LIDÉ

Dozorčí radaČLENOVÉ


PhDr. Ludvík Kašpárek,
muzikolog a hudební publicista ▼
PhDr. Ludvík Kašpárek

Má na svém kontě dlouholetou praxi v českém hudebním životě. Je činný jako hudební kritik a publicista v denním a odborném tisku, je rovněž autorem odborných textů v koncertních programech České filharmonie a Pražských symfoniků (FOK). V letech 1968 – 1989 působil jako hudební redaktor  tehdejšího Československého rozhlasu.

V letech 1992-1999 byl tiskovým mluvčím České filharmonie, uváděl veřejné generální zkoušky orchestru a moderoval cykly koncertů určené mladým posluchačům. V letech 1999 – 2007 byl ředitelem východočeské Komorní filharmonie Pardubice, zároveň od roku 1999 působí jako dramaturg Českého spolku pro komorní hudbu při České filharmonii.


Plk. MgA. Václav Blahunek, Ph.D.,
dirigent a hudební teoretik ▼
Plk. MgA. Václav Blahunek, Ph.D.

Vystudoval hudební fakultu Akademie múzických umění v Praze, obory klarinet (Petr Čáp) a dirigování (Radomil Eliška, Josef Kuchinka, Jiří Chvála, František Vajnar, Pavel Pokorný, Leoš Svárovský a Lubomír Mátl). V roce 2010 ukončil doktorské studium na stejné fakultě v oboru interpretace a teorie interpretace, specializace dirigování se zaměřením na symfonický repertoár dechového orchestru. Tématem dizertace byl Symfonický dechový orchestr v reflexi české tvorby 2. poloviny 20. století.

Plukovník Václav Blahunek spolupracuje s řadou domácích a zahraničních hudebních těles, mj. se Symfonickým orchestrem hl. m. Prahy FOK, Plzeňskou filharmonií, Symfonickým orchestrem Gymnázia Jana Nerudy, Komorní filharmonií Pardubice, Filharmonií Bohuslava Martinů ze Zlína, Filharmonií Hradec Králové, Tokio Kosei Wind Orchestra, Symfonickým orchestrem Northern Illinois University v Chicagu a dechovou hudbou v De Kalb a Dubuque v USA. Hostoval ve Státní opeře Praha a v divadle v Ústí nad Labem.

U Hudby Hradní stráže a Policie ČR působí jako dirigent od roku 1999. V roce 2009 byl jmenován šéfdirigentem a ředitelem tohoto tělesa. Ve své praxi klade důraz na provádění původních kompozic českých a zahraničních autorů.

Plk. Dr. Václav Blahunek je členem výboru Společenosti dechové hudby (SDH) při Asociaci hudebních umělců a vědců (AHUV). V roce 2015 byl zvolen do předsednictva (Board of Directors) Světové asociace dechových symfonických orchestrů a ansámblů - WASBE - the World Association for Symphonic Bands and Ensembles.

vium

Vystudoval hudební fakultu Akademie múzických umění v Praze, obory klarinet (Petr Čáp) a dirigování (Radomil Eliška, Josef Kuchinka, Jiří Chvála, František Vajnar, Pavel Pokorný, Leoš Svárovský a Lubomír Mátl). V roce 2010 ukončil doktorské studium na stejné fakultě v oboru interpretace a teorie interpretace, specializace dirigování se zaměřením na symfonický repertoár dechového orchestru. Tématem dizertace byl Symfonický dechový orchestr v reflexi české tvorby 2. poloviny 20. století.

Zúčastnil se dirigentských kurzů Jiřího Bělohlávka a Nicolase Pasqueta v Praze a Craiga Kirchoffa na univerzitě v americkém Appletonu.

 

Praxe

Plukovník Dr. Václav Blahunek spolupracuje s řadou domácích a zahraničních hudebních těles, mj. se Symfonickým orchestrem hl. m. Prahy FOK, Plzeňskou filharmonií, Symfonickým orchestrem Gymnázia Jana Nerudy, Komorní filharmonií Pardubice, Filharmonií Bohuslava Martinů ze Zlína, Filharmonií Hradec Králové, Tokio Kosei Wind Orchestra, Symfonickým orchestrem Northern Illinois University v Chicagu a dechovou hudbou v De Kalb a Dubuque v USA. Hostoval ve Státní opeře Praha a v divadle v Ústí nad Labem.

U Hudby Hradní stráže a Policie ČR působí jako dirigent od roku 1999. V roce 2009 byl jmenován šéfdirigentem a ředitelem tohoto tělesa. Ve své praxi klade důraz na provádění původních kompozic českých a zahraničních autorů.

Plk. Dr. Václav Blahunek je členem výboru Společenosti dechové hudby (SDH) při Asociaci hudebních umělců a vědců (AHUV). V roce 2015 byl zvolen do předsednictva (Board of Directors) Světové asociace dechových symfonických orchestrů a ansámblů - WASBE - the World Association for Symphonic Bands and Ensembles.Více zde: http://www.blahunek.com/

ium

Vystudoval hudební fakultu Akademie múzických umění v Praze, obory klarinet (Petr Čáp) a dirigování (Radomil Eliška, Josef Kuchinka, Jiří Chvála, František Vajnar, Pavel Pokorný, Leoš Svárovský a Lubomír Mátl). V roce 2010 ukončil doktorské studium na stejné fakultě v oboru interpretace a teorie interpretace, specializace dirigování se zaměřením na symfonický repertoár dechového orchestru. Tématem dizertace byl Symfonický dechový orchestr v reflexi české tvorby 2. poloviny 20. století.

Zúčastnil se dirigentských kurzů Jiřího Bělohlávka a Nicolase Pasqueta v Praze a Craiga Kirchoffa na univerzitě v americkém Appletonu.

 

Praxe

Plukovník Dr. Václav Blahunek spolupracuje s řadou domácích a zahraničních hudebních těles, mj. se Symfonickým orchestrem hl. m. Prahy FOK, Plzeňskou filharmonií, Symfonickým orchestrem Gymnázia Jana Nerudy, Komorní filharmonií Pardubice, Filharmonií Bohuslava Martinů ze Zlína, Filharmonií Hradec Králové, Tokio Kosei Wind Orchestra, Symfonickým orchestrem Northern Illinois University v Chicagu a dechovou hudbou v De Kalb a Dubuque v USA. Hostoval ve Státní opeře Praha a v divadle v Ústí nad Labem.

U Hudby Hradní stráže a Policie ČR působí jako dirigent od roku 1999. V roce 2009 byl jmenován šéfdirigentem a ředitelem tohoto tělesa. Ve své praxi klade důraz na provádění původních kompozic českých a zahraničních autorů.

Plk. Dr. Václav Blahunek je členem výboru Společenosti dechové hudby (SDH) při Asociaci hudebních umělců a vědců (AHUV). V roce 2015 byl zvolen do předsednictva (Board of Directors) Světové asociace dechových symfonických orchestrů a ansámblů - WASBE - the World Association for Symphonic Bands and Ensembles.Více zde: http://www.blahunek.com/

Žofie Vokálková,
Žofie Vokálková

(1971)
Studovala flétnu na Konzervatoři v Praze u prof.Františka Malotína a dále ve Francii u Christiana Lardé a Švýcarsku u Jamese Galwaye.

K nejdůležitějším soutěžním oceněním patří 1. cena v  mezinárodní soutěži "Concertino Praga", 3. cena v mezinárodní soutěži vítězů evropských soutěží "Pacem in terris" v Německu a v mezinárodní soutěži "Pražské jaro" získala "Cenu hlavního města Prahy". V září roku 2000 získala jako první Evropanka Special Prize v prestižní soutěži "Web Concert Hall Competition" v New Yorku.
 Působila jako první flétnistka a solistka orchestrů Virtuosi di Praga a Symfonického orchestru hl.m.Prahy FOK.
Má za sebou řadu koncertních sólových vystoupení s našimi i zahraničními orchestry / Francie, Německo, Řecko, Španělsko, Rakousko, USA, Japonsko, U.A.E, Rusko, Gruzie, Litva ... /, je častým hostem významných mezinárodních festivalů.
Od roku 2009 je též zastupována americkou agenturou ConcertArtist v USA. V rámci amerických turné již vystoupila např. v Czech Center v New Yorku a na mnoha festivalech v USA.

V současné době se věnuje rozsáhlému projektu, který mapuje téma - tvorbu žen skladatelek napříč staletími. V České republice projekt zazněl v rámci komorní řady  České filharmonie, dále byl prezentován na velmi úspěšném turné v USA, Rusku, Německu a Litvě.
V roce 2013 získala ocenění „Žena regionu Středočeského kraje“ pořádané pod záštitou Senátu za dlouhodobý přínos v oblasti kultury.

Žofie Vokálková vede pravidelně mistrovské kursy a absolvuje sólová koncertní turné v Evropě, USA a Japonsku.
Na svém kontě má více než desítku sólových a komorních CD.