátelství či existenciální otázka, co následuje po smrti. Kritické vydání vychází z původního anglického překladu Eposu. Příloha však obsahuje také německou textovou verzi, v níž bylo dílo provedeno při premiéře. Všechny ostatní doprovodné texty jsou v angličtině a češtině. Některé změny v rozvržení rolí při premiérovém uvedení – například rozdělení mluveného partu Komentátora mezi dva sólisty - edice vrací do podoby, odpovídající původnímu skladatelovu záměru. Mnohovrstevnaté dílo si žádá velký orchestr, pět sólistů a permanentní nasazení smíšeného sboru, který je místy rozdělen až do osmihlasu a v průběhu skladby jsou mu přidělovány nejrůznější role.

Hudební materiál této třídílné skladby, vyvíjející se výhradně z drobných motivů, sahá od výrazně rytmicky utvářených orchestrálních částí a namnoze hymnických, až extatických sborových sekvencí až po sólové recitativy, jimiž prosvítají názvuky na hudbu období rané renesance. Partitura je skvěle vypracována, provedení tohoto díla ovšem vyžaduje maximální odhodlání zabývat se touto mýtickou látkou, jelikož proniknutí do skladatelova hudebního myšlení je možné jen po důkladné a trpělivé přípravě.

 

Jak získat celou Martinů Revue můžete zjistit zde.