AKTUALITY

21
ST
PROSINEC 2016


Nově vydáno: Snadné klavírní skladby a tance

Vychází nový cyklus skladeb pro klavír „Snadné klavírní skladby a tance“ od nakladatelství Bärenreiter, obsahující skladby Bohuslava Martinů z let 1919 až 1937. Tyto půvabné klavírní miniatury jsou vhodné především do hudebních škol pro žáky klavíru a některé z nich jsou vydány úplně poprvé. Kromě jazzové skladby One-step z roku 1921 jde především o nedávno objevené Čtvrtky a osminky s podtitulem „instruktivní cvičení se střídavými takty“. Album skladeb také obsahuje rozsáhlou trojjazyčnou předmluvu a prstoklady od editorky Lucie Harasim Berné.

Obsah: 
Black Bottom, H 165 
Foxtrot, H 126bis
Čtvrtky a osminky, H 257
One-step, H 127bis 
Foxtrot narozený „Na růžku“, H 123bis
Vánoce, H 167
Více informací…

V minulých dílech Martinů Revue psala o objevu Čtvrtek a osminek přímo editorka nového cyklu skladeb Lucie Harasim Berná, část článku vám nabízíme zde. Více o časopisu Martinů Revue se můžete dočíst na tomto odkazu

Čtvrtky a osminky – nově objevený klenot instruktivní literatury pro klavír od Bohuslava Martinů
Lucie Harasim Berná

Vědecké studium díla B. Martinů přínáší i po mnoha letech systematické práce neustále nové objevy a překvapení. V minulém čísle Martinů Revue jsme informovali o nově objevené baletní miniatuře Les mains (Ruce) v archivu Národního divadla v Praze, nyní vynesl archiv v Brně na světlo světa cyklus klavírních etud, které byly považovány dodnes za nezvěstné. Pan Ondřej Pivoda, pracovník Hudebního oddělení Moravského zemského muzea v Brně, mě na podzim roku 2011 informoval o nálezu opisu klavírních skladeb, které by mohly pocházet od Bohuslava Martinů. Po zhlédnutí pramene jsme došli k závěru, že se jedná o klavírní cyklus Čtvrtky a osminky, H. 257 z roku 1937. Skladbu zmiňoval již Miloš Šafránek v soupisu klavírních skladeb ve své monografii o Bohuslavu  Martinů (London 1962). Další důkazy o existenci skladby jsme měli z Martinů korespondene s nakladatelstvím Melantrich a s Karlem Šebánkem z let 1937 a 1938. V dopise ze 25. května 1937 dokonce Martinů přímo nakladatele ujišťuje, že „posílá objednané skladby: Sonatina pro housle a klavír, Intermezzo pro housle a klavír a Čtvrtky a osminky.“ Posledně jmenovanou skladbu ale nakladatel nikdy nevydal. 

Celý název cyklu zní „Čtvrtky a osminky. Instruktivní cvičení se střídavými takty. (Těžší stupeň)“, takto je aspoň uvedený na titulním listu opisu cizí rukou, který je uložen v Moravském zemském muzeu v Brně. Cyklus má čtyři části Moderato-Poco Allegro-Andante-Allegretto a žádná z nich svou délkou nepřesáhne dvě minuty. Pro klavírní literaturu nejen v rámci klavírního díla Martinů jsou Čtvrtky a osminky cennou miniaturou. Vtip skladbiček Martinů ozřejmil již v názvu – ve všech částech cyklu jsou osminové noty opravdu nejmenší rytmickou hodnotou, střídají se se čtvrťovými notami, výjimečně s půlovými. Hráč si ale naopak musí poradit s častým resp. stálým střídáním metra 2/4, ¾ apod.
(…)